Robert Czarniewski – cyfrowe wyzwania przedsiębiorców

Robert Czarniewski – cyfrowe wyzwania przedsiębiorców

Robert Czarniewski, CFO Polcom
Robert Czarniewski, CFO Polcom

Kluczowe wyzwania biznesu w trakcie pandemii skupiły się wokół zabezpieczenia ciągłości działania w krytycznych obszarach takich jak produkcja czy dostęp do zasobów ludzkich. Jednak nie tylko pandemia rzuciła przedsiębiorcom nowe wyzwania. Również postęp technologiczny czy wzrost konkurencyjności rynku sprawiają, że przedsiębiorcy chcą zmieniać swoje firmy.

 Recenzja iiyama G-Master – zakrzywiony monitor z e-sportowym zacięciem

Reklamy
Zwiększ zasięg Twojej sieci Wi-Fi

Wyzwania i obawy, ale też rozwiązania

Mimo pędzącej cyfryzacji, decydenci IT nie liczą na wsparcie finansowe z programów rządowych. Tylko 32 proc. z nich poszukuje środków na finansowanie projektów IT właśnie w ten sposób. Nie da się ukryć, że przedsiębiorcy dużo bardziej liczą na zmiany w przepisach prawa, które mogłyby uporządkować oraz umocować legislacyjnie kwestie migracji zasobów i danych przedsiębiorstwa do chmury. Takie wnioski wypływają z raportu Polcom „Cyfryzacja, chmura i nowe technologie – MŚP w drodze do cyfrowej transformacji”, w którym odpowiedź ta miała aż 66 proc. wskazań.

Czas pokazał, że chmura to już nie tylko trend, a realne wsparcie dla nowoczesnych przedsiębiorstw. Mimo to aż ponad połowa przedstawicieli firm z sektora MŚP wyraża obawy o brak kompetencji chmurowych wewnątrz swoich organizacji. Nie inaczej jest w przypadku dużych firm, co po raz kolejny potwierdza konieczność zdobywania nowych kompetencji. 36 proc. ogółu respondentów uważa to za problem, z którym przyjdzie im się zmierzyć w ciągu kolejnego roku.

-Można zatem wnioskować, że kluczowe w najbliższym czasie będzie sukcesywne edukowanie rynku w zakresie nowych technologii cyfrowych oraz możliwości, jakie daje chmura obliczeniowa. Przedsiębiorcy wiedzą też, że gdy pracowników z niezbędnymi umiejętnościami brakuje, można szukać wsparcia przenosząc pewne procesy na zewnątrz firmy, co może okazać się korzystnym rozwiązaniem choćby z perspektywy finansowej – wyjaśnia Robert Czarniewski, CFO Polcom.

W dużych firmach działy IT coraz częściej dotyka konieczność cięcia wydatków. Według raportu Polcom „Przemysł 4.0 – krok w kierunku bezpieczeństwa przemysłowego”, niemal 40 proc. menedżerów z tej grupy uważa, że będą musieli zmierzyć się z obniżeniem kosztów informatyki. Jednak podobne przekonanie przejawia już tylko co czwarta osoba (23 proc.) zatrudniona w średniej wielkości firmie.

-Przejście na nowy model finansowania często wiąże się z dużo niższymi kosztami.  Firmy, które podjęły decyzję o przejściu do chmury, zauważają znaczną optymalizację kosztów w zakresie wydatków np. na własną infrastrukturę IT oraz doceniają przewidywalność kosztów operacyjnych i inwestycyjnych. – mówi Robert Czarniewski.

Według raportu „Cyfryzacja, chmura i nowe technologie – MŚP w drodze do cyfrowej transformacji”, wśród MŚP kluczowym wyzwaniem jest zwiększanie bezpieczeństwa i zapewnienie ciągłości działania firmy. Dla co czwartego respondenta najważniejsze w ciągu najbliższego roku będzie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informatycznego, a w rezultacie bezpieczeństwa całej firmy. Odpowiedzią na te obawy są nie tylko rozwiązania chmurowe, ale także ogromny wachlarz usług mających na celu zabezpieczanie środowisk informatycznych przed niepożądanymi incydentami bezpieczeństwa.

Recenzja Huawei MateView GT – nie tylko dla graczy

Z kolei, jak wynika z badania „Wizerunek i problemy polskich przedsiębiorców” inicjatywy Urodzeni Przedsiębiorcy – 36 proc. respondentów uważa, że problemem dla nich są koszty pracy, a 27 proc. zmaga się z nadmiarem biurokracji.

 – Podczas gdy większość menedżerów i osób zarządzających w sektorze MŚP zna ideę redukcji kosztów IT, ewolucja w kierunku biznesu cyfrowego oznacza, że działy takie jak IT czy finansowy, muszą wyjść poza proste obcinanie kosztów, a zamiast tego skupić się na optymalizacji wartości biznesowej technologii informatycznych. Można więc śmiało stwierdzić, że dziś skuteczna optymalizacja kosztów powinna polegać na ciągłym poszukiwaniu technologii, które zwiększają wartość biznesową.

Cloud computing jest bez wątpienia przyszłością, co dobitnie pokazała pandemia Covid-19. I choć sama migracja do chmury wymaga sporo przygotowań, jest to proces przynoszący wiele korzyści, takich jak optymalizacja kosztów i większa elastyczność biznesowa. Dobrze zaprojektowana i solidna platforma chmurowa może bardzo łatwo usprawnić sposób prowadzenia firmy – przekonuje Robert Czarniewski.

 Przedsiębiorcy mówią, czego potrzebują

Firmy otwierają się na robotyzację. Coraz częściej widzą korzyści płynące z dokonywania transformacji cyfrowych i chcą wdrożeń w swoich spółkach. Co ciekawe, raport „World Robotics 2020 Industrial Robots” przygotowany przez Międzynarodową Federację Robotyki (IFR) na temat robotyzacji za 2019 rok pokazuje, że w zestawieniu Polska wypada bardzo pozytywnie. Zajmuje bowiem 14. miejsce na świecie pod względem liczby wdrożonych robotów, a przedsiębiorcy dopiero rozpędzają się w tym temacie.

Test Poly Studio – zestaw wideokonferencyjny

Przedsiębiorcy nie boją się chmury i szukają w niej rozwiązań. Najważniejszą korzyścią wnoszoną przez usługi cloud computingu jest możliwość skupienia się przez firmę na podstawowej działalności, bez potrzeby angażowania nadmiernych środków własnych w infrastrukturę i administrację IT. Jednak lista korzyści jest znacznie dłuższa, to co przedsiębiorcy doceniają w chmurze to również szybkość działania, elastyczność, ograniczenie biurokracji i bezpieczeństwo danych. Z badania CXO Insight na temat adaptacji rozwiązań cloud computing w 2021 roku wynika, że blisko 90 proc. pytanych zauważa i docenia skalowalność środowiska do potrzeb biznesu, niemal 60 proc. – dostępność i odporność na awarie, a 30 proc. odczuwa redukcję kosztów i ich transparentność.

Ciągłość działania biznesu to najpilniejsza inwestycja w ramach transformacji cyfrowej firmy. W definiowaniu strategii IT kluczowym elementem pozostaje bezpieczeństwo i zapewnienie ciągłości działania biznesu. Aż 76 proc. respondentów uznało ten czynnik za kluczowy, przyznając mu najwyższą notę w skali od 1 do 7, czytamy w raporcie Polcom „Cyfryzacja, chmura i nowe technologie – MŚP w drodze do cyfrowej transformacji”.

–Firmy z sektora MŚP dążą do zapewnienia ciągłego i kompleksowego bezpieczeństwa, integralności i bezproblemowego dostępu do danych. Jest to istotne dla 94 proc. respondentów badania „Computerworld”, Intel i Polcom, stanowiąc tym samym najpilniejszą inwestycję w ramach transformacji cyfrowej firmy – podsumowuje Robert Czarniewski.

Jaki jest idealny dostawca usług cloud computing? Decydenci zwracają uwagę na infrastrukturę, na której będzie świadczona usługa, lokalizację data center, opiekę powdrożeniową, strategię, dobór odpowiedniego zestawu usług i bezprzerwową migrację kluczowych środowisk produkcyjnych. To już wiemy z raportu „Cyfryzacja, chmura i nowe technologie – MŚP w drodze do cyfrowej transformacji. Natomiast organizacje biorące udział w badaniu „Chmura obliczeniowa w Polsce 2020” do puli istotnych czynników dorzuciły: znajomość i wiarygodność marki (25 proc.), kompetencje własnych pracowników i znajomość danej technologii (24 proc.) oraz gotowość dostawcy do spełnienia wymogów regulacyjnych (22 proc.).

źródło: Polcom

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl