Raport Agri Tech – Technologie w rolnictwie

Raport Agri Tech – Technologie w rolnictwie

Raport Agri Tech – Technologie w rolnictwie powstał we współpracy ze Startup Poland. Jest to efekt wielu rozmów i analiz oscylujących wokół wyzwań, z którymi musi zmierzyć się sektor rolnictwa.

Tanie telefony z 5G – porównanie

Według wielu światowych opracowań wyłącznie zastosowanie digitalizacji i innowacji w rolnictwie pozwoli na sprostanie wyzwaniom pojawiającym się w kontekście zmian klimatu oraz rosnącego społeczeństwa.

W 2020 r. w startupy z branży rolno-spożywczej na całym świecie zainwestowano blisko 30 mld dolarów, co pokazuje, że ten sektor staje się coraz ważniejszym obszarem rozwoju technologii.

Czy sterylizator UV nada się do dezynfekcji smartfona – sprawdziliśmy?

Raport identyfikuje bariery, które uniemożliwiają wdrożenie na szeroką skalę innowacyjnych technologii. Jego celem jest także zarysowanie potencjału Agri Tech i wskazanie technologii, które mogą wesprzeć polskich producentów żywności w globalnej konkurencji. Współpraca Microsoft oraz Startup Poland ze startupami, rolnikami, przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu umożliwiła powstanie pierwszego, przekrojowego opracowania, poświęconego w całości sektorowi Agri Tech. To dokument, który ma za zadanie wesprzeć dialog o potencjale i dostępności rolnictwa 4.0. między producentami żywności, administracją publiczną, twórcami technologii dla rolnictwa, sektorem B+R oraz ośrodkami naukowymi.

Wiele opracowań wskazuje, że cyfryzacja będzie jednym z najistotniejszych czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i państw. Do 2030 roku aż 14% przyrostu światowego PKB (mniej więcej 15 bln USD) będzie efektem wykorzystania rozwiązań cyfrowych i automatyzacji. Nie stać nas na to, aby pominąć obecną szansę na cyfryzację sektora rolniczego. Zachęcam do lektury raportu i rozmowy o tym, jak minimalizować zdiagnozowane bariery w rozwoju rynku AgriTech w Polsce” – mówi Dorota Mielnik, Manager Sektora Rolniczego w Microsoft.

Zapraszamy do lektury raportu: Pobierz raport >

 

 

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: