Cyfrowy podział w opiece zdrowotnej

Cyfrowy podział w opiece zdrowotnej. Jak dotrzeć do osób wykluczonych cyfrowo w opiece zdrowotnej?

W wyniku pandemii na pierwszy plan wysunęło się znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w opiece zdrowotnej. Wirtualne konsultacje za pośrednictwem telefonu lub aplikacji tzw. teleporady, stały się pierwszym kontaktem pomiędzy pacjentami a lekarzami, a w momencie wdrażania programów szczepień to e-maile i SMS-y służą do informowania ludzi, o możliwości skorzystania z Internetu w celu zarezerwowania sobie szczepionki. Komunikacja cyfrowa i wirtualne konsultacje mogą dobrze się sprawdzić dla osób, które z łatwością korzystają ze smartfonów i Internetu, jednak nie każdy ma dostęp lub możliwość korzystania z narzędzi cyfrowych. Jak więc usługi zdrowotne mogą uzupełnić lukę, która powstała między pacjentami korzystającymi z cyfrowych rozwiązań a tymi co z nich nie korzystają?

Cyfrowy podział

W ciągu ostatnich 12 miesięcy ilość użytkowników Internetu wzrosła o 1,5 miliona osób, a 29% z nich uważa, że poprawiło swoje umiejętności cyfrowe w okresie lockdownu. Chociaż to dobra wiadomość, w raporcie Federacji Konsumentów pt. „Wykluczenie cyfrowe podczas pandemii. Dostęp oraz korzystanie z internetu i komputera w wybranych grupach społecznych”, czytamy, że 4,51 mln Polaków (GUS, 2019) nigdy nie korzystało z sieci.

Internet i wykluczenie cyfrowe nie są nowymi zagadnieniami. Im starsza osoba, tym większe prawdopodobieństwo, że zostanie wykluczona cyfrowo, powyższą informację uzupełnia fakt, iż 3,63 mln osób, czyli 80,4% ogółu niekorzystających z sieci, jest w wieku 55 – 74 lat.

Ta przepaść cyfrowa została uwydatniona podczas pandemii, a od starszych pokoleń i innych mniejszościowych grup ludności oczekuje się poruszania się po złożonych systemach online w celu uzyskania dostępu do szczepionek, testów i wizyt lekarskich. Ponieważ pandemia przyśpieszyła transformację cyfrową, proces dostosowywania usług opieki zdrowotnej systematycznie rośnie, a co za tym idzie pogłębia się przepaść cyfrowa między pacjentami.

Test Woox R7060 – zdalny system nawadniania ogrodu

Zapewnienie dostępu dla wszystkich

Co zatem może zrobić służba zdrowia, aby zapewnić dostępność dla wszystkich pacjentów, również tych nie mających dostępu do Internetu i telefonu?

Chociaż istnieją mocne argumenty biznesowe przemawiające za korzyściami płynącymi z poprawy integracji cyfrowej, dążenie do zmniejszenia liczby wykluczonych cyfrowo musi mieć na uwadze zwrot „gdziekolwiek jest to stosowne”. Dzieje się tak, ponieważ chociaż istnieją korzyści z bycia online, może to mieć również wyraźne wady. Oszustwa, cyberprzestępczość, nękanie w Internecie, fałszywe wiadomości to tylko niektóre z zagrożeń, z którymi szczególnie trudno sobie poradzić osobom, które nie są biegłe w poruszaniu się po Internecie. Bycie offline może być rozsądnym i pozytywnym wyborem życiowym, a chociaż transformacja cyfrowa w opiece zdrowotnej poprawia opiekę nad pacjentami i obniża koszty, usługi zdrowotne muszą nadal wspierać tych, którzy z wyboru lub z konieczności polegają na usługach opieki zdrowotnej offline.

Służba zdrowia nie może zrezygnować jeszcze z papieru

Ważne jest wspieranie zarówno cyfrowych, jak i tych „papierowych” czynności biurowo – administracyjnych.

Rozwój hybrydowej (cyfrowej i analogowej) komunikacji z pacjentem może pomóc zlikwidować przepaść cyfrową. Korzystanie z drukowanej komunikacji z pacjentem może uzupełniać kontakt poprzez pocztę elektroniczną, aplikacje, telefon i wiadomości tekstowe, zapewniając każdemu pacjentowi dostęp do informacji.

Myśląc o infrastrukturze IT, organizacje opieki zdrowotnej powinny wykorzystać infrastrukturę druku nowej generacji jako platformę usługową opartą na chmurze, która łączy się z innymi systemami online, aby zapewnić skuteczną komunikację dla wszystkich pacjentów, w tym prosty wydruk papierowy. Systemy i Urządzenia Lexmarka potrafią zintegrować się z każdym z głównych systemów informatycznych działających w polskich placówkach służby zdrowia.  – mówi Michal Miłek, Key Account Manager, Lexmark Polska.

Rozwiązania te są szczególnie przydatne w szpitalach i klinikach, które obsługują pacjentów ze słabym dostępem do Internetu w celu zapewnienia im dostępu do informacji i porad w formacie, która im odpowiada.

– W Lexmark oferujemy nowoczesne rozwiązania dla służby zdrowia, które pozwalają lekarzom i członkom personelu szybko docierać do informacji potrzebnych do zapewnienia pacjentom lepszej opieki przy niższych kosztach.  Usługi te sprawdzają się zarówno w świecie cyfrowym jak i analogowym. – dodaje Michal Miłek.

Patrząc na post-pandemiczny świat, życie i praca nie wrócą już do poprzedniego stanu. Dzięki chmurze, która jest obecnie powszechnie używana do przechowywania aplikacji i danych, informacje i konsultacje dotyczące opieki zdrowotnej są bardziej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej, a zapotrzebowanie na tę łatwość dostępu będzie nadal rosło dla tych. Dopóki nie stanie się to powszechne, opieka zdrowotna musi świadczyć usługi również w świecie analogowym.

źródło: Lexmark

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: