Technologia biometryczna Thales zgodna z RODO

Technologia biometryczna Thales zgodna z RODO

  • Firma Thales dostarcza wysoce precyzyjne metody biometrycznej identyfikacji i uwierzytelniania, których zastosowanie jest wydajne i bezpieczne, co jest szczególnie istotne w czasie trwającej pandemii COVID-19.
  • Rozwiązania firmy Thales są w pełni zgodne z RODO i umożliwiają bezdotykowy przebieg procesów związanych m.in. z zarządzaniem dostępem fizycznym, bezpieczeństwem na lotniskach, przepływem pasażerów czy kontrolami granicznymi.
  • W najnowszym dokumencie przedstawiającym swoją wizję firma Thales podkreśla istotę odpowiedzialnego wykorzystywania technologii rozpoznawania twarzy w celu promowania podejścia zgodnego z etyką.

Technologia biometryczna

W ciągu ostatnich 30 lat na wielu światowych rynkach Thales zbudował niekwestionowaną pozycję lidera technologii biometrycznych. Firma regularnie bierze udział w testach dokładności swoich algorytmów i opracowuje nowe mechanizmy bezpieczeństwa w celu lepszego zwalczania nadużyć oraz nieustannego zwiększania skuteczności technologii rozpoznawania wizerunku twarzy.

Thales pragnie jednak podkreślić, że powszechna akceptacja dla stosowania technologii biometrycznych powinna być ściśle związana z ich odpowiedzialnym i transparentnym wykorzystaniem. To kluczowy czynnik do szerokiej akceptacji tych technologii – podkreśla Thales, publikując najnowszy dokument, w którym przedstawia swoje stanowisko na temat technologii rozpoznawania wizerunku twarzy.

Test Bose Noise Cancelling Headphones 700 – świetny dźwięk i redukcja szumów

W dobie światowej transformacji cyfrowej technologie biometryczne, w tym rozpoznawanie wizerunku twarzy, szybko uwydatniły swój potencjał, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i wygodę, których dziś oczekuje się od nowoczesnych rozwiązań. Choć jesteśmy dopiero w początkowym stadium powszechnego wdrażania tych technologii, stanowią one doskonałe rozwiązanie w czasach pandemii, zapewniając bezdotykowy przebieg wielu operacji. Uwierzytelnianie za pomocą biometrycznego rozpoznawania twarzy umożliwia łatwe i bezpieczne wykonywanie takich czynności jak przekraczanie granic, rejestracja w usługach cyfrowych czy uzyskiwanie fizycznego dostępu do budynków bez klucza bądź karty magnetycznej.

Test Epson EcoTank L3251 – do drukowania w domu i firmie

Thales przoduje w trenowaniu algorytmów1 w celu dostosowania ich do nowej rzeczywistości, w której codziennością są obecne na twarzach maski. Dzięki algorytmom głębokiego uczenia sieci neuronowych opracowana przez firmę technologia wykazuje skuteczność na poziomie ponad 99,3 proc. w przypadku twarzy bez maski, a ok. 97 proc. – dla osób w masce2. Co więcej, Thales wdrożył złożone mechanizmy wykrywania żywotności w celu identyfikacji kradzieży tożsamości i prób podszywania się dzięki rozpoznawaniu nieautentycznych wizerunków twarzy (zdjęć, filmów, masek itp.). Oprócz osiągnięć technicznych rozwiązania Thales charakteryzuje zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych (np. RODO), a grupa, prezentując swoją wizję, wyraźnie podkreśla konieczność wdrażania „etycznej biometrii”.

„Nasze zaangażowanie w zakresie technologii wykracza daleko poza jakość i dokładność prezentowanych rozwiązań. Dziś głównym zadaniem jest nie tylko opracowywanie nowych rozwiązań, lecz także takie ich zaprojektowanie, by były wykorzystywane etycznie, zgodnie z celem firmy Thales i oczekiwaniami ludzi – podkreśla Youzec Kurp, wiceprezes firmy Thales ds. Tożsamości i Rozwiązań Biometrycznych.

– Jako że biometria dotyczy danych niezwykle wrażliwych, kluczowe jest wzywanie do jej wykorzystywania w sposób bardziej transparentny i etyczny. Dzięki temu zbudujemy zaufanie niezbędne do tego, byśmy mogli z zadowoleniem stosować takie innowacje w życiu codziennym”.

1Algorytmy te wykorzystuje w swoich technologiach, takich jak Face Recognition Platform (FRP), Cogent Automatic Biometric Identification System (CABIS), Mobile Biometric Identification (MBI), Cogent Mugshot System (CMS) i Software Development Kits (SDK).

2 Gdy zdjęcie referencyjne jest dobrej jakości (jak w paszporcie czy dowodzie osobistym), a maska nie zakrywa oczu.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: