Nokia FP5 sercem najnowszych platform

Nokia FP5 sercem najnowszych platform

Nokia FP5

Nokia wprowadza na rynek technologię FP5, czyli piątą generację wydajnego procesora ruchu sieciowego dla swoich rozwiązań routerów IP. Będący sercem najnowszych platform usługowych IP Nokii, układ FP5 umożliwi dostawcom usług sprostanie współczesnym wymaganiom w zakresie zapewnienia efektywnego wzrostu przepustowości sieci, świadczenia nowych, szybszych usług IP oraz zapewnienia niezrównanej ochrony sieci operatorskich przed nowymi zagrożeniami. Bazując na czterech wiodących na rynku generacjach procesorów sieciowych, Nokia podnosi poprzeczkę na zupełnie nowy poziom, pozwalając swoim klientom na obsługę dużej liczby interfejsów 800G Ethernet, zmniejszenie zużycia energii aż o 75% oraz wbudowując nowe funkcje szyfrowania strumieni ruchu sieciowego z pełną szybkością łączy.

 Test Nokia X20 – smartfon 5G, który został źle wyceniony

Aby być w stanie sprostać wymaganiom architektur chmurowych, sieci 5G i oraz inicjatyw takich jak Przemysł 4.0, usługodawcy telekomunikacyjni muszą traktować swoje sieci jako infrastrukturę krytyczną oraz odpowiednio reagować na wyzwania w zakresie ich transformacji tak aby były one coraz bardziej bezpieczne, elastyczne i zapewniały możliwość rozwoju w dłuższej perspektywie czasu. Gwarantując wysoką wydajność i integralność w obliczu rosnących zagrożeń związanych z atakami sieciowymi oraz innego typu naruszeniami bezpieczeństwa, muszą one być w stanie dostosowywać się do nieprzewidzianych zmian a także wspierać rozwój usług przez cały okres eksploatacji sieci. Ponadto, sprzęt sieciowy IP musi być coraz bardziej energooszczędny, aby zminimalizować jego wpływ na środowisko.

Wraz z zapowiedzią nowego procesora sieciowego FP5, Nokia ogłasza również wprowadzenie na rynek nowej generacji platform routingowych, które pomogą dostawcom usług przekształcić ich infrastrukturę tak, aby móc sprostać tym nowym, nieustannie zmieniającym się wymaganiom.

Nokia od dawna przoduje w dostarczaniu zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa operatorskich sieci IP. Dzięki poprzedniej generacji układów, FP4, firma umożliwiła kompleksową ochronę przed wolumetrycznymi atakami DDoS bezpośrednio w warstwie transportu sieciowego. Nowa technologia, FP5, obejmuje mechanizmy ‘ANYsec’ pozwalające na implementację dodatkowej warstwę ochrony indywidualnych strumieni IP z pełną szybkością łączy dzięki integracji bezpośrednio w chipsecie. ANYsec pozwala dostarczanie bezpiecznych usług IP, w tym opartych na technikach MPLS i Segment Routingu, bez negatywnego wpływu na wydajność oraz efektywność energetyczną. W ten sposób usługodawcy mogą zapewnić integralność i poufność wszystkich strumieni danych przepływających przez ich sieci.

Test Nokia 5.4 – czysty Android i…

Dzięki FP5 Nokia wykona skok generacyjny w zakresie przepustowości routerów. Nowe routery usługowe Nokii będą pierwszymi, które będą w stanie obsłużyć duże gęstości interfejsów 800GE oraz zapewnić przezroczysty transport 1,6 Tb/s (tzw. clear channel). Możliwości te będą dostępne w szerokim zakresie aplikacji obejmujących transport ruchu mobilnego, sieci szkieletowe IP, międzyoperatorską wymianę ruchu (peering), zarządzanie abonentami (BNG) oraz routing brzegowy. Nowe karty liniowe oparte na FP5 będą obsługiwać przepustowość 14,4 Tb/s (lub do 19,2 Tb/s dzięki możliwości inteligentnej agregacji). Nowo oferowana seria 7750 Service Router-1 umożliwi wykorzystanie zalet FP5 również w mniejszych lokalizacjach sieciowych, dzięki małym, stałym konfiguracjom sprzętowym.

Procesory sieciowe FP5 pozwolą na zmniejszenie zużycia energii w przeliczeniu na bit aż o 75%. Ponieważ FP5 jest wstecznie kompatybilny z FP4 i w pełni zintegrowany z najnowszymi wersjami systemu operacyjnego routerów usługowych (SR OS) Nokii, wszystkie dotychczasowe funkcjonalności są obsługiwane już od pierwszego dnia pracy na nowym sprzęcie. Dzięki takiej strategii rozwoju sprzętu i oprogramowania, Nokia zapewnia swoim klientom niezrównaną i trwałą ochronę inwestycji.

Jako w pełni programowalny procesor sieciowy, FP5 umożliwia ewolucję sieci w miarę zmian standardów i aplikacji. Jego deterministyczna wysoka wydajność w połączeniu z bogactwem możliwości w zakresie telemetrii zapewnia operatorom sieci możliwość rozbudowy i eksploatacji sieci IP zarówno dziś, jak i w przyszłości.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl