HPE „Edge-to-Office” – hybrydowy model pracy

HPE „Edge-to-Office” – hybrydowy model pracy

Wdrażana w HPE już od końca 2020 roku, nowa i kompleksowa strategia „Edge-to-Office”, wykreowała innowacyjne miejsca pracy oraz jeszcze bardziej elastyczną kulturę organizacyjną firmy. Model ten stanowi uniwersalne rozwiązanie dla aktualnych wyzwań zmieniającego się świata. Coraz więcej firm i pracowników musi efektywnie poruszać się w warunkach wirtualnych, nie zapominając przy tym o znaczeniu interakcji personalnych. W Polsce z powodzeniem, od ponad ośmiu miesięcy, nowy hybrydowy model pracy funkcjonuje w oddziałach HPE we Wrocławiu i w Warszawie.

„Program „Edge-to-Office” zakłada, że większość obowiązków służbowych wykonywana jest zdalnie. Pracownicy mogą nadal korzystać z biura, w zależności od potrzeb, niemniej jednak praca stacjonarna zmieniła swoje znaczenie. Biuro jest przede wszystkim miejscem spotkań zespołowych, współpracy i integracji.” — mówi Magdalena Trzeciak, Menedżer ds. Personalnych Hewlett Packard Enterprise Polska.

Obecnie w HPE w Polsce 75% zatrudnionych to pracownicy zdalni, co stanowi ewenement na lokalnym rynku pracodawców. Pozostała część pracowników, ze względu na specyfikę ich stanowisk, świadczy pracę z biura. Niemniej jednak, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy w czasie pandemii, pracownicy ci również mają możliwość pracy zdalnej. Sukces sprawnego wdrożenia „Edge-to-Office” HPE zawdzięcza swojej polityce „Pracy Dopasowanej Do Życia” (z ang. „Work That Fits Your Life”), opierającej się na elastycznym podejściu do łączenia pracy i życia prywatnego.

Test Epson EcoTank L3251 – do drukowania w domu i firmie

Przed pandemią, aż 60% pracowników w skali globalnej korzystało z możliwości pracy zdalnej, natomiast w dzisiejszej dobie, stała się ona uniwersalnym narzędziem do wprowadzenia na stałe hybrydowego modelu pracy, a także efektywnego zarządzania w sytuacji kryzysowej związanej z pandemią. Co interesujące, dane firmy wskazują, że ta kompleksowa strategia wpłynęła bardzo pozytywnie na produktywność oraz zaangażowanie pracowników.

Program „Edge-To-Office” nie tylko pozwolił nam zmienić postrzeganie miejsca pracy, ale wpłynął na zmianę całej kultury organizacyjnej. Cieszymy się, że nową strategię udało się wdrożyć bardzo sprawnie i na ogromną skalę.” mówi Michał Zajączkowski, Prezes Hewlett Packard Enterprise Polska.

Jednocześnie, już teraz widzimy – na podstawie przeprowadzanych ankiet wewnętrznych – że program znacząco zwiększył zadowolenie i produktywność członków zespołu. Tym samym nie spoczywamy na laurach, ale w dalszym ciągu inwestujemy w narzędzia i zasoby, aby utrzymać integrację zespołową i promować współpracę, zarówno wirtualnie, jak i na żywo.” – dodaje Michał Zajączkowski.

Ogromne znaczenie w globalnej strategii HPE ma kultura organizacyjna, która od 2015 r. przechodziła ewolucję, ze znaczącym naciskiem na różnorodność i inkluzywność środowiska zawodowego. Kultura HPE jest nieodzownym elementem programu „Edge-to-Office”, a biura przemodelowane na nowoczesne przestrzenie, sprzyjają integracji koleżeńskiej, rozwojowi kompetencji oraz kreatywności w tworzeniu nowych pomysłów. Mając to na uwadze, nowe biura skupiają się na salach konferencyjnych, otwartych miejscach do siedzenia i wspólnych przestrzeniach, a nie na dużej ilości pojedynczych biurek.

Test Poly Studio P21 – kompleksowe rozwiązanie do wideokonferencji

HPE wdrożyło również wiele programów i udostępnia pracownikom materiały wspierające ich w transformacji modelu pracy. Firma dysponuje bogatą ofertą szkoleniowo-rozwojową online, a także wydarzeń z obszaru „Wellness” w zakresie zdrowego trybu życia, dobrego samopoczucia emocjonalnego, budowania pozytywnych relacji, bezpieczeństwa finansowego. HPE zapewnia taż pracownikom stały, bezpłatny dostęp do aplikacji wspierających utrzymanie formy fizycznej oraz dobre samopoczucie pracowników, jak „Wellbeats” czy „Head Space”.

„Zdajemy sobie sprawę z nowych wyzwań, jakie przyniosła praca hybrydowa. HPE na bieżąco jednak wdrażała nowe programy pracownicze i udostępniała liczne materiały wspierające pracowników w tej transformacji. W ostatnich latach były to również webinary i warsztaty o zdrowiu psychicznym, utrzymywaniu pozytywnej energii czy zarządzaniu stresem.” – podsumowuje Katarzyna Turkiewicz, Prezes Hewlett Packard Enterprise Global Business Center.

Według HPE, program „Edge-to-Office” przynosi szereg korzyści. Warto dodać, że rozszerzyła się pula kandydatów na dostępne stanowiska HPE w Polsce, z racji tego, że kandydaci mogą ubiegać się o pracę, niezależnie od lokalizacji siedziby firmy.  Obecnym pracownikom program z pewnością zapewnił większą równowagę między pracą a życiem prywatnym, chociażby dzięki eliminacji czasu spędzonego na dojazdach czy dowolności wyboru miejsca pracy.

 

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: