UKE – PRO Speed Test: najszybsze sieci ostatniego półrocza

UKE – PRO Speed Test – podsumowanie wyników operatorów stacjonarnych i mobilnych

Trwająca od ponad roku sytuacja pandemiczna uczy nas, że coraz większe znaczenie dla naszego życia ma jakość dostępnych usług telekomunikacyjnych. Pokazuje to rosnąca liczba pomiarów wykonywanych z wykorzystaniem mechanizmu certyfikowanego przez Prezesa UKE – PRO Speed Test. Jest on dostępny od 1 grudnia 2018 r. i pozwala nie tylko sprawdzić szybkość posiadanej usługi, ale dochodzić swoich praw, jeśli dostawca nie wywiązuje się z umowy.

UKE - PRO Speed Test

W ostatnim półroczu wykonanych zostało ponad 379 tys. pomiarów, tj. o 58% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przyczyniło się do tego m.in. udostępnienie nowej wersji mechanizmu w grudniu 2020 r. Zostały w niej wprowadzone zmiany, które umożliwiają konsumentom jeszcze wygodniejsze korzystanie z tego narzędzia. Najważniejsze ulepszenia to:

  • podniesienie maksymalnej mierzonej prędkości z 1 Gb/s do 2,5 Gb/s;
  • zwiększenie dostępności aplikacji na różne systemy operacyjne (aplikacja dla systemów macOS);
  • wprowadzenie opcji automatycznych pomiarów sekwencyjnych;
  • wyłączenie obowiązku rejestracji dla pomiarów o charakterze wyłącznie informacyjnym;
  • wprowadzenie angielskiej wersji językowej aplikacji i serwisu.

W odróżnieniu od innych narzędzi dostępnych w sieci aplikacja PRO Speed Test weryfikuje, w jakich warunkach był realizowany pomiar. Sprawdza m.in. takie elementy jak obciążenie procesora, rodzaj karty sieciowej, obecność aktywnych łącz VPN, natężenie generowanego ruchu w tle, liczbę urządzeń w sieci domowej użytkownika. Co istotne, pomiar jest znacznie dokładniejszy od aplikacji speedtest oraz od pomiaru dokonanego przez stronę www.

Test Roborock S7 – autonomiczne sprzątanie

Mechanizm składa się z serwisu internetowego oraz aplikacji na komputery stacjonarne (Windows i macOS), aplikacji WEB i mobilnych (działających na systemach Android oraz iOS). Zgodnie z prawem pomiar łącza stacjonarnego  wykonany za pomocą mechanizmu pozwala stwierdzić nienależyte wykonanie umowy i skuteczne dochodzenie roszczeń konsumenta wobec dostawcy usług. Natomiast z uwagi na uwarunkowania prawne i techniczne, wyniki pomiarów uzyskane za pomocą aplikacji WEB oraz aplikacji mobilnych mają przede wszystkim walor informacyjny.

Wdrożenie nowej wersji mechanizmu poprzedziły weryfikacje przez niezależnego eksperta i publiczne testy przez dostawców usług dostępu do internetu i użytkowników.

Strona pro.speedtest.pl jest w pełni zgodna z WCAG 2.1, AA, co zostało potwierdzone przez Fundację Widzialni Certyfikatem Strona Internetowa Bez Barier. Certyfikat jest gwarantem dostępności serwisu dla osób z niepełnosprawnościami.

Nowa wersja mechanizmu po certyfikacji na okres 24 miesięcy została udostępniona 1 grudnia 2020 r.

Na podstawie zrealizowanych przez użytkowników pomiarów stworzyliśmy m.in. podsumowanie wyników operatorów stacjonarnych i mobilnych. Dane przygotowaliśmy dzięki firmie V-Speed, która po wygraniu konkursu w 2020 r. ponownie została dostawcą mechanizmu na lata 2020-2022. Zapraszamy do zapoznania się z nimi – Radosław Rosiak, p.o. naczelnika, Departament Kontroli

Pliki do pobrania

  • ProSpeedTest - wyniki mobilne
  • ProSpeedTest - wyniki stacjonarne

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl