Barbara Michalska zadba o edukację w polskim oddziale Microsoft

Barbara Michalska – nowa dyrektor w polskim oddziale Microsoft będzie kierować zespołem odpowiadającym za transformację polskiego sektora edukacji na wszystkich jego poziomach.

Barbara Michalska

Microsoft aktywnie wspiera transformację polskich szkół i uczelni wyższych poprzez liczne programy i inicjatywy, wspierające wszystkich uczestników życia szkolnego i akademickiego w efektywnym wykorzystaniu cyfrowych narzędzi w nauce. Jednocześnie firma priorytetowo traktuje kwestię podnoszenia kompetencji cyfrowych zarówno nauczycieli, uczniów, jak i pracowników administracyjnych.

To dla mnie ogromne wyróżnienie i początek nowego rozdziału w historii mojej obecności w Microsoft w Polsce. Wierzę, że lata spędzone nad rozwojem nowych sposobów pracy w cyfrowym środowisku pomogą mi jeszcze lepiej wcielić w życie ideę filozofii ciągłego uczenia się i przenieść wyniesione wcześniej doświadczenia na grunt sektora edukacji. Szansę tę postrzegam także jako okazję do bliskiej pracy ze środowiskiem nauczycieli w Polsce.

Test Microsoft Surface Laptop 4 – nadal wygląda świeżo i modnie

Reklamy
Zwiększ zasięg Twojej sieci Wi-Fi

To ich rolą – jako mentorów i przewodników –jest prowadzenie społeczności uczennic i uczniów w różnym wieku ku lepszej przyszłości, zarażanie wiedzą i pasją do nauki. Wiedza i świadomość możliwości, jakie niosą technologie są podstawą do tego, aby Polska Dolina Cyfrowa miała w przyszłości nowych lokatorów i gospodarzy” – mówi Barbara Michalska.

Barbara Michalska jest związana z polskim oddziałem Microsoft od 2003 roku. W międzyczasie była odpowiedzialna m.in. za konkurs dla młodych programistek i programistów Imagine Cup, tworzenie i rozwój społeczności programistów skupionych wokół technologii Microsoft, strategię biznesową Office 365 oraz rozwój i transformację postrzegania modeli pracy przyszłości jako dyrektor grupy biznesowej Modern Workplace.

Test Microsoft Surface Laptop GO – lubiane rozwiązania w przystępnej cenie

Barbara Michalska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl