Indeks cenowy iPhone 13

Indeks cenowy iPhone

  • Ile trzeba przepracować, aby kupić najnowszego iPhone 13?
  • Za najniższą krajową stawkę w Polsce będzie to 320 godzin.
  • Czy to dużo, czy mało? Jak wypadamy na tle reszty świata?

Okazuje się, że spośród 50 krajów, zajmujemy 10 miejsce, co jest wynikiem bardzo słabym. Pierwsze miejsce w tym zestawieniu zajmuje Wenezuela z aż 7063 godzinami, co oznacza ponad 3 lata. Kolejne lokata przypadła dla Indii (3667 godzin), Rosja zamyka czołówkę z liczbą 1081 godzin. Co ważne i ciekawe państwa, w których produkowany jest iPhone 13, Wietnam i Chiny, plasują się  tuż za podium z wynikiem odpowiednio 1043 i 983 godzin pracy za najniższą krajową stawkę. Najlepiej wypadają Dania i Norwegia, gdzie wystarczy pracować zaledwie 64 lub 65 godzin. Do państw, w których na zakup iPhone 13 wystarczy mniej niż 100 godzin zaliczają się jeszcze Australia (76), Luksemburg (79), Islandia (79) i Szwecja (94).

Pocieszające jest to, że pod w zestawieniu krajów z najtańszą elektroniką Polska uplasowała się na miejscu 9.

Firma Grover, zajmująca się wypożyczaniem urządzeń elektronicznych konsumentom indywidualnym, przeprowadziła badanie porównujące ceny urządzeń elektronicznych na świecie. Pod lupę wzięto najnowsze konsole, telefony, tablety, komputery i gadżety elektroniczne. Dodatkowo oszacowała ile godzin musi przepracować obywatel zarabiający płacę minimalną w danym państwie, aby pozwolić sobie na zakup jednego z bardziej popularnych urządzeń elektronicznych – iPhone.

Celem badań było zrozumienie, w jaki sposób podatki, organizacja łańcuchów dostaw, kursy wymiany walut i ceny katalogowe wpływają na detaliczny koszt elektroniki w różnych krajach. Kraje oceniano pod względem produkcji urządzeń elektronicznych i ich powszechności. Na podstawie obowiązujących opłat importowych i wahań kursów walut wytypowano 50 państw do szerszej analizy. Ceny sprzętu oszacowano w 2021 roku, na podstawie ofert najbardziej popularnych w danym kraju sklepów internetowych i stacjonarnych, a gdy dany model nie był dostępny w jakimś państwie to obliczono odchylenie od mediany. Dodatkowo, aby zrozumieć wahania w cenach między poszczególnymi krajami, uwzględniono procentową różnicę pomiędzy ceną w sklepach stacjonarnych i internetowych. Wszystkie dane przeliczono na ceny w Euro.

W rezultacie otrzymano indeks porównawczy, wskazujący odchylenie cen sprzętów elektronicznych pośród 50 krajów z całego świata.

Więcej szczegółów na temat przeprowadzonych badań można przeczytać na stronie Grover

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: