Virgin Mobile na Kartę – zmiany w cenniku

Virgin Mobile Polska z dniem 01-08-2021 roku wprowadza zmiany w Cennikach i Regulaminach w ofercie na Kartę

Virgin Mobile na kartę

1 sierpnia 2021 roku zmienią się:

 1. Cennik taryfy #ChcęWszystko w Ofercie Virgin Mobile na Kartę,
 2. Cennik taryfy Oferta 2012 w Ofercie Virgin Mobile na Kartę,
 3. Cennik przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy świadczenia usług telekomunikacyjnych przez
  Virgin Mobile Polska Sp.z o.o. „Oferta na Kartę”,
 4. inne cenniki i regulaminy ofert promocyjnych dotyczących abonentów korzystających z ofert #ChcęWszystko
  i Oferty2012, w których została wskazana cena za połączenie z numerem *222

Test Asus ZenFone 8 Flip – niezaprzeczalnie to wyjątkowy smartfon

Zakres zmian jest przedstawiony poniżej:

W Cenniku taryfy #ChcęWszystko w Ofercie Virgin Mobile na Kartę oraz Cenniku taryfy Oferta 2012 w Ofercie Virgin
Mobile na Kartę:

 1. zostaje wprowadzona opłata za połączenia głosowe z numerem Obsługi Klienta dostępnym wyłącznie
  z numerów Virgin Mobile: *222 w wysokości 0,39 PLN/min.
 2. wprowadzamy także opłatę za wymianę Karty SIM/USIM z przyczyn leżących po stronie Użytkownika – będzie
  ona wynosić 25 PLN.

Jednocześnie doprecyzowujemy przypadki, w których wymiana Karty SIM/USIM jest bezpłatna – nie pobierzemy
opłat za wymianę Karty SIM/USIM, która jest wadliwa lub nie nadaje się do korzystania z usług z powodów
leżących po naszej stronie, a także jeśli została skradziona (w tym ostatnim przypadku musisz przedstawić
dokument potwierdzający przyjęcie zgłoszenia kradzieży przez organy ścigania).

Tanie telefony z 5G – porównanie

W Cenniku przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Virgin
Mobile Polska Sp.z o.o. „Oferta na Kartę” zmieniona zostaje opłata za dokonanie przeniesienia praw i obowiązków
wynikających z Umowy na inna osobę (Umowa Cesji) – będzie ona wynosić 30 PLN.

W innych cennikach i regulaminach ofert promocyjnych, w których wskazana została cena za połączenie głosowe
z numerem Obsługi Klienta *222 tj. „połączenie bezpłatne dla numerów Virgin Mobile” lub równoważna informacja, zostanie
wprowadzona informacja „opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora” i opłata będzie pobierana zgodnie z cennikiem,
z którego korzysta abonent.

Poradnik MotoWakacje 2021 – czyli zdjęcia z wakacji, które zachwycą

Dokumenty zawierające wskazane zmiany dostępne są na stronie https://virginmobile.pl/regulaminy/regulaminy.
W przypadku braku akceptacji powyższych zmian Abonentom, których dotyczą zmieniane cenniki i regulaminy ofert
promocyjnych przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, z którego można
skorzystać do 1 sierpnia 2021 r.

Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z wprowadzonymi zmianami udzielą konsultanci Centrum Miłej Obsługi Klienta
Virgin Mobile telefonicznie: *222 (do 31 lipca 2021 r. połączenie bezpłatne z sieci Virgin Mobile, następnie 0,39 PLN/min);
799555222 z telefonów innych sieci (opłata za połączenie według cenników operatorów).

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: