Huawei za rok 2021 – solidne, stabilne wyniki

Huawei za rok 2021 – solidne, stabilne wyniki

Huawei zaprezentował swój raport finansowy za rok 2021, wskazując solidne, stabilne wyniki. Globalne przychody ze sprzedaży w 2021 r. wyniosły 636.8 mld juanów (ok. 99,88 mld dolarów), a zysk netto osiągnął poziom 113.7 mld juanów (ok. 17,93 mld dolarów), co oznacza wzrost o 75.9%, w stosunku do poprzedniego roku.

W segmencie rozwiązań dla operatorów telekomunikacyjnych (Carrier Business Group), Huawei w 2021 r. osiągnął przychody w wysokości 281.5 miliardów juanów. Firma pomogła dziesiątkom operatorów na całym świecie we wdrożeniu technologii 5G, a testy przeprowadzone przez niezależne instytucje wykazały, że sieci nowej generacji zbudowane przez Huawei dla klientów w 13 krajach, w tym w Szwajcarii, Niemczech, Finlandii, Holandii, Korei Południowej i Arabii Saudyjskiej, gwarantują użytkownikom najwyższą jakość doświadczeń.
Dzięki współpracy z operatorami i partnerami, Huawei podpisał ponad 3000 kontraktów na przemysłowe wdrożenia 5G. Tego rodzaju projekty są obecnie realizowane na szeroką skalę w takich sektorach jak produkcja, górnictwo, hutnictwo, a także w portach i szpitalach. W przyszłości firma zamierza stale zwiększać nakłady na badania i rozwój, które w 2021 r. osiągnęły poziom 142.7 mld juanów, co stanowi 22.4% całkowitego przychodu Huawei i zwiększa całkowite wydatki na badania i rozwój w ciągu ostatnich 10 lat do ponad 845 mld juanów.

Nasza działalność w zakresie rozwiązań dla operatorów pozostała stabilna, a w obszarze enterprise odnotowuje stały wzrost. W zakresie produktów konsumenckich szybko rozwijamy nowe obszary – powiedział podczas konferencji prasowej Guo Ping, Rotacyjny Prezes Huawei.

Test P50 Pocket, czyli składany smartfon

Pomimo spadku przychodów w 2021 roku, nasza zdolność do osiągania zysków i generowania przepływów pieniężnych rośnie, a my jesteśmy w stanie lepiej przeciwdziałać nieprzewidywalnym zdarzeniom rynkowym. Dzięki zwiększonej rentowności głównych obszarów naszej działalności, przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w 2021 roku drastycznie wzrosły i wynoszą 59.7 mld junaów. Wskaźnik zobowiązań spadł do poziomu 57.8%, a ogólna struktura finansowa stała się bardziej odporna i elastyczna – skomentowała Meng Wanzhou, Dyrektor Finansowa Huawei.

Dzięki utrzymującemu się popytowi na transformację cyfrową, obszar rozwiązań IT dla firm (Huawei Enterprise) również szybko się rozwijał, generując w 2021 roku przychody w wysokości 102.4 mld juanów. W minionym roku Huawei wprowadził 11 rozwiązań dla kluczowych sektorów, takich jak administracja publiczna, transport, finanse, energetyka i produkcja. Firma powołała również wiele dedykowanych zespołów wdrożeniowych, w tym zespół ds. inteligentnych dróg oraz zespół ds. ceł i portów, aby skuteczniej zaspokajać konkretne potrzeby technologiczne klientów. Ponad 700 miast i 267 firm z listy Fortune Global 500 wybrało firmę Huawei jako partnera transformacji cyfrowej, a Huawei współpracuje obecnie z ponad 6000 partnerami serwisowymi i operacyjnymi na całym świecie.
Dział konsumencki Huawei (Consumer Business Group) w 2021 roku wygenerował z kolei przychody w wysokości 243.4 mld juanów i odnotowywał stały wzrost sprzedaży inteligentnych urządzeń typu wearables, słuchawek true wireless oraz usług mobilnych Huawei Mobile Services (HMS). W szczególności segmenty smart wearables i smart screen odnotowały 30-procentowy wzrost rok do roku. W minionym roku Huawei skupił się również na budowie ekosystemów openEuler, MindSpore i HarmonyOS na zasadach otwartej współpracy i wspólnego rozwoju.
Ponad 8 milionów programistów korzysta obecnie z otwartych platform Huawei i narzędzi typu open-source, aby tworzyć zupełnie nowe zastosowania biznesowe. W 2021 roku HarmonyOS był używany w ponad 220 milionach urządzeń Huawei, stając się najszybciej rozwijającym się systemem operacyjnym dla urządzeń mobilnych na świecie.
Wszystkie sprawozdania finansowe w raporcie rocznym 2021 były niezależnie kontrolowane przez międzynarodową firmę KPMG, jedną z czterech największych firm audytorskich na świecie.
Aby pobrać raport roczny za rok 2021, odwiedź stronę: https://www.huawei.com/en/annual-report/2021

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: