Szczepienia przeciw COVID-19

Czy szczepienia przeciw COVID-19 powinny być obowiązkowe?

Blisko dwie piąte badanych uważa, że szczepienia przeciw COVID-19 powinny być obowiązkowe dla wszystkich (38%, wzrost o 9 punktów w stosunku do sierpnia 2021 roku), dalsze 13% – że dla wybranych grup, z kolei za dobrowolnością szczepień opowiada się 43% respondentów.

szczepienia przeciw COVID-19

Badani uważający, że szczepienia przeciw COVID-19 powinny być obowiązkowe tylko dla wybranych grup, najczęściej chcieliby nimi objąć pracowników systemu ochrony zdrowia (99%), w drugiej kolejności nauczycieli (90%), a w dalszej – pracowników domów pomocy społecznej (85%), służby mundurowe (73%) oraz pracowników handlu (62%) i usług (47%). Relatywnie niewielu wymieniło inne grupy, w tym m.in. osoby starsze, schorowane, mające częsty kontakt z innymi ludźmi (łącznie 10%).

szczepienia przeciw COVID-19

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (381) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Test Xiaomi Redmi Smart Band Pro – opaska sportowa

Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod:

  • – wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI),
  • – wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS,
  • – samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach ood 3 do 13 stycznia 2022 roku na próbie liczącej 1135 osób (w tym: 46,4% metodą CAPI, 33,1% – CATI i 20,4% – CAWI).

źródło: CBOS

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: