TIMATE – ukraińska wersja systemu

Język ukraiński na kartach TIMATE pomoże zarządzać pracownikami z Ukrainy. Rusza program pilotażowy w polskich firmach

TIMATE

Spółka TIMATE zdecydowała się na opracowanie ukraińskiej wersji swojego systemu, by pomóc polskim firmom we wdrażaniu pracowników z Ukrainy, a pracownikom – w adaptacji do nowych warunków. Program pilotażowy, który pozwoli przetestować nową funkcjonalność systemu, już ruszył.

Według szacunków do Polski dotarło już milion osób z objętej wojną Ukrainy. Polski rząd postanowił otworzyć rynek pracy dla obywateli tego kraju. Przygotowywane są odpowiednie przepisy.

Test Samsung Galaxy S22 Plus 5G – pozwala wydobyć piękno z każdego ujęcia

Przedsiębiorstwa też muszą się przystosować do tych zmian. Aby ułatwić im komunikację z pracownikami z Ukrainy i wesprzeć proces wdrażania ich w nowe obowiązki, TIMATE zdecydował się na stworzenie ukraińskiej wersji swojego systemu do zarządzania pracownikami i procesami. Dzięki temu pracownicy – przede wszystkim fizyczni, zatrudnieni w dużych firmach – posługujący się tylko tym językiem będą otrzymywać jasne dla nich informacje dotyczące czasu pracy, bezpieczeństwa, zadań do wykonania oraz oceny ich działań. Pracodawca będzie mógł wykorzystać także karty TIMATE do wyświetlenia na nich krótkich komunikatów tekstowych.

– Mamy nadzieję, że dzięki tym zmianom ułatwimy adaptację pracowników z Ukrainy. Pomożemy im w aklimatyzacji oraz we wdrożeniu w nowe obowiązki, a także w dostępie do informacji, również o codziennej ocenie ich działań. Dzięki temu nawet nie mówiąc po polsku czy angielsku, będą mogli dowiedzieć się, jak postrzegana jest ich praca, czy coś wymaga poprawy, jakie zadania mają do wykonania w danym dniu, ile czasu przepracowali, ile urlopu im przysługuje.

Będą mieć też pewność, że trafią do nich w zrozumiałej formie wszystkie alerty bezpieczeństwa oraz komunikaty przypominające o konieczności zastosowania środków ochrony osobistej. To poprawi poczucie bezpieczeństwa nowych członków zespołów i pomoże im szybciej zintegrować się z firmą – mówi Sebastian Młodziński, CEO TIMATE. – Przedsiębiorcy natomiast otrzymają narzędzie, które pozwoli im sprawnie komunikować się z osobami z Ukrainy.

Ukraińska wersja systemu jest już gotowa do testów.

– Zapraszamy firmy zainteresowane wdrożeniem systemu z językiem ukraińskim do udziału w naszym programie pilotażowym, który pozwoli nam przetestować nową funkcjonalność. Ta wersja TIMATE jest dostępna na preferencyjnych warunkach. Zależy nam na tym, aby mogło z niej skorzystać jak najwięcej przedsiębiorstw, które zatrudniają pracowników z Ukrainy – dodaje Sebastian Młodziński.

Firmy mogą zgłaszać chęć udziału w pilotażu, wypełniając formularz kontaktowy na stronie TIMATE.

System TIMATE to automatyczne i bezobsługowe narzędzie do kompleksowego zarządzania ludźmi i procesami w firmie. Działa za pomocą innowacyjnej karty wyposażonej w ekran e-Paper, która z jednej strony jest elektronicznym identyfikatorem pracownika, a z drugiej mierzy czas pracy i ocenia jego wykorzystanie. Wspiera pracę zdalną i zadaniową, dba o bezpieczeństwo pracowników i o to, aby przestrzegali przepisów BHP. Pozwala na bieżącą ocenę realizacji zadań przez pracowników i zespoły. Pełni też funkcję systemu motywacyjnego i komunikacyjnego.

Test Xiaomi Redmi Note 11 Pro – fajny smartfon w przystępnej cenie

Klientami TIMATE są głównie przedsiębiorstwa logistyczne, produkcyjne i medyczne, zatrudniające przynajmniej kilkuset pracowników.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: