T‑Mobile – darmowy Border Steering na terenach przygranicznych

T‑Mobile Border Steering – na terenach przygranicznych

Border Steering

Usługa Border Steering, zmniejsza ryzyko niechcianego przelogowania się klientów T‑Mobile do sieci zagranicznych na terenach przygranicznych oraz powstania niespodziewanych kosztów wynikających z tego powodu.

Usługa Border Steering jest metodą przeciwdziałania logowaniu się użytkowników przebywających w strefach przygranicznych do zagranicznych sieci. W praktyce oznacza to, że gdy klient T‑Mobile znajdzie się blisko granicy, a jego telefon spróbuje zalogować się do sieci operatora zagranicznego, próby przelogowania będą przez kilka minut odrzucane właśnie przez usługę Border Steering. W tym czasie klient będzie utrzymywany w sieci T‑Mobile oraz otrzyma SMS informujący o tej sytuacji.

Test Ferguson Ariva T75 – odbiornik telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC

Dzięki temu klient zyska czas na ew. zmianę ustawień wyboru sieci (wyłączenie roamingu lub ustawienie manualnie operatora) i tym samym uniknięcie niechcianego logowania do sieci zagranicznego operatora oraz ponoszenia nieoczekiwanych kosztów za połączenia bądź zużycie pakietu danych w sieci zagranicznej. Po kilku minutach powtarzających się prób przelogowania, lub gdy sygnał sieci macierzystej przestanie być dostępny, np. z uwagi na przekroczenie granicy, usługa umożliwi przelogowanie telefonu, jeśli pozwalają na to ustawienia użytkownika.

Recenzja polsat box 4K – dekoder z Polsat Box w praktyce

Od teraz spędzanie urlopu, np. w czasie ferii zimowych w górach lub nad morzem, na terenach przygranicznych będzie jeszcze bezpieczniejsze i bardziej komfortowe.

Usługa Border Steeringu jest darmowa dla wszystkich klientów sieci T‑Mobile Polska.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: