Solorz i Sołowow zbudują reaktor jądrowy SMR dla Polski

Solorz i Sołowow zbudują elektrownię jądrową SMR

Zygmunt Solorz i Michał Sołowow, dwaj najwięksi polscy prywatni przedsiębiorcy, podjęli decyzję o rozpoczęciu wspólnego projektu, którego celem jest budowa w Pątnowie, na bazie aktywów ZE PAK, elektrowni jądrowej. Elektrownia będzie pracowała w oparciu o najnowocześniejsze i najbezpieczniejsze amerykańskie technologie tzw. małych reaktorów modułowych (SMR). Wspólne działanie obydwu przedsiębiorców może pomóc Polsce w transformacji energetycznej z energii brudnej na ekologiczną i zapewnić mieszkańcom Polski czystą i tanią energię. ZE PAK zakłada inwestycję w 4 do 6 reaktorów typu SMR o mocy 300 MW każdy.

Solorz i Sołowow zbudują modułowy reaktor SMR

Potrzebujemy taniej i czystej energii, aby móc rozwijać się jako Państwo i społeczeństwo. Atom jest czystym i ekologicznym źródłem energii i projekt ten połączył nas z Michałem. Wspólny cel, czyli czysta i konkurencyjna Polska, jest wart podjęcia wyzwania i jestem przekonany, że razem możemy go zrealizować– mówi Zygmunt Solorz.

Od kilku lat stawiam na czystą i zeroemisyjną energię. Słońce, wiatr, wodór i atom to najważniejsze źródła energii, w jakie inwestujemy. PAK jest pierwszym w Polsce producentem energii z węgla, który nie tylko mówi, że ma plan odejścia od węgla, ale faktycznie od niego odchodzi. Zbudowaliśmy największą w Polsce farmę fotowoltaiczną, planujemy wykorzystać energię wiatru, rozwijamy infrastrukturę wodorową. Inwestycja w atom to gigantyczna szansa dla Polski, jej mieszkańców i firm na dostęp do czystej i taniej energii. Polska potrzebuje różnorodnych, ekologicznych źródeł prądu i ciepła, zarówno dla wszystkich odbiorców indywidualnych, jak i dla firm” – dodaje Zygmunt Solorz.

Globalnie ocieplenie jest niestety faktem. Głęboka dekarbonizacja jest koniecznością i wynika nie tylko z troski o planetę, ale również z realnych potrzeb gospodarki i efektywności kosztowej. Oczywistą odpowiedzią na ten kryzys są technologie atomowe – nowoczesne, ale jednak oparte o sprawdzone w przeszłości rozwiązania. Polska jest hubem produkcyjnym Europy, która wymaga bezemisyjnych i stabilnych źródeł energii.

Jeżeli chcemy rozwijać się dalej w szybkim tempie i stawać się coraz zamożniejszym społeczeństwem, ściągać do nas kolejne zagraniczne inwestycje, musimy mieć dostęp do atrakcyjnej cenowo energii. Bardzo cieszę się z możliwości realizacji tego projektu z wybitnym i doświadczonym polskim przedsiębiorcą i kolegą Zygmuntem Solorzem– mówi Michał Sołowow – Synthos występuje w tym projekcie w dwóch rolach: jako inwestor i dostawca technologii.

Wspólny projekt Zygmunta Solorza i Michała Sołowowa to najpoważniejsze – jak dotychczas – przedsięwzięcie związane z energią jądrową i SMR – małymi reaktorami modułowymi. Dzięki utworzeniu wspólnego przedsiębiorstwa na bazie części aktywów ZE PAK, ma ono dużą szansę realizacji – ze względu na umiejscowienie i już istniejącą infrastrukturę przesyłową prądu.

Pątnów jest lokalizacją wskazaną w rządowym Programie polskiej energetyki jądrowej. Nasze plany nie są konkurencyjne w stosunku do planów Państwa – SMR nie zastąpią dużej energetyki państwowej, ale mogą stanowić jej doskonałe uzupełnienie i stopniowo zastępować część mocy wytwarzanej z paliw kopalnych, a w niedługim czasie mogą pomóc zniwelować brak dostępnych mocy w systemie energetycznym, wynikający z odstawiania kolejnych bloków węglowych i zwiększającego się zapotrzebowania na energię elektryczną– mówi Piotr Woźny, Prezes Zarządu ZE PAK.

Na podstawie zawartej umowy, strony zamierzają podjąć wzajemną współpracę przez utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa, prowadzącego działalność w obszarze energetyki jądrowej, w szczególności polegającego na budowie jednostek opartych o technologię GEH BWRX-300, bądź innych optymalnych amerykańskich technologii SMR, w celu produkcji energii elektrycznej. Miejscem, w którym strony planują realizować swoją inwestycję w bloki SMR jest teren Elektrowni Pątnów.

W tej lokalizacji od kilkudziesięciu lat prowadzona jest działalność związana z wytwarzaniem energii elektrycznej z węgla brunatnego wydobywanego w okolicznych odkrywkach. ZE PAK w ubiegłym roku ogłosił wyjście z produkcji energii elektrycznej z węgla do 2030. Jest to najbardziej ambitna i najbardziej konkretna z deklaracji dekarbonizacyjnych złożonych przez polskie koncerny energetyczne. Termin ten wpisuje w się w finalną datę wytwarzania energii z węgla wyznaczoną w Porozumieniu Paryskim z 2015r., a działanie to przyczyni się wydatnie do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Wielkopolskę.

***

Zygmunt Solorz

Zygmunt Solorz jest jednym z największych inwestorów prywatnych w Polsce, prowadzącym od niemal 30 lat działalność biznesową w różnych dziedzinach gospodarki.

Jest powszechnie uznawany za jednego z najbardziej renomowanych, skutecznych i osiągających sukcesy przedsiębiorców, który zbudował od podstaw największe polskie przedsiębiorstwo prywatne, powstałe na bazie polskiego kapitału.

Największym osiągnięciem i ukoronowaniem drogi biznesowej Zygmunta Solorza jest zbudowanie największej polskiej prywatnej firmy – Grupy Polsat Plus. Cyfrowy Polsat S.A., Telewizja Polsat Sp. z o.o. (których Zygmunt Solorz jest również założycielem), Polkomtel Sp. z o.o. (operator sieci Plus), Netia S.A. i Grupa Interia tworzą dziś największą w Polsce i regionie grupę medialno-telekomunikacyjną.

Zygmunt Solorz koncentruje swoją działalność na mediach i telekomunikacji, jednak w obszarze działalności inwestycyjnej Pana Solorza znajdują się również spółki zajmujące się między innymi produkcją energii elektrycznej (ZE PAK S.A.), finansów i bankowości (Plus Bank S.A.), nieruchomości (Port Praski Sp. z o.o.) oraz największa polska linia lotnicza prywatnych odrzutowców (Jet Story).

Poza wymienionymi obszarami działalności biznesowej, Zygmunt Solorz angażuje się również w wiele różnych działalności filantropijnych. Jest między innymi pomysłodawcą i twórcą Fundacji Polsat, jednej z największych w Polsce organizacji pozarządowych, która pomaga w leczeniu chorych dzieci, a także wspiera szpitale i ośrodki medyczne w całym kraju.

W 2019 roku Zygmunt Solorz powołał do życia Stowarzyszenie Program Czysta Polska. Jest to jeden z elementów realizacji wizji Zygmunta Solorza, której celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego w Polsce, a w szczególności jakości powietrza.

Michał Sołowow

Michał Sołowow jest właścicielem największej prywatnej grupy przemysłowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa posiada 18 fabryk w 8 krajach i sprzedaje produkty do ponad 90 krajów na 6 kontynentach, zatrudnia ponad 18 000 pracowników w tym ponad 6 000 poza granicami Polski. Michał Sołowow jest największym polskim prywatnym inwestorem za granicą – tylko w tym roku przejął za 491 mln USD niemiecką firmę chemiczną.

Należące do niego firmy Synthos, Barlinek i Cersanit są liderami na światową skalę. Synthos jest największym, po akwizycji, producentem kauczuku syntetycznego i polistyrenu na świecie , a kauczuk z jego fabryk trafia do 20 największych producentów opon. Barlinek jest największym na świecie wytwórcą desek podłogowych, a Cersanit jest trzecim europejskim producentem wyposażenia łazienki (płytek ceramicznych, ceramika sanitarna itp.)

Michała Sołowowa interesuje również, a dziś może przede wszystkim, zielona energia oraz technologie medyczne. Rozwija małoskalową energetykę jądrową dla przemysłu i ciepłownictwa (przy współpracy z GE Hitachi Nuclear Energy), rozwiązaniami dotyczącymi pozyskiwania wodoru z wysokotemperaturowej pary (we współpracy z amerykańską Ultra Safe Nuclear Corporation) oraz inwestycje w farmy wiatrowe na Bałtyku. Zainwestował w Corab – lidera rynku konstrukcji do instalacji fotowoltaicznych, Hydrogen Tech – opracowującą technologie wodorowe oraz niemiecką WP Systems – serwisującą turbiny wiatrowe.

Z kolei w biotechnologicznym portfolio znajduje się OncoArendi, która w zeszłym roku podpisała umowę partneringową wartą 1,5 mld PLN – największą tego typu w Polsce – ze światowym koncernem Galapagos. Ma też udziały w ExploRNA Therapeutics (technologie modyfikacji mRNA) i LifeFlow (technologie nieinwazyjnej koronografii).

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: