Marnujemy miliony m³ wody pitnej

Marnujemy miliony m³ wody pitnej do chłodzenia centrów danych. To temat tabu. Czas to zmienić

 

Za hasłem >>efektywność energetyczna<< kryją się przemilczane praktyki, takie jak marnowanie milionów metrów sześciennych wody pitnej w wieżach chłodniczych, wykorzystywanych do chłodzenia centrów danych. Tym tabu należy zająć się na szczeblu europejskim, a zbliżające się negocjacje w sprawie pakietu Zielonego Ładu mogą przynieść przełom w osiąganiu autentycznych, wymiernych postępów” – uważa Arnaud de Bermingham, prezes i założyciel Scaleway.

Test Xiaomi Mi Air Purifier 3H – stylowy oczyszczacz powietrza

14 lipca Komisja Europejska (KE) przyjęła pakiet wniosków legislacyjnych, aby dostosować politykę klimatyczną, energetyczną, użytkowania gruntów, transportową i podatkową Unii do celu, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r., w porównaniu z poziomami z 1990 roku.

W kontekście rewizji dyrektywy o efektywności energetycznej, KE zwraca uwagę na sytuację w sektorze ICT. Komisja przypomina o potrzebie wysoce wydajnych energetycznie i zrównoważonych centrów danych oraz o konieczności wprowadzenia przejrzystych sposobów mierzenia śladu środowiskowego sektora ICT. W tym celu dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej zachęca państwa członkowskie UE do ustanowienia wskaźnika zrównoważonego rozwoju centrów danych, składającego się z czterech parametrów:

  • efektywności energetycznej,
  • udziału energii odnawialnej,
  • ponownego wykorzystania ciepła odpadowego,
  • zużycia świeżej wody.

Propozycja regulacji jest jednak opcjonalna i nie jest prawnie wiążąca.

Test Hykker Navi Space – robot sprzątający z funkcją mopowania

Zdaniem Arnauda de Berminghama, prezesa i założyciela Scaleway, europejskiego dostawcy usług publicznej chmury obliczeniowej, „jeśli chcemy zmienić praktyki dotyczące wydajności centrów danych w Europie, istnieje pilna potrzeba radykalnej przejrzystości”. Prezes Scaleway żałuje pośpiechu ze strony operatorów centrów danych, aby móc korzystać z terminu „efektywność energetyczna” w celach marketingowych.

– „Za tym hasłem kryją się przemilczane praktyki, takie jak marnowanie milionów metrów sześciennych wody pitnej w wieżach chłodniczych, wykorzystywanych do chłodzenia centrów danych. Tym tabu należy zająć się na szczeblu europejskim, a zbliżające się negocjacje w sprawie pakietu Zielonego Ładu mogą przynieść przełom w osiąganiu autentycznych, wymiernych postępów” – podkreśla Arnaud de Bermingham.

Recenzja ładowarek sieciowych Aukey

I dodaje: „Z zadowoleniem przyjmujemy ogólny konsensus co do konieczności przyspieszenia badań związanych z klimatem. Nadal jednak nie zbieramy obserwowalnych, wiarygodnych i mierzalnych danych na temat zużycia wody w centrach danych w Europie i na świecie. Ten brak wiedzy jest prawdziwą przeszkodą, jeśli chcemy, aby społeczność naukowa dokonała rzetelnej oceny tego zjawiska w ramach globalnych wysiłków na rzecz ochrony naszych ograniczonych zasobów naturalnych”.

W Scaleway na bieżąco kompleksowo śledzimy wydajność energetyczną naszych centrów danych, a wszystkie powiązane dane udostępniamy online w czasie rzeczywistym. Apelujemy o podobną przejrzystość do innych operatorów centrów danych w Europie. Jesteśmy przekonani, że takie otwarte i transparantne podejście przyniesie pozytywne efekty i zwiększy zaufanie do naszej branży„.

Dane te – również dotyczące centrum danych umiejscowionego w Warszawie, całkowicie neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla – można zobaczyć pod tym linkiem.

 

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: