Organizacje pacjenckie dla systemu ochrony zdrowia

Organizacje pacjenckie dla systemu ochrony zdrowia

Organizacje pacjenckie

7 października odbyło się spotkanie Parlamentarnego Zespół ds. Kardiologii. W czasie dyskusji pacjentów, ekspertów i polityków poruszono kwestię opieki kardiologicznej w Polsce, istotnej roli organizacji pacjenckich w działaniach na rzecz zmian w zakresie kardiologii, a także znaczenie podejmowania wspólnych działań przez organizacje pacjenckie.

Recenzja Huawei MateView GT – nie tylko dla graczy

O tym, jak ważna w systemie ochrony  zdrowia jest opieka kardiologiczna przypomniała Agnieszka Wołczenko, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń „EcoSerce”:
„Pacjenci kardiologiczni stanowią nadal największą grupę chorych w Polsce, a niestety nasze problemy nie maleją. Wciąż najwięcej zgonów odnotowuje się z przyczyn sercowo-naczyniowych, dlatego tak ważna jest możliwość przedstawienia na forum publicznym naszych problemów, potrzeb, oczekiwań, jak również rozwiązań i rekomendacji, jakie naszym zdaniem można rozważyć, aby los Pacjentów kardiologiczno-naczyniowych uległ znaczącej poprawie.”
Dyskusję dotyczącą roli pacjentów w procesie leczenia otworzyła prezentacja gościa specjalnego- Neia Johnsona na temat Global Heart Hub, międzynarodowej platformy zrzeszającej krajowe organizacje pacjenckie zajmujące się chorobami sercowo-naczyniowymi. Jego wystąpienie rozpoczęło dyskusję na temat skutecznego przedstawiania potrzeb pacjentów kardiologicznych na forum publicznym, a jako przykład dobrych praktyk w tym zakresie przytoczono Porozumienie Organizacji Kardiologicznych. Według zgromadzonych ekspertów, konsolidacja organizacji pacjenckich w większe podmioty zwiększa siłę głosu pacjentów.
Współpraca organizacji pacjenckich jest szczególnie istotną, ponieważ pacjenci zrzeszeni w organizacjach z obszaru kardiologii posiadają nie tylko szczegółową wiedzę na temat wyzwań i barier, z którymi mierzą się na co dzień, ale też są w stanie wskazać, które z proponowanych projektów należy rozwijać. Dzięki własnym doświadczeniom są świadomi, które z rozwiązań systemowych spełniają swą rolę, a które wymagają naprawy lub zmian.
Przykładem jest program kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego KOS-zawał, co do którego słuszności i korzyści z niego płynących zgadzają się zarówno pacjenci jak i eksperci, i o którego rozszerzanie apelują. Zwracanie przez decydentów uwagi na wnioski wyciągane przez organizacje pacjentów przyczyni się do stworzenia kultury jakości w ochronie zdrowia, opartej na efektach istotnych z punktu widzenia pacjenta oraz na ocenie jego satysfakcji.” – podkreśliła Agnieszka Wołczenko.  
O istotnej roli organizacji pacjenckich mówił również prof. Jarosław Kaźmierczak, Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii. Zaznaczył, jak bardzo ważna jest współpraca z pacjentami, aby móc poznać ich punkt widzenia – co jest możliwe właśnie dzięki organizacjom pacjentów. Według prof. Kaźmierczaka istotnym jest, aby organizacje pacjenckie miały umocowanie prawne, możliwość wyrażenia opinii i wysuwania własnych wniosków ustawodawczych, szczególnie przy tworzeniu programów zdrowotnych i dyskusji o dostępności leków.
 Z wypowiedzią zgodził się prof. Przemysław Mitkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, podkreślając także wpływ organizacji pacjenckich na działanie systemu:
„Pacjenci przede wszystkim obnażają braki systemu, a najważniejsze jest, żeby pacjent miał poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji z tego, co wspólnie uzyskujemy w systemie.”.
O woli współpracy między decydentami a organizacjami pacjenckimi świadczy również zapowiedź nowo mianowanego wiceministra zdrowia Piotra Brombera, dotycząca powołania zespołu, który ma zająć się zasadami współpracy między organizacjami pacjenckimi a Ministerstwem Zdrowia. Jest to dobry krok na drodze do systematyzacji i zacieśniania tej współpracy.
Link do transmisji posiedzenia: Tutaj

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: