Inteligentny budynek w 2021

Inteligentny budynek w 2021 – najważniejsze trendy z wykorzystaniem technologii IoT

Inteligentny budynek w 2021

W ostatnich latach bardzo popularny stał się termin „inteligentne budynki”. Do tego stopnia, że mogło zacząć rozmywać się jego znaczenie. Jednak technologia inteligentnego budynku jest niezwykle ważna dla zarządców nieruchomości, operatorów budynków i najemców. Obejmuje zdigitalizowaną infrastrukturę inteligentnych urządzeń, zasobów energetycznych i zintegrowanych aplikacji, wszystkie połączone – lokalnie, zdalnie i z chmurą – co umożliwia głęboki wgląd i kontrolę nad każdym aspektem eksploatacji budynku. Dla Schneider Electric technologia inteligentnych budynków jest kluczem do sukcesu „budynków przyszłości”. Pomaga im stawać się bardziej zrównoważonymi, odpornymi, hiperwydajnymi i zorientowanymi na ludzi. Jest to ważne dziś i jutro, w trakcie i po pandemii.
Taka diagnoza znajduje potwierdzenie w publikacji „10 Predictions For Smart Building Technology In 2021 And Beyond”, przygotowanej przez firmę badawczą i konsultingową Verdantix. Przyjrzyjmy się pokrótce kilku przewidywaniom i temu, jak Schneider Electric wpisuje się w te trendy.

Cyfrowe bliźniaki i przetwarzanie brzegowe będą nadal wzbudzać zainteresowanie wśród kadry zarządzającej.

Schneider Electric w pełni zgadza się z tym trendem. W rzeczywistości firma współpracuje z wieloma partnerami, aby przyspieszyć przejście od modelowania informacji o budynku (BIM) do rzeczywistej wydajności operacyjnej. Na przykład we współpracy z firmą Bentley Systems, Schneider Electric zainstalował 179 sygnalizatorów Bluetooth i 900 czujników w celu gromadzenia danych na temat oświetlenia, jakości powietrza i temperatury w regionalnej siedzibie firmy Microsoft w Singapurze. Dane z urządzeń opartych na technologii IoT zostaną wykorzystane w aplikacjach wspomaganych sztuczną inteligencją w celu poprawy komfortu pracowników i wydajności energetycznej. Dzięki połączeniu z codziennymi danymi energetycznymi i operacyjnymi, cyfrowy model BIM będzie wykorzystywany jako model energetyczny, pomagając w zarządzaniu przestrzeniami, wykonywaniu harmonogramów systemu zarządzania budynkiem (BMS) i przeprowadzaniu konserwacji predykcyjnej.
Jeśli chodzi o obliczenia brzegowe, Verdantix wyjaśnia, że podejście to umożliwia przetwarzanie danych lokalnie, bliżej miejsca, w którym są one gromadzone. Korzyści obejmują bardziej natychmiastowe reakcje i mniejsze uzależnienie od przepustowości Internetu, większą efektywność kosztową i szerszy dostęp do funkcji IoT. Schneider Electric dostrzega również te korzyści we wspieraniu aplikacji inteligentnych budynków i innych procesów biznesowych. Dlatego m.in. współpracuje z EdgePresence i Accu-Tech, aby wdrożyć punkty przyłączania na brzegu sieci (PoPs), aby pomóc firmom wykorzystać moc tkwiąca w technologii edge computing do napędzania cyfrowego biznesu.

W najbliższym czasie firmy planują nowe inwestycje w monitoring przestrzeni z wykorzystaniem technologii IoT

Zaawansowana technologia inteligentnych budynków pomaga stworzyć bardziej responsywne miejsce pracy. Wiele firm zmierza w kierunku zbudowania elastycznej strategii w zakresie przestrzeni stałych w stosunku do elastycznych. Pandemia wprowadziła dodatkowe wyzwania związane z utrzymaniem bezpiecznego dystansu.
Rozwiązania do zarządzania przestrzenią mogą pomóc w zintegrowaniu monitorowania zajętości i ruchu, a także jakości powietrza w pomieszczeniach i monitorowania komfortu. Dzięki integracji z systemem Schneider Electric EcoStruxure Building Operation, dane udostępniane systemowi BMS będą proaktywnie optymalizować ustawienia HVAC. Zarządcy obiektów mogą upewnić się, że najemcy stosują się do wytycznych dotyczących dystansu i zasad korzystania z części wspólnych, takich jak stołówki. Mogą również określić, kiedy konieczna jest zmiana układu miejsca pracy, na przykład niewykorzystane biurka czy sale konferencyjne mogą zostać szybko zidentyfikowane i w razie potrzeby ponownie przydzielone.

COVID-19 skłania firmy do zmiany priorytetów w strategiach zarządzania obiektami, w których nowymi obszarami zainteresowania staje się bezpieczeństwo pracowników i dbałość o satysfakcję najbardziej uzdolnionej kadry.

Schneider Electric zaobserwował u swoich klientów, że pandemia zwiększyła potrzebę skutecznej komunikacji. Bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, aby pozostawać w kontakcie z pracownikami, zapewniając im bezpieczeństwo i dostęp do informacji. Technologia inteligentnego budynku daje taką możliwość, a także zwiększa zaangażowanie i satysfakcję pokolenia milenialsów i generacji Z, które oczekują większej łączności, wygody i kontroli.
Nowa wersja aplikacji mobilnej Schneider Electric EcoStruxur Engage Enterprise App umożliwia pracownikom korzystanie z cyfrowego miejsca pracy. Aplikacja oferuje pracownikom wykorzystanie urządzenia mobilnego jako „cyfrowego paszportu” pozwalającego na wejście do biura. Dzięki przekazywaniu w czasie rzeczywistym informacji o dostępności i obłożeniu poszczególnych przestrzeni aplikacja ułatwia rezerwację pomieszczeń. Umożliwia również administratorom budynków na dostarczanie spersonalizowanych powiadomień o zmieniającej się sytuacji w obiekcie.

Inne trendy w technologii inteligentnych budynków

Na drodze do zrównoważonych, zeroemisyjnych budynków stoją trzy niezwykle istotne wyzwania, które pomoże zrealizować technologia smart bulding. Budynki będą musiały stać się ultrawydajne, ewoluować w kierunku pełnej elektryfikacji (zastąpienia ogrzewania opartego na paliwach kopalnych ogrzewaniem elektrycznym) i być gotowe do polegania na lokalnym i odnawialnym wytwarzaniu energii, co również zwiększy ich odporność.
Jak zauważył CEO Schneider Electric, Jean-Pascal Tricoire, „Cyfryzacja jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym tę transformację. Definiuje ona na nowo sposób, w jaki produkujemy, dystrybuujemy i zużywamy energię elektryczną.”
Aby pomóc większej liczbie budynków szybciej przejść tę transformację, Schneider Electric przejął mniejszościowy pakiet udziałów w firmie Planon, pomagając jej przyspieszyć wdrażanie pakietu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miejscem Pracy (IWMS). Planon wykorzysta synergię z technologiami budynkowymi i technologiami energetycznymi Schneider Electric, by dostarczać jeszcze bardziej zintegrowane i inteligentniejsze rozwiązania budynkowe. Pozwoli to budynkom w osiągnięciu hiperwydajności, jednocześnie zwiększając produktywność operatorów i komfort pracy użytkowników.
Wiele firm – nie tylko tych odpowiedzialnych za operacje o znaczeniu krytycznym, takich jak te mające miejsce, np. w szpitalach – by osiągnąć większą odporność,  poszukuje lepszej ochrony przed poważnymi przerwami w dostawie energii elektrycznej spowodowanymi warunkami pogodowymi. Trendem realizującym te złożenia są usługi energy-as-a-service. EaaS oferuje znacznie prostszy i bardziej przystępny cenowo model wytwarzania i pozyskiwania energii na miejscu. Dlatego z myślą o rynku amerykańskim Schneider Electric wraz z Huck Capital stworzył GreenStruxure, którego celem jest przyspieszenie wprowadzania mikrosieci poprzez dostarczanie modułowych, standaryzowanych rozwiązań EaaS dla średniej wielkości budynków komercyjnych, przemysłowych i rządowych.
źródło:  Schneider Electric

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: