Grupa Komputronik – rok finansowy 2020/21 z zyskiem

Grupa Komputronik opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za rok obrachunkowy 2020/21. W podanym okresie Grupa wygenerowała 8,762 mln zł zysku netto.

Komputronik

Grupa informuje także o 1 479 188 tys. zł przychodów ze sprzedaży i zysku na działalności operacyjnej w wysokości 22 290 tys. zł.

To bardzo dobre wyniki. Pomimo wielu trudności na początku roku, zakończyliśmy go ze sporym zyskiem. Nie udałoby nam się tego osiągnąć bez naszych partnerów biznesowych, którzy obdarzyli nas zaufaniem i zmotywowanej załogi, wierzącej, że możemy odnieść sukces. Jestem przekonany, że w kolejnych miesiącach dalej będziemy umacniać swoją pozycję i zwiększać udziały na rynku. Dalej chcemy kontynuować obraną ścieżkę wzrostu – komentuje Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Grupy Komputronik

Jak podaje Grupa Komputronik zysk w ubiegłym roku finansowym udało się osiągnąć dzięki konsekwentnie wdrażanej strategii, przemyślanemu zarządzaniu asortymentem z kluczowych dla firmy kategorii produktowych oraz rozwojowi portfela usług. Nie bez znaczenia była elastyczność funkcjonowania w okresie pandemii i umiejętność szybkiego dostosowywania oferty do zmieniających się potrzeb rynkowych.

Recenzja Poly Voyager Focus 2 – akustyczna doskonałość podczas rozmów

Spółka w dalszym ciągu będzie kontynuować obraną strategię rozwoju kluczowych kategorii produktowych. W planach Grupy jest również zwiększenie działań prosprzedażowych w ramach filozofii omnichannel, które pozwolą zwiększyć wolumen obrotów, a także zaangażowanie się w niestandardowe działania marketingowe budujące atrakcyjność marki. Równolegle Grupa Komputronik będzie rozwijać sprzedaż usług w kanale B2B, w którym zamierza pozyskiwać nowe kontrakty i rozbudowywać portfolio klientów.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: