Sony Edge AI AITRIOS – środowisko pracy i wyzwania

Sony Edge AI AITRIOS – środowisko pracy i wyzwania

Sony uruchamia platformę Edge AI AITRIOS – nowa platforma usprawni opracowywanie i wdrażanie rozwiązań czujnikowych opartych na kamerach z AI

Sony Edge AI AITRIOS

Sony Semiconductor Solutions Corporation („Sony”) poinformowało o zaplanowanym na koniec 2021 r. uruchomieniu w Japonii, USA i Europie platformy AITRIOS™, dedykowanej czujnikom Edge AI. Obecnie Sony prowadzi szerokie poszukiwania partnerów z sektora przedsiębiorstw, którzy wzięliby udział w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań czujnikowych opartych na kamerach z AI i w pełni wykorzystujących możliwości platformy.

 Platforma AITRIOS pozwala usprawnić opracowywanie i wdrażanie rozwiązań czujnikowych opartych między innymi na kamerach z AI. Pierwszy etap polega na zapewnieniu kompleksowego środowiska, które pozwoli twórcom sztucznej inteligencji, twórcom aplikacji, producentom kamer, integratorom modułów, integratorom systemów i innym współpracującym podmiotom na budowanie rozwiązań obejmujących przestrzeń od przetwarzania brzegowego po chmurę.

Test Sony Xperia 1 III – mnóstwo twórczych możliwości

Nowa platforma Sony ma w zamyśle ułatwić opracowywanie optymalnych systemów, w których przetwarzanie brzegowe i chmura będą pozostawać w synergii. Sony pragnie w ten sposób pomagać partnerom w popularyzacji i rozwoju proekologicznych rozwiązań czujnikowych wykorzystujących model Edge AI, wprowadzać nową wartość i ułatwić różnym branżom pokonywanie wyzwań.

Środowisko pracy i wyzwania

Postęp w sztucznej inteligencji (AI), rozpowszechnienie Internetu rzeczy (IoT) i przyspieszająca transformacja cyfrowa zwiększają zapotrzebowanie na technologię czujników, które pobierają dane z przetworników obrazu w celach rozpoznawania, tworząc nową wartość i pomagając rozwiązywać problemy biznesowe. Dodatkowo, stale rosnąca liczba urządzeń IoT pozyskujących i wykorzystujących obrazy, takich jak smartfony, kamery do systemów ochrony, urządzenia domowe i pojazdy, rodzi obawy o nadmierne uzależnienie od systemów chmurowych obsługujących wszystkie te urządzenia.

Olbrzymia ilość danych przesyłanych z urządzeń IoT i zwiększenie zużycia energii elektrycznej spowodowane pracą odpowiednich systemów urosły do rangi problemów społecznych. Barier w rozwoju i upowszechnianiu się rozwiązań czujnikowych jest jednak więcej. Należą do nich obawy o prywatność w przypadku przechowywania w chmurze danych umożliwiających identyfikację osób, opóźnienia w przesyłaniu danych, zagrożenie manipulacją danymi i inne obawy związane z bezpieczeństwem, jak również ryzyko braku dostępu do usług w sytuacjach awaryjnych.

Test Sony Xperia 10 III – wodoodporny telefon z pojemną baterią

Synergia przetwarzania brzegowego i chmury oraz inteligentny czujnik wizyjny Sony IMX500

W poszukiwaniu sposobów na sprostanie tym wyzwaniom zaczęto zwracać uwagę na technologie, które dzielą przetwarzanie między chmurę a urządzenia IoT i inne urządzenia brzegowe. W przeciwieństwie do systemów chmurowych, przetwarzających dane w modelu scentralizowanym, wykonywanie odpowiednich zadań przez przetwarzanie brzegowe ogranicza ilość danych przesyłanych do chmury i w niej przetwarzanych, a w konsekwencji zmniejsza zużycie energii i opóźnienia w transmisji danych. Taka koncepcja ma więcej zalet: pozytywny wpływ na prywatność, większe bezpieczeństwo dzięki eliminacji połączenia z chmurą i jej licznymi interfejsami oraz ciągłość pracy usługi dzięki przeniesieniu całości do przetwarzania brzegowego.

W maju 2020 r. firma Sony zapowiedziała wprowadzenie na rynek nowego inteligentnego czujnika wizyjnego IMX500 — pierwszego na świecie*1 czujnika obrazu wyposażonego w funkcję przetwarzania opartego na sztucznej inteligencji. Czujnik ten ma warstwową konstrukcję, w której połączono układ pikseli z układem obwodów logicznych obejmującym także samodzielnie opracowany przez Sony procesor sygnału cyfrowego (DSP). Umożliwia to przetwarzanie z użyciem sztucznej inteligencji w czujniku obrazu, który jest brzegowym elementem w procesie i pełni funkcję punktu wejścia danych o obrazie. Taka konstrukcja, pozwalająca na szybkie przetwarzanie z użyciem sztucznej inteligencji i generację wyjściowych metadanych w samym czujniku, przyczyniła się do powstania rozwiązań czujnikowych opartych na sztucznej inteligencji dla wielu branż.

*1: wśród czujników obrazu. Na podstawie badań przeprowadzonych przez firmę Sony (stan na dzień ogłoszenia — 14 maja 2020 r.).

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: