Sieci prywatne 5G na problem „białych plam”

IS-Wireless: Sieci prywatne 5G pomogą rozwiązać problem „białych plam” w Polsce i przyspieszyć budowę smart cities

Wyznaczenie dedykowanego lokalnego pasma częstotliwości z priorytetowym dostępem dla miejscowych podmiotów publicznych i prywatnych oraz zapewnienie samorządom odpowiedniego wsparcia finansowego przy budowie sieci 5G to kluczowe rozwiązania, niezbędne do sprawnego tworzenia prywatnych sieci mobilnych piątej generacji w Polsce –uważa IS-Wireless. Zdaniem polskiego dostawcy technologii sieciowych, inwestycje te przyczynią się do rozwiązania problemu „białych plam”, a także pomogą zrewolucjonizować przemysł i rozwinąć inteligentne miasta.

prywatne 5G

To opinia formułowana przez ekspertów IS-Wireless w ramach toczących się właśnie konsultacji dotyczących budowy sieci prywatnych w Polsce, które prowadzi Urząd Komunikacji Elektronicznej. W naszym kraju planuje się przeznaczyć na tego typu inwestycje tzw. blok „0”, czyli dedykowany fragment pasma częstotliwości, które wykorzystywane będzie w Polsce do transmisji mobilnej piątej generacji.

Recenzja D-Link DIR-2150 – łatwa instalacja. Wygodne korzystanie

Przemysł i samorządy na liście beneficjentów sieci prywatnych 5G

Jak przypomina prezes IS-Wireless Sławomir Pietrzyk taki model z powodzeniem zastosowano już w niektórych europejskich krajach, jak Niemcy czy Wielka Brytania. – Propozycje UKE przyjmujemy z ogromnym entuzjazmem, ponieważ doskonale wiemy, jak spektakularne korzyści przyniósł rozwój prywatnych sieci 5G w państwach, które zapewniły tego typu wsparcie techniczno-regulacyjne – komentuje.

Prezes firmy, która aktywnie działa na tym rynku, zaznacza, że prywatne sieci 5G będą szczególnie cenne dla przemysłu, m.in. ze względu na możliwości, jakie oferują w dziedzinie automatyzacji procesów. – To ogromna szansa dla rozwoju Przemysłu 4.0. 5G dedykowane zakładom przemysłowym i przez nie budowane to na świecie wyraźny trend, który widoczny jest najlepiej na rynkach wysoce zaawansowanych technologicznie – dodaje Sławomir Pietrzyk

Na liście beneficjentów potencjału, jaki oferują prywatne sieci 5G wysoko znaleźć się mają także samorządy. Rozwiązanie zaproponowane przez UKE zdaniem ekspertów IS-Wireless da podwaliny pod realizację wizji inteligentnych miast i wsi. –

Przydzielane lokalnie częstotliwości to okazja, by samorządy włączyły się w proces cyfryzacji Polski i urzeczywistniły nad Wisłą wizję Smart City lub Smart Village. Sieci prywatne pozwalają, by miasta samodzielnie wdrażały narzędzia zarządzania infrastrukturą, ruchem czy gospodarką odpadami i oferowały dostęp do publicznych e-usług na niespotykaną dotąd skalę. Aby transformacja polskich metropolii, miasteczek i wsi była możliwa konieczne jest, aby gospodarzem budowy sieci 5G na te potrzeby były lokalne samorządy, które najlepiej znają stojące przed nimi wyzwania i obszary, w których mogą wykorzystać potencjał technologii – uważa Sławomir Pietrzyk.

Zdaniem prezesa IS-Wireless pierwszeństwo w wykorzystaniu częstotliwości z bloku „0” w dowolnej lokalizacji powinny mieć miejscowe podmioty.

Władze lokalne przychylniej spojrzą na pomysł UKE, jeśli regulacje zapewnią, że priorytet w budowie prywatnych sieci 5G przysługiwać będzie właśnie lokalnym graczom. Mam na myśli miejscowy przemysł, urzędy czy placówki i punkty pożytku publicznego, takie jak dworce kolejowe i autobusowe oraz lotniska lub stadiony. W ten sposób na szeroką skalę w sposób adekwatny zaczniemy korzystać z bezcennych możliwości 5G w sektorze publicznym i prywatnym – wyjaśnia.

 

Remedium na „białe plany” i szansa na współpracę

Eksperci IS-Wireless podkreślają, że wsparcie dla budowy sieci prywatnych w postaci wydzielenia dedykowanego pasma częstotliwości pozwoli nie tylko otworzyć hermetyczny dziś rynek na nowe podmioty, ale także zwalczać zjawisko występowania tzw. „białych plam”, czyli obszarów niepokrytych zasięgiem sieci mobilnej.

W Polsce nadal mamy miejsca, w których tradycyjni operatorzy nie zapewniają dostępu do sieci mobilnej – zauważa Artur Chmielewski, ekspert IS-Wireless i dodaje:

– Co do zasady jest to zrozumiałe. Z punktu widzenia dużej firmy o określonym modelu biznesowym inwestycje w infrastrukturę na części obszarów są zwyczajnie nierentowne. To jedna z okazji, by wykorzystać możliwości sieci prywatnych. Mniejszy podmiot może zdecydować się stworzyć swoją sieć 5G wraz z własną infrastrukturą w miejscu, w którym biznes, administracja i obywatele mogliby się nigdy nie doczekać na inwestycję ze strony tradycyjnego operatora sieci komórkowych.

Recenzja TP-Link Archer MR200 – stacjonarny router z LTE

W jego opinii dedykowane pasmo o charakterze lokalnym będzie doskonałym uzupełnieniem ogólnopolskiego modelu operatorskiego znanego z poprzednich generacji sieci komórkowych.

Dopuszczenie do rynku budowy sieci telekomunikacyjnych nowych podmiotów skutkować będzie wypełnieniem nisz na rynku, które dotychczas pozostawały puste – mówi Artur Chmielewski.

Ponadto, jak zauważa ekspert, nadajniki wzniesione przez władze miasta na potrzeby miejskiej sieci obsługującej, np. inteligentną sygnalizację świetlną, mogą również służyć do tego, by wspierać ogólnokrajowy dostęp do łączności komórkowej w technologii 5G lub być wykorzystane przez inne podmioty na terenie metropolii. Dziś podobnie ma to miejsce w przypadku masztów telekomunikacyjnych, współdzielonych przez operatorów sieci komórkowych.

– Jeśli także przy budowie sieci prywatnych 5G pozwolimy na dostęp do infrastruktury sieciowej na zasadach wolnorynkowych to skorzystają na tym wszystkie podmioty, które chcą stworzyć własną sieć nowej generacji, ale nie mogą pozwolić sobie na budowę np. masztu. Tworzenie takich sieci będzie łatwiejsze i tańsze – zauważa Artur Chmielewski.

Konieczne wsparcie finansowe

Eksperci polskiego dostawcy technologii sieciowych przypominają, że łączność stanowi obecnie jeden z priorytetowych celów wyznaczonych przez Komisję Europejską dla całej Unii Europejskiej na trwającą dekadę. Na inwestycje w tym obszarze przewidziano wsparcie ze środków europejskich, m.in. w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Zdaniem prezesa IS-Wireless poza wydzieleniem pasma częstotliwości dla sieci prywatnych, nieodzownym elementem na drodze ku 5G w kraju będzie także finansowe wsparcie inwestycji w ich budowę.

Regulacje sprzyjające tworzeniu prywatnych sieci 5G, choć niezbędne, muszą iść w parze ze wsparciem materialnym. Inwestycje prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, ale także w te w sektorze prywatnym zasługują na dofinansowanie ze środków publicznych. Ze względu na priorytetowy charakter tych projektów, pomocne mogą okazać się programy unijne. Pamiętajmy, że Krajowy Plan Odbudowy przygotowany przez polski rząd w ramach RRF, zakładał przeznaczenie ponad miliarda euro na pożyczki dla podmiotów chcących realizować projekty budowy sieci 5G, szczególnie na terenach o niskim poziomie skomunikowania – wskazuje Sławomir Pietrzyk, prezes IS-Wireless.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: