Citizenship Report 2021 – globalne działania w słusznej sprawie

Procter & Gamble publikuje Citizenship Report 2021 – coroczny raport odpowiedzialności społecznej firmy

Citizenship

P&G opublikowało raport społecznej odpowiedzialności za rok 2021 – Citizenship Report 2021. Dokument pokazuje przykłady różnorodnych działań, podejmowanych przez firmę w ramach poczucia solidarności i odpowiedzialności za społeczności, w których funkcjonuje i którym służy swoimi produktami. Działania te skupiają się wokół inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych, środowiska, wsparcia różnorodności oraz integracji, a także etyki i odpowiedzialności korporacyjnej.

Doroczny Raport pokazuje najciekawsze przykłady działań obywatelskich firmy na całym świecie. Można w nim też znaleźć przykłady działań, które firma podejmuje w Polsce. Całość raportu dostępna jest w sieci, pod adresem: https://us.pg.com/citizenship-report-2021/

Test Epson EcoTank L3251 – do drukowania w domu i firmie

P&G to firma funkcjonująca już ponad 180 lat, jest obecna w około 70 krajach, a z jej produktów korzysta prawie pięć miliardów konsumentów. Dlatego też firma wykorzystuje swoją globalną pozycję, innowacyjne rozwiązania i utalentowanych pracowników oraz międzynarodowy zasięg 65 wiodących marek, aby codziennie zmieniać świat na lepsze.

Jestem przekonany, że P&G to jedna z najbardziej istotnych społecznie firm na świecie. W ciągu 184 lat działalności pokazaliśmy, że nasza zdolność do rozwoju przekłada się bezpośrednio na prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny i działanie na rzecz ogólnego dobra, a skala działań społecznych rozszerza się wraz z rozwojem firmy. Chcemy być siłą napędową rozwoju ekonomicznego i działania na rzecz wspólnego dobra. Oba te obszary są nierozłącznie ze sobą powiązane – powiedział Jon R. Moeller, CEO Procter & Gamble.

Firma angażuje się w pomoc potrzebującym zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i lokalnym. W odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią P&G podjęła szereg działań we wszystkich częściach świata, realizując pomoc we współpracy z partnerami, takimi jak Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.  Na działania związane z walką ze skutkami pandemii P&G globalnie przeznaczyła 15 milionów dolarów w formie produktów i wsparcia finansowego.

Test Creative T60 – kompaktowe głośniki biurkowe

W Polsce, od początku pandemii COVID-19, P&G aktywnie wspierała najbardziej dotkniętych kryzysem oraz tych, którzy im pomagali. Łączna wartość pomocy zrealizowanej we współpracy z wieloletnimi partnerami, takimi jak Polski Czerwony Krzyż czy Fundacja Polsat, to ponad dwa i pół miliona złotych, przekazanych w formie niezbędnych produktów oraz wsparcia finansowego.

Niesienie pomocy to kwestia filozofii firmy.  P&G od zawsze wspiera społeczności, których jest częścią, jesteśmy z nimi na dobre i na złe. Wsparcie realizowane w trakcie pandemii COVID-19 było naturalnym odruchem, staraliśmy się pomóc najbardziej potrzebującym oraz tym, którzy byli na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem  – komentuje Małgorzata Mejer, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej P&G w Europie Centralnej.

Działania dotyczące społecznej odpowiedzialności firmy, to nie tylko zaangażowanie na rzecz walki z rozwijającą się pandemią, ale także wiele projektów i programów z zakresu ochrony środowiska naturalnego, wsparcia społeczności lokalnej, czy budowania świadomości w obszarze różnorodność i integracja.

Globalne działania w słusznej sprawie

Działania P&G na rzecz społeczności i lepszego świata realizowane są niemalże od początku istnienia firmy. Jednym z kluczowych projektów realizowanych przez Procter & Gamble wraz z partnerami w ponad 90 krajach jest program ,,Children’s Safe Drinking Water”, dzięki któremu firma dostarczyła ponad 19 miliardów litrów wody zdatnej do picia ludziom, którzy nie mają do niej dostępu na co dzień. Dzięki zestawom do oczyszczania wody w ciągu zaledwie 30 minut pięcioosobowa rodzina może otrzymać zapas czystej wody pitnej na cały dzień. Innym projektem w zakresie ochrony zasobów wodnych, jest 50L Home.

Razem z partnerami, P&G stworzyło Koalicję 50L Home, aby odpowiedzieć na wyzwania związane ze zmianami klimatu i ochroną wody. Jej celem jest stworzenie zrównoważonych rozwiązań technicznych i praktyk, które mają zmienić sposób wykorzystania wody w gospodarstwach domowych i miejskim systemie wodno-kanalizacyjnym w związku z niedoborem wody w miastach. Celem jest znalezienie takich rozwiązań, dzięki którym w przyszłości, w warunkach domowych 50 litrów wody będzie mogło spełnić te same funkcje, do których dzisiaj potrzeba ich aż 500.

Procter & Gamble od wielu lat angażuje się w projekty, pomagające tworzyć świat bez barier, w którym równość i integracja są na porządku dziennym. Aby promować równość P&G korzysta z zasięgu swoich marek, budując integrującą komunikację, by tworzyć świat przyjazny każdemu. Ponadto, firma zadeklarowała przekazanie do 2025 roku 10 miliardów dolarów na wsparcie firm prowadzonych przez kobiety. Firma podejmuje również współpracę z Promundo, aby poprzez zaangażowanie mężczyzn przyczynić się do zwiększenia równości płci. P&G poprzez swoje marki, takie jak Always i Secret stale przyczynia się do budowania pozytywnego i łamiącego istniejące stereotypy wizerunku kobiet na świecie.

Zrównoważony rozwój jest wpisany w strategię firmy już od wielu lat. To nieodłączny element działania P&G, dzięki któremu, m.in. konsumenci na całym świecie mogą podejmować bardziej zrównoważone, dobre dla planety decyzje zakupowe. Wśród głównych obszarów działania P&G jest nieustanne zmniejszanie śladu środowiskowego firmy, jak również, innowacje w zakresie łańcucha dostaw powstające dzięki licznym partnerstwom branżowym. We wrześniu  2021 firma ogłosiła strategię Net Zero, zakładającą osiągnięcie zerowej emisji netto gazów cieplarnianych w obrębie swojej działalności operacyjnej i łańcucha dostaw (od dostawcy surowców do sprzedawcy detalicznego) do 2040 roku, a także cele pośrednie, których realizacja do 2030 roku, pozwoli na przyspieszenie działań na rzecz klimatu jeszcze w bieżącej dekadzie.

Główne postulaty w tym zakresie to: zmniejszenie emisji w zakresie działalności operacyjnej firmy o 50%, zmniejszenie emisji w całym łańcuchu dostaw o 40% do 2030 roku, zakup energii elektrycznej w 100% z odnawialnych źródeł, zwiększenie efektywności transportu gotowych produktów o 50%.

Wśród kluczowych projektów, które firma przedsięwzięła w Polsce w 2021 roku, znajdują się:

Edukacja ekologiczna – „Uczniowskie Ekonawyki” oraz „Czysta Ziemia: ekodetektywi na tropie domowych nawyków” to  zestaw materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, przygotowanych przez Procter & Gamble i Fundację Nasza Ziemia, we współpracy z eksperckim zespołem metodycznym. Głównym ich celem jest zainspirowanie młodego pokolenia do podjęcia aktywności na rzecz ochrony planety.

Uczniowie dowiadują się m.in. jak oszczędzać wodę podczas codziennych czynności, jakie są proste sposoby, by wytwarzać mniej odpadów i jak je odpowiednio segregować, a także co zrobić, by zużywać mniej energii elektrycznej. Na projekty edukacyjne P&G składają się interaktywne materiały video, scenariusze lekcji, karty pracy dla uczniów, a także projekty specjalne, które mogą zostać wykorzystane na różnych zajęciach, np. na lekcjach przyrody,  na godzinie wychowawczej, ale także w warunkach domowych. Bezpłatne materiały można pobrać ze strony: https://www.naszaziemia.pl/czystaziemia/

Różnorodność i integracja – zgodnie z przyjętą globalną strategią Równości i Różnorodności, w Polsce wdrożono program zatrudniania osób ze spektrum autyzmu. We współpracy z Fundacją Specialisterne stworzono proces rekrutacji osób neuroróżnorodnych oraz określono potrzeby biznesowe i umiejętności wymagane do spełnienia konkretnych ról. W wyniku tych działań w warszawskim Europejskim Centrum Planowania i Logistyki oraz drugim co do wielkości hubie IT zatrudniono 4 neuroatypowych pracowników.

To ważny projekt, w którym wszyscy zdobywamy nowe doświadczenia. Wierzymy jednak, że przyniesie on korzyści nowo zatrudnionym pracownikom, dając im możliwość rozwoju zawodowego, dla firmy będzie oznaczał możliwość wykorzystania ich unikatowych umiejętności i talentów, przynosząc jednocześnie korzyści społeczne– dodaje Małgorzata Mejer.

Wpływ społeczny – oprócz działań związanych z walką z pandemią koronawirusa, P&G podjęła szereg inicjatyw wspierających lokalne społeczności. Zgodnie z misją poprawy zdrowia i warunków życia społeczności, w której firma funkcjonuje, koncern wspólnie z Kauflandem oraz organizacją SoS Wioski Dziecięce, zorganizował akcję „Czyste pomaganie”. W realizację społecznego celu programu zaangażowali się także konsumenci, którzy kupując w sieciach sklepów Kaufland wybrany produkt P&G, takich marek jak Ariel, Vizir czy Fairy, pomogli sfinansować posiłki dla podopiecznych stowarzyszenia. W ramach dotychczasowej współpracy partnerów dostarczono dzieciom już ponad 25 000 posiłków.

Recenzja iiyama G-Master Red Eagle GB3271QSU – rozwiń skrzydła (nie)tylko w gamingu

Marki P&G angażowały się również w działania w ramach akcji „Ubrania od Serca”, realizowanej przez markę Vizir. We współpracy z organizacją Nasz Dom, partnerzy wspierają i umacniając wiarę w siebie dzieci i nastolatków mieszkających w domach dziecka, oferując im bony, za które będą oni mogli samodzielnie kupić ubrania dla siebie.  Dzięki zaangażowaniu konsumentów pomoc otrzymało ponad 40% młodzieży przebywającej w domach dziecka w Polsce.

W publikowanym corocznie Citizenship Report zostały uwzględnione, zarówno globalne jak i lokalne działania firmy, dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu. Podejmowanie aktywności na rzecz walki z nierównościami społecznymi, wsparcie konsumentów podczas kataklizmów czy odpowiedzialności za środowisko naturalne, to kluczowe obszary dla Procter & Gamble. Tegoroczna edycja pokazała jak ważne jest wsparcie i działania na rzecz społeczności. Całość raportu dostępna jest na stronie https://us.pg.com/citizenship-report-2021/.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: