Poczta Polska – szereg ułatwień, gdy jedziesz na wakacje

Poczta Polska – szereg ułatwień, gdy jedziesz na wakacje

Poczta Polska oferuje szeroki pakiet usług doskonale sprofilowany pod kątem sezonu wakacyjnego i potrzeb osób, które w związku z urlopami planują wyjazdy, a więc nie będą dostępne w miejscu zamieszkania, by odebrać przesyłkę. Klienci mogą skorzystać z przekierowania przesyłki pod wskazany adres,  możliwości przechowywania przesyłek, czy poste restante – opcji, dzięki której przesyłka może zostać odebrana w dowolnej placówce Poczty Polskiej na terenie całego kraju. Usługi można sprawnie zamówić – także drogą online.

Test vivo X60 Pro 5G – zdjęcie nabierze profesjonalnego charakteru

W związku z urlopami i wyjazdami poza miejsca zamieszkania, odbiór korespondencji może być znacznie utrudniony. Na tę okoliczność Poczta Polska proponuje szeroki wachlarz usług w zakresie dostarczenia przesyłek, dając klientom szansę wyboru oferty najlepiej dopasowanej do indywidualnych oczekiwań.

Osobom, które planują dłuższe wyjazdy wakacyjne, Poczta Polska udostępnia usługę umożliwiającą wydłużenie możliwości przechowania przesyłki w placówce pocztowej ze standardowych 14 dni do nawet czterech tygodni od pierwszej próby doręczenia. Aktywację usługi Przechowywanie przesyłki można zgłosić w formie elektronicznej lub papierowej. W razie skorzystania z drugiej formy, wydrukowany i wypełniony formularz należy złożyć osobiście w placówce pocztowej, lub też przekazać listonoszowi. Opłata zależy od okresu przechowywania i jest naliczana każdorazowo przy odbiorze przesyłki według dostępnego na stronie cennika Poczty Polskiej.

Test TCL 20 Pro 5G – ciągle mnie zaskakiwał na plus

W czasie wakacyjnych wyjazdów przydatna może okazać się usługa Doręczenie na życzenie, dzięki której awizowana przesyłka polecona zostanie ponownie doręczona pod adres wskazany na przesyłce. Usługa udostępnia klientowi możliwość wyboru najdogodniejszego terminu i przedziału godzinowego, w których chciałby on odebrać awizowaną przesyłkę. Należy pamiętać, że odbiór jest możliwy w ramach pracy placówki pocztowej, która doręcza ponownie awizowaną przesyłkę. Usługę można aktywować elektronicznie poprzez dostępny na stronie e-formularz, telefonicznie lub u listonosza. Koszt usługi to 4,50 zł.

szereg ułatwień

Klientom, którzy nie przebywają stale pod jednym adresem, a chcą odbierać korespondencję, Poczta Polska poleca usługę Poste restanteUmożliwia ona odebranie przesyłki w dowolnie wybranej placówce pocztowej. W przypadku skorzystania z tej usługi, ważne jest, aby przesyłka była właściwie zaadresowana. Kolejność danych powinna być następująca: imię i nazwisko albo pełna nazwa adresata, napis „poste restante”, właściwy kod pocztowy i nazwa placówki pocztowej, która ma wydać przesyłkę. Przesyłki nadawane na poste restante doręczane są w cenie wybranej przez klienta usługi, bez dodatkowej opłaty.

Recenzja Poly Voyager Focus 2 – akustyczna doskonałość podczas rozmów

Usługa Dosyłanie umożliwia przekierowanie przesyłki pod wskazany adres. Jest doskonałą propozycją dla klientów zmieniających adres zamieszkania lub pobytu. Aby z niej skorzystać wystarczy wypełnić elektroniczny lub papierowy formularz dostępny na stronie internetowej Poczty Polskiej. Formularz w wersji papierowej można przekazać listonoszowi lub złożyć osobiście w placówce pocztowej, by przesyłki docierały pod nowym adresem.

Zgłoszenie żądania przy wykorzystaniu formularza elektronicznego wymaga dodatkowo uwierzytelnienia tożsamości poprzez profil zaufany lub osobiście w placówce oddawczej. Klienci składający żądanie poprzez formularz elektroniczny nie ponoszą dodatkowych kosztów. Osoby składające żądanie w placówce pocztowej uiszczają jednorazową opłatę w wysokości 6,00 złNależność za dosłanie przesyłki jest uzależniona od jej rodzaju. Zgłoszone żądanie jest wykonywane maksymalnie przez 12 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia. Istnieje możliwość przedłużenia okresu korzystania z usługi.

Warto pamiętać, że powyższe usługi nie obejmują: pism w postępowaniu karnym, cywilnym, sądowo-administracyjnym, administracyjnym, podatkowym oraz pism w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przesyłek PACZKA24, PACZKA48, Paczka+ oraz Pocztex.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: