Strzelecki – komentarz do szacowanych przychodów TenderHut

Strzelecki – komentarz do szacowanych przychodów TenderHut

Robert Strzelecki TenderHut
WARSZAWA
ROBERT STRZELECKI WICEPREZES GRUPY KAPITALOWEJ TENDERHUT

Komentarz spółki TenderHut notowanej na NewConnect do szacowanych przychodów skonsolidowanych wygenerowanych w sierpniu 2021

W sierpniu 2021 roku spółka szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 5,08 mln zł, co stanowi wzrost o 80% w stosunku do sierpnia 2020 roku, kiedy wyniosły one 2,82 mln zł. Narastająco, w okresie styczeń-sierpień 2021 roku spółka szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 37,47 mln zł, co stanowi wzrost o 31% w stosunku do okresu styczeń-sierpień 2020 roku, kiedy to wyniosły one 28,52 mln zł.

Reklamy
Zwiększ zasięg Twojej sieci Wi-Fi

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu zrealizowanych przychodów ze sprzedaży w sierpniu bieżącego roku, na co złożyły się zarówno efekty pracy organicznej we wszystkich obszarach naszej działalności, jak również konsekwentnie realizowanej strategii M&A. Optymalne wykorzystanie naszych zasobów programistycznych, konsolidacja nowo przejętej spółki Evertop, jak również dynamiczny rozwój naszego startupu Holo4Med, który powstał zaledwie rok temu, miały istotny wpływ na osiągnięty wynik. Należy też pamiętać, że duża zmienność wywołana przez pandemię COVID-19 zaburzyła tradycyjną sezonowość sprzedaży w ubiegłym roku, co stworzyło efekt niskiej bazy. – skomentował Robert Strzelecki, prezes zarządu TenderHut S.A.

OPPO X 2021 – koncept rozwijanego smartfonu w naszych rękach

Startup Holo4Med z grupy TenderHut prowadzi aktualnie kampanię crowdfundingową na platformie StockAmbit. Spółka planuje pozyskać od 1 do 2,5 miliona złotych w drodze crowdfundingu udziałowego.

TenderHut to technologiczna grupa kapitałowa, która prowadzi działalność w trzech liniach biznesowych: outsourcing, wdrażanie systemów laboratoryjnych oraz venture building. W obszarze outsourcingu spółka rozbudowuje i umacnia swoją pozycję poprzez spółki SoftwareHut (systemy IT), ExtraHut (UI/UX/design), ProtectHut (cyberbezpieczeństwo) oraz LegalHut (doradztwo prawne dla sektora IT). Sektor laboratoryjny reprezentowany jest przez spółki zależne Solution4Labs (wdrożenia LIMS) i Holo4Labs (Mixed Reality w laboratoriach). W sektorze venture building spółka rozwija startupy z sektora PropTech/WorkTech – Zonifero, MedTech – Holo4Med i EduTech – Grow Uperion.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl