Xiaomi 3Q2021 – pierwsze miejsce w 11 krajach i regionach

Xiaomi 3Q2021 – Solidne przychody z rynków światowych. Pierwsze miejsce w 11 krajach i regionach

W trzecim kwartale 2021 roku całkowite przychody Xiaomi wyniosły 78,1 mld RMB, co oznacza wzrost o 8,2% rok do roku, skorygowany zysk netto za ten okres wyniósł 5,2 mld RMB, co oznacza skok o 25,4% rok do roku. Pod wpływem globalnych czynników makroekonomicznych oraz nastrojów rynkowych w trzecim kwartale 2021, długoterminowe inwestycje Xiaomi, wyceniane w wartości godziwej w bieżącym okresie, wygenerowały niezrealizowane straty finansowe, które miały znaczący wpływ na zysk netto Xiaomi. Mimo to rentowność podstawowej działalności Xiaomi utrzymała stały wzrost. Xiaomi zaprezentowało doskonały model biznesowy i operacyjny, a całkowite przychody i skorygowany zysk netto utrzymały solidny przyrost.

Najważniejsze dane finansowe za III kwartał 2021 r:

  • – Przychody ogółem na poziomie 78,06 mld RMB, wzrost o 8,2% r/r;
  • – Zysk brutto w wysokości około 14,29 mld RMB, wzrost o 40,6% rok do roku.

Wyniki finansowe zostały skomentowane przez przedstawicieli Xiaomi: „W trzecim kwartale 2021 roku nadal wzmacniamy naszą podstawową strategię smartfon x AIoT i awansujemy na rynku smartfonów premium. Zajęliśmy 1. miejsce pod względem dostaw smartfonów w 11 krajach i regionach. Kontynuowaliśmy badania i wprowadzanie innowacji w zakresie produktów i technologii, aby zwiększyć naszą konkurencyjność na rynku smartfonów klasy premium. Nasze przychody z usług internetowych osiągnęły nowy rekord kwartalny i nadal jesteśmy zaangażowani w inwestycje w badania i rozwój, które stanowią podstawę konkurencyjności naszych produktów. Według stanu na 22 listopada 2021 roku, globalna liczba aktywnych użytkowników MIUI przekroczyła 500 milionów, wyznaczając kolejny kamień milowy naszej strategii smartfon x AIoT”.

Test Xiaomi 11 lite 5G NE – posłuży na najbliższe lata

Xiaomi nadal inwestuje w badania i rozwój, które zwiększają konkurencyjność produktów. W pierwszych trzech kwartałach 2021 roku łączne wydatki grupy na badania i rozwój wyniosły 9,3 miliarda RMB, co stanowi wzrost o 51,4% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Na dzień 30 września 2021 r. zespół badawczo-rozwojowy Xiaomi liczył 13 919 pracowników, co stanowiło ponad 44% wszystkich zatrudnionych.

Solidne przychody z rynków światowych. Pierwsze miejsce w 11 krajach i regionach

Przychody Xiaomi z rynków zagranicznych osiągnęły 40,9 miliarda RMB w trzecim kwartale 2021 roku, stanowiąc 52,4% całkowitych przychodów. Pomimo globalnego niedoboru kluczowych komponentów, Xiaomi umocniło swoją pozycję rynkową poprzez optymalizację alokacji zasobów na rynku globalnym i wzmocnienie swoich kanałów zgodnie z lokalnymi warunkami rynkowymi. Według Canalys, udział rynkowy Xiaomi w dostawach smartfonów w trzecim kwartale uplasował się na pierwszym miejscu w 11 krajach i regionach oraz w pierwszej piątce w 59 krajach i regionach na całym świecie.

Test Xiaomi 11T – moc tworzenia treści dla każdego

Według Canalys, w trzecim kwartale 2021 roku, Xiaomi zajęło 2. miejsce w Europie z udziałem w rynku smartfonów wynoszącym 21,5%. W Europie Zachodniej udział w rynku smartfonów Xiaomi osiągnął 17% i znalazł się w pierwszej trójce pod względem wysyłek; w Europie Środkowo-Wschodniej Xiaomi zajęło pozycję nr 2 z udziałem 28,7%. W trzecim kwartale 2021 roku, Xiaomi sprzedało ponad 6,8 miliona smartfonów za pośrednictwem kanałów operatora na rynkach zagranicznych z wyłączeniem Indii, co stanowi wzrost o ponad 130% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Według Canalys, udział rynkowy smartfonów Xiaomi w kanałach operatorskich w Europie Zachodniej wzrósł z 4,6% w trzecim kwartale 2020 roku do 13,0% w trzecim kwartale 2021 roku.

Xiaomi wzmacniało swoją konkurencyjność na rynkach wschodzących. Według Canalys, w trzecim kwartale 2021 roku udziały rynkowe Xiaomi w Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce osiągnęły odpowiednio 11,5%, 16,3% i 7,3%. Ponadto, Xiaomi utrzymało pozycję nr 1 w dostawach smartfonów w Indiach przez 16 kwartał z rzędu.

Test Xiaomi 11T Pro – wyzwala kreatywność

Sprzedaż smartfonów w 3. kwartale na 3. miejscu. Premium rośnie najszybciej

W trzecim kwartale 2021 r., pomimo globalnego niedoboru kluczowych komponentów, globalne dostawy smartfonów osiągnęły poziom 43,9 mln sztuk. Według Canalys, w trzecim kwartale 2021 r. Xiaomi zajęło 3. miejsce z udziałem 13,5% w globalnym rynku dostaw smartfonów  Przychody z tytułu sprzedaży smartfonów wyniosły 47,8 mld RMB, a marża brutto wyniosła 12,8%, co oznacza wzrost o 4,4 punktu procentowego rok do roku.

Strategia segmentacji użytkowników Xiaomi oraz nowe produkty pozwoliły na poszerzenie bazy użytkowników. W przypadku wielu nowych smartfonów wprowadzonych na rynek w tym roku, ponad połowa użytkowników to nowi użytkownicy Xiaomi.

W pierwszych trzech kwartałach 2021 roku globalna sprzedaż smartfonów Xiaomi w cenie równej lub wyższej niż 3000 RMB w Chinach kontynentalnych oraz 300 EUR lub równowartości na rynkach zagranicznych wyniosła około 18 milionów sztuk, co stanowiło ponad 12% całkowitej sprzedaży. Poza Chinami łączna sprzedaż smartfonów w cenie równej lub wyższej niż 300 EUR wzrosła w trzecim kwartale o ponad 180% w ujęciu rocznym, głównie w Ameryce Łacińskiej, Europie Zachodniej i na Bliskim Wschodzie.

Test Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L – styl życia zaczyna się w kuchni

Strategia smartfon x AIoT działa

Przychody segmentu produktów Xiaomi IoT i lifestyle wyniosły 20,9 mld RMB w trzecim kwartale 2021 roku, wzrastając o 15,5% w ujęciu rocznym. Co ważne, przychody firmy z zagranicznych produktów IoT i lifestyle osiągnęły nowy rekordowy poziom pomimo wyzwań związanych z globalną logistyką.

W trzecim kwartale, w obliczu spadku globalnej sprzedaży telewizorów w ujęciu rocznym, globalne dostawy inteligentnych telewizorów Xiaomi osiągnęły poziom trzech milionów sztuk, co oznacza wzrost przychodów o 19,5% w ujęciu rocznym.

Recenzja Xiaomi Mi Air Purifier 3C – świeże powietrze w domu

Platforma AIoT firmy Xiaomi wciąż się rozwija. Na dzień 30 września 2021 r. liczba podłączonych urządzeń IoT (z wyłączeniem smartfonów, tabletów i laptopów) na platformie AIoT po raz pierwszy przekroczyła 400 milionów. Liczba użytkowników z pięcioma lub więcej urządzeniami podłączonymi do platformy AIoT (z wyłączeniem smartfonów, tabletów i laptopów) przekroczyła 8 milionów.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: