Orange Polska 2Q2021 – 16.047 mln kart SIM i bardzo dobre wyniki finansowe

Odnosząc się do wyników Orange Polska za 2Q2021 roku, Julien Ducarroz, Prezes Zarządu, stwierdził: w drugim kwartale wzrosła liczba klientów wszystkich naszych podstawowych usług telekomunikacyjnych.

Orange Polska

 

Wyniki finansowe
Wzrost przychodów o 4,5% rok-do-roku w 2 kw., do którego przyczyniły się wszystkie główne kategorie produktowe
Przychody w 2 kw. 2021 roku wyniosły 2 954 mln zł i w ujęciu rocznym zwiększyły się o 126 mln zł, tj. 4,5%. Na trend przychodów wpłynęły głównie cztery czynniki.

Po pierwsze, łączne przychody z usług konwergentnych, wyłącznie komórkowych i wyłącznie dostępu szerokopasmowego zwiększyły się w ujęciu rocznym o 6,8%. Dynamika wzrostu tej kategorii przychodów nadal rośnie (z 4,3% rok-do-roku w 1 kw. 2021 roku), co jest efektem dalszego wzrostu liczby klientów oraz strategii nastawionej na wartość, która przekłada się na wzrost wskaźnika ARPO. W drugim kwartale ten trend został wzmocniony przez częściową odbudowę przychodów z roamingu.

Po drugie, przychody z usług IT i integracyjnych wzrosły w ujęciu rocznym o 13%, do czego przyczynił się utrzymujący się silny popyt oraz konsolidacja wyników spółki Craftware (wpływ w wysokości 22 mln zł w 2 kw.). Po trzecie, przychody ze sprzedaży sprzętu zwiększyły się o 7% rok-do-roku w wyniku częściowej odbudowy popytu na smartfony względem niskiej bazy porównawczej w 2 kw. 2020 roku. Po czwarte, pozostałe przychody wzrosły aż o 42% rok-do-roku, dzięki odbiciu w segmencie odsprzedaży energii elektrycznej.

Tanie telefony z 5G – porównanie

Solidne wyniki komercyjne pomimo małej aktywności klientów
Nasza działalność komercyjna koncentruje się głównie na dostarczaniu pakietu usług komórkowych i stacjonarnych, co określamy mianem konwergencji. Konwergencja jest naszą przewagą konkurencyjną, zwiększa lojalność klientów oraz umożliwia dosprzedaż usług, pozwalając uzyskać większy udział w wydatkach gospodarstw domowych na usługi telekomunikacyjne i media.

Liczba indywidualnych klientów ofert konwergentnych zwiększyła się w 2 kw. 2021 roku o 14 tys., tj. 8% w ujęciu rocznym. Na koniec czerwca, 66% indywidualnych klientów dostępu szerokopasmowego było abonentami ofert konwergentnych (wobec 63% rok wcześniej). Dynamika wzrostu ARPO z usług konwergentnych zwiększyła się do 5,7% w ujęciu rocznym, a wskaźnik ten osiągnął poziom 111,4 zł, co było wynikiem strategii nastawionej na wartość oraz rosnącego udziału usług światłowodowych.

Całkowita liczba klientów stacjonarnego dostępu szerokopasmowego wzrosła w 2 kw. 2021 roku o 8 tys., tj. 3% rok-do-roku. Przyczynił się do tego duży przyrost bazy klientów usług światłowodowych, która dzięki 48 tys. przyłączeń netto zwiększyła się o 36% w ujęciu rocznym. Udział klientów usług światłowodowych w całkowitej bazie klientów internetu stacjonarnego osiągnął już 30%, przewyższając udział technologii ADSL.

Wskaźnik ARPO z usług wyłącznie dostępu szerokopasmowego wzrósł o 2% w ujęciu rocznym, do poziomu 59,2 zł. Do wzrostu tego wskaźnika przyczyniły się dwa kluczowe czynniki: wprowadzone w 2019 roku podwyżki cen oraz rosnący udział klientów światłowodowych. Klienci tych usług generują najwyższy średni przychód na ofertę, głównie ze względu na większy udział usługi telewizyjnej, rosnącą popularność wyższych prędkości usług oraz rosnący udział klientów z domów jednorodzinnych (gdzie cena usługi jest wyższa w celu pokrycia wyższego kosztu budowy sieci).

W drugim kwartale liczba aktywacji netto komórkowych abonamentowych usług głosowych wyniosła 83 tys. (wobec 65 tys. w 2 kw. 2020 roku). Był to pierwszy kwartał, w którym w ujęciu rocznym wzrósł wskaźnik ARPO z wyłącznie komórkowych usług głosowych. Wzrost ten wyniósł 1,8% rok-do-roku, a wartość ARPO zwiększyła się do 27,7 zł, co było odzwierciedleniem poprawy zarówno na rynku konsumenckim jak i biznesowym. To efekt częściowej odbudowy przychodów z roamingu oraz naszej strategii ukierunkowanej na wartość.

Baza klientów usług przedpłaconych, po kliku kwartałach spadków, zaczęła ponownie rosnąć. Liczba tych klientów zwiększyła się o 72 tys. do poziomu 4,86 mln, w wyniku rosnącej liczby aktywacji nowych kart oraz zwiększonej aktywności klientów po zdjęciu ograniczeń związanych z pandemią. Dynamika wzrostu ARPO z usług przedpłaconych zwiększyła się do prawie 6% w wyniku naszej strategii ukierunkowanej na wartość oraz rosnącego udziału klientów z nielimitowanymi pakietami rozmów i SMS-ów.

W stacjonarnych usługach głosowych utrata łączy netto w drugim kwartale wyniosła 55 tys. wobec 36 tys. rok wcześniej, kiedy w czasie pierwszego zamrożenia gospodarki wskaźnik rezygnacji klientów był wyjątkowo niski. Zasadnicze trendy prawie nie uległy zmianie: rośnie liczba klientów usług telefonii internetowej (VoIP), które wchodzą w skład pakietu Orange Love. Pomijając usługi VoIP, utrata łączy w dalszym ciągu odzwierciedla niekorzystne trendy strukturalne na rynku.

W drugim kwartale Orange Polska osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe: przychody wzrosły o 4,5 % w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, a EBITDAaL o niemal 4%. Zwiększyła się liczba użytkowników wszystkich kluczowych usług Orange – przybyło m.in. 48 tysięcy klientów światłowodu oraz 83 tysiące klientów abonamentowych głosowych usług mobilnych.

Drugi kwartał to przede wszystkim bardzo dobre wyniki finansowe, które są efektem zarówno rosnącej liczby klientów naszych usług, jak i konsekwentnej realizacji naszej filozofii „więcej za więcej” w relacji z klientami. Był to też czas luzowania ograniczeń związanych z pandemią i otwierania się kolejnych branż, które przez wiele miesięcy były niedostępne. Widzimy, że klienci w naturalny sposób koncentrowali swoją uwagę właśnie na takich usługach, co przełożyło się na mniejszy ruch na rynku telekomunikacyjnym. Po zakończeniu sezonu wakacyjnego, na jesieni, spodziewamy się powrotu ożywienia na naszym rynku – powiedział Julien Ducarroz, prezes Orange Polska.

Jesteśmy na dobrej drodze do realizacji całorocznych celów. Skupiamy się teraz na realizacji ogłoszonej niedawno strategii .Grow, by rosnąć szybciej, ale też w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Wykonaliśmy już na tej drodze pierwsze kroki, uruchamiając pierwsze farmy wiatrowe, które pozwoliły Orange Flex stać się pierwszą w Polsce neutralną klimatycznie usługą telekomunikacyjną. Wierzymy, że tak będzie wyglądać przyszłość rynku  – dodał.

Wybrane dane finansowe za 1 półrocze 2021: Tutaj

 

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: