Barometr Realiów Klimatycznych – zaskakujący brak świadomości klimatycznej

Barometr Realiów Klimatycznych – zaskakujący brak świadomości klimatycznej.

Przeprowadzone na całym świecie badanie firmy Epson ujawnia zaskakujący brak świadomości klimatycznej – aż 46% osób uważa optymistycznie, że za ich życia uda się uniknąć kryzysu klimatycznego.

Barometr Realiów Klimatycznych

Przed rozpoczęciem w Wielkiej Brytanii listopadowej konferencji COP 26 firma Epson ogłasza wyniki ankiety „Barometr Realiów Klimatycznych”.

Badania ujawniają potencjalnie szkodliwą różnicę między realiami sytuacji klimatycznej, a poziomem społecznego zrozumienia jej katastrofalnych skutków. Obejmują one doświadczenia i postrzeganie zmian klimatu przez 15 264 mieszkańców z Azji, Europy, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej.

Test Epson EH-TW5650 – magia dużego ekranu na kanapie w salonie

Barometr Realiów Klimatycznych, przeprowadzony przez Epson z myślą o konferencji COP 26, ma na celu podniesienie świadomości społecznej na temat skutków zmian klimatu, wpłynięcie na decyzje biznesowe oraz umożliwienie decydentom podejmowania bardziej świadomych działań.

Niewłaściwy ogląd rzeczywistości: optymizm kontra dowody

W ankiecie wzięły udział osoby z Australii, Brazylii, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Indonezji, Włoch, Japonii, Singapuru, Korei Południowej, Hiszpanii, Tajwanu, Wielkiej Brytanii i USA. Niemal połowa respondentów (46%) zapytanych o ich pogląd na to, czy ludzkość będzie w stanie zapobiec kryzysowi klimatycznemu za ich życia wyraziła bardzo lub umiarkowanie optymistyczną postawę. Znacznie mniej, bo jedynie 27% osób, wyraziło pogląd bardzo lub umiarkowanie pesymistyczny.

Najczęściej podawane powody na poparcie tej optymistycznej podstawy to rosnąca świadomość społeczna w zakresie zmian klimatycznych (32%), zdolność nauki i technologii do dostarczania nowych rozwiązań (28%) oraz zwrot ku stosowaniu odnawialnych źródeł energii (19%). W skali globalnej aż 5% respondentów nie wierzy, że zagrożenie klimatyczne w ogóle istnieje – przy czym wśród osób negujących zmiany klimatyczne na czele znajdują się Stany Zjednoczone (11%), Niemcy (7%) i Wielka Brytania (6%).

Test Epson EcoTank L3156 – drukowanie bez wkładów atramentowych

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) donosi, że odwrócenie niektórych zmian klimatu spowodowanych działalnością człowieka potrwa całe tysiąclecia, [i] a zważywszy na długą listę zauważalnych na całym świecie wyjątkowych zdarzeń – takich jak najcieplejszy lipiec [ii] w historii, pożary [iii] w Europie, Ameryce Północnej i Azji, czy powodzie [iv] w Chinach, Kolumbii i Niemczech – wyniki Barometru dowodzą, że triumf optymizmu nad przytłaczającymi dowodami stanowi wyraz braku świadomości klimatycznej.

Kryzys klimatyczny dzieje się tu i teraz, dlatego niepokojące jest, że tak wiele osób go nie dostrzega, a nawet aktywnie zaprzecza jego istnieniu. Jest to sygnał alarmowy i zachęta do współpracy dla wszystkich – rządów, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych – tak aby konferencja COP 26 mogła przynieść potrzebne decyzje oraz inspirację do działań mających na celu łagodzenie zmian klimatycznych” – powiedział Henning Ohlsson, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Epson Europe.

Barometr Realiów Klimatycznych

Zderzenie z rzeczywistością: zrozumienie impulsem do działania

Barometr sugeruje, że ten optymizm może być wynikiem niedostrzegania zmian klimatu, a zarazem ich skali. Około trzech czwartych respondentów dostrzega związek między zmianą klimatu a wzrostem temperatury na świecie (77%), ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi (74%) i szalejącymi pożarami (73%). Z kolei w przypadku takich wydarzeń jak głód (57%), masowe migracje ludzi (55%) i plagi owadów (51%) świadomość spada do nieco ponad połowy. Występuje tu znaczne zróżnicowanie regionalne, przy czym zrozumienie problemu głodu jest najwyższe na Tajwanie (72%), a najniższe w USA (44%).

Test Creative Chat – prosty sposób na prowadzenie rozmów

Wiele osób uważa, że odpowiedzialność za rozwiązanie sytuacji kryzysowej spoczywa na organach państwowych i podmiotach przemysłowych. Spośród ankietowanych ponad jedna czwarta (27%) jako najbardziej odpowiedzialne wskazuje organy państwowe, a 18% – przedsiębiorstwa. Blisko 18% przyznaje, że ponosi za to osobistą odpowiedzialność – przy czym najwyższy poziom odnotowano w Indonezji (30%), a najniższy w Chinach i Niemczech (po 11%). Pozytywnym akcentem jest to, że największa liczba respondentów określa odpowiedzialność jako zbiorową (31%).

Ludzie są skłonni do wprowadzenia zmian w stylu życia, aby zapobiec kryzysowi, jednak działania niektórych są bardzo powolne. Barometr pokazuje, że 65% respondentów zgadza się (i już to realizuje lub planuje) na ograniczenie podróży służbowych i turystycznych, ale jedynie 40% już podjęło to działanie. 68% respondentów zgadza się na przejście na pojazdy elektryczne, lecz tylko 16% już dokonało tej zmiany. A 58% zgadza się na wprowadzenie diety roślinnej – ale tylko 27% przeszło na weganizm. Nawet w przypadku stosunkowo prostych wyborów, takich jak bojkotowanie nieekologicznych marek, mimo iż zgadza się z tym aż 63%, tylko 29% badanych faktycznie zmieniło swoje zwyczaje zakupowe.

Rzeczywistość biznesowa – nadszedł czas, by działać

Barometr Realiów Klimatycznych sugeruje, że dla wielu osób kryzys klimatyczny nadal jest czymś, co przytrafia się komuś innemu. Choć badanie ujawniło, że tylko 14% respondentów przyznaje, iż największą odpowiedzialność za przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu ponoszą duże przedsiębiorstwa, a małe firmy – jedynie 3% (co stanowi odsetek mniejszy niż 5% osób negujących zmiany klimatyczne), sugeruje ono też, że nadszedł czas, by przedsiębiorstwa każdej wielkości zaczęły odgrywać większą rolę.

Wykorzystując innowacje zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorstwa mogą wspierać swoich partnerów biznesowych oraz odbiorców produktów i usług. W przypadku firmy Epson jest to rozwój inicjatyw mających na celu zmniejszenie wpływu użytkowników na środowisko, za pomocą stosowania energooszczędnej technologii druku bez użycia ciepła. Innym przykładem są tu badania i rozwój ekologicznych technologii, takich jak materiały pochodzenia naturalnego (zastępujące tworzywa sztuczne).

Test Roidmi Eve Plus – żaden brud nie umknie jego uwadze

Oprócz samych innowacji w zakresie produktów i materiałów przedsiębiorstwa mogą przyczynić się do zmian również poprzez promowanie „zielonych” działań i podkreślanie wagi odpowiedzialności klimatycznej. Epson realizuje te cele m.in. poprzez przejście na energię elektryczną pochodzącą w całości ze źródeł odnawialnych oraz zaangażowanie w inicjatywy takie jak projekt RE100 (dążenie do pracy z użyciem elektryczności uzyskanej w 100% z zasobów odnawialnych). Dodatkowo, poprzez zachęcanie do odnawiania i ponownego wykorzystania produktów, Epson działa aktywnie na rzecz wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym, a dodatkowo współpracuje z Partnerami w istotnych przedsięwzięciach ekologicznych, takich jak partnerstwo z National Geographic w akcji mającej na celu ochronę wiecznej zmarzliny [v].

Yasunori Ogawa, prezes firmy Epson, skomentował: „Odkrycie braku świadomości klimatycznej wskazuje, że zrozumienie w połączeniu z działaniem ma krytyczne znaczenie dla zapobiegania kryzysowi. Celem firmy Epson jest zwiększanie tej świadomości oraz dostarczanie technologii potrzebnej do dokonania zmian o charakterze transformacyjnym, zarówno naszej firmie, jak też innym przedsiębiorstwom i konsumentom. Zrównoważony rozwój jest centralnym elementem naszego planu biznesowego i przeznaczamy na ten cel znaczące zasoby. Choć wiemy, że przed nami jeszcze długa droga, wierzymy, że jesteśmy w stanie zbudować lepszą przyszłość”.

***

[i] https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/

[ii] https://www.noaa.gov/news/its-official-july-2021-was-earths-hottest-month-on-record

[iii] https://www.bbc.co.uk/news/58159451

[iv] https://www.reuters.com/business/environment/china-germany-floods-expose-climate-vulnerability-2021-07-22/

[v] https://www.epson.co.uk/insights/article/epson-partners-with-national-geographic-to-encourage-businesses-to-turn-down-the-heat-in-the-fight-against-climate-change2

 

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: