IDC: digitalizacja PKB i liderzy transformacji cyfrowej

IDC: digitalizacja PKB i liderzy transformacji cyfrowej

digitalizacja

W 2022 roku już 65% PKB na świecie powinna być „zdigitalizowana”. To jeden z wielu wniosków najnowszego raportu IDC powstałego we współpracy z AMD, który podejmuje temat inwestycji w technologie cyfrowe i tego, jak mogą pomóc liderom uzyskać znaczny wzrost. Okazuje się bowiem, że firmy inwestujące w zaawansowane platformy, jak te napędzane procesorami AMD EPYC, osiągają większe wzrosty niż te, które nie traktują transformacji cyfrowej jako priorytetu.

Test Creative T60 – kompaktowe głośniki biurkowe

Badanie to także ustaliło, że w 2021 roku wśród najważniejszych priorytetów dla centrów danych w Europie są zwiększanie odporności i automatyzacji, inteligentna ochrona, zaufane cyfrowe poświadczenia czy tzw. technologie „agile”. Ponadto przyspieszenie modernizacji najbardziej nieefektywnego sprzętu i poprawa świadomości energetycznej w oprogramowaniu to najważniejsze inicjatywy dla liderów cyfrowej transformacji, ponieważ dzięki nim można uzyskać lepszą efektywność energetyczną oraz bardziej zrównoważony rozwój.

Test Poly Studio P21 – kompleksowe rozwiązanie do wideokonferencji

Kluczowe wnioski tego badania:

  • Tylko 25% liderów cyfrowej transformacji wykorzystuje infrastrukturę o cechach „agile” na bazie nowoczesnych platform;
  • 81% liderów cyfrowej transformacji preferuje chmurę hybrydową;
    77% liderów cyfrowej transformacji preferuje elastyczne modele opłaty za aktualne korzystanie z rozwiązań („pay-as-you-use”) i realizuje w ten sposób ponad 50% wydatków na swoją infrastrukturę IT;
  • 59% liderów cyfrowej transformacji poważnie traktuje przyszłość planety korzystając z przynajmniej części serwerów, które są młodsze niż 3 lata.

Infografika prezentująca wnioski z tego badania Tutaj

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: