Pandemia a wielkie imprezy sportowe

Niedawno zakończyły się zorganizowane z rocznym poślizgiem, spowodowanym pandemią COVID-19, Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej mężczyzn UEFA Euro 2020, a na przełomie lipca i sierpnia w Tokio będą się odbywać, zaplanowane pierwotnie także na ubiegły rok, Letnie Igrzyska Olimpijskie.

W czerwcu br. zapytaliśmy respondentów, czy, ich zdaniem, tego lata w ogóle powinny odbywać się takie międzynarodowe imprezy sportowe. Blisko trzy czwarte (72%) dorosłych Polaków jest zdania, że czas pod tym względem wracać do normalności sprzed pandemii COVID-19, natomiast niemal jedna piąta (19%) uważa, że jeszcze nie pora na takie imprezy, gdyż stanowią one wciąż zbyt duże zagrożenie epidemiczne. Co jedenasty pytany (9%) nie ma w tej kwestii zdania.

Rysunek 1

Opinie badanych w tej kwestii w największym stopniu różnicuje wiek. Bardziej ostrożne są osoby starsze, ale nawet w grupie wiekowej 65+ większość (58%) jest za powrotem tego lata wielkich imprez sportowych. Najczęściej zwolennikami powrotu do normalności sprzed pandemii są respondenci najmłodsi (88% w grupie wiekowej 18–24 lata). Ponadto znacznie częściej za powrotem wielkich imprez sportowych opowiadają się mężczyźni niż kobiety (77% wobec 66%), natomiast kobiety znacznie częściej niż mężczyźni wyrażają przekonanie, że takie imprezy stanowią wciąż zbyt duże zagrożenie epidemiczne (23% wobec 14%).

Test realme Buds Air 2 Neo oraz realme Buds Q2 – dopasowane do Waszego stylu

Więcej na ten temat w komunikacie „Piłka nożna i UEFA Euro 2020″.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (373) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:

  • wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
  • wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
  • samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.<

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 7 do 17 czerwca 2021 roku na próbie liczącej 1218 osób (w tym: 60,8% metodą CAPI, 26,7% – CATI i 12,6% – CAWI).

źródło: CBOS

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: