BIG InfoMonitor – finanse pod ochroną od 18 lat

BIG InfoMonitor – finanse pod ochroną od 18 lat

BIG InfoMonitor już od 18 lat dostarcza dane o długach firm i konsumentów. Pomaga w ten sposób biznesowi w przeciwdziałaniu zatorom płatniczym i odzyskiwaniu pieniędzy. Od początku istnienia BIG InfoMonitor, korzystający z jego rejestru  wpisali prawie 25 mln zobowiązań o wartości niemal 127 mld zł. Kto i ile ma długów, śledzą na bieżąco banki, instytucje pożyczkowe i wiele innych przedsiębiorstw. Badają  w ten sposób wiarygodność płatniczą klientów. Tylko w zeszłym roku zweryfikowali prawie co czwartego dorosłego Polaka i ponad połowę przedsiębiorstw. Przez 18 lat, dzięki BIG InfoMonitor udało się odzyskać ponad 50 mld zł długów.

BIG InfoMonitor

BIG InfoMonitor prowadzi rejestr dłużników, czyli otwartą platformę, do której każdy, pod określonymi ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych* warunkami, może wpisać niepłacących klientów, ostrzegając innych przed ich niesolidnością. Celem działania rejestru jest gromadzenie i dostarczanie kompleksowej wiedzy na temat wiarygodności finansowej osób oraz firm. Pozwala to podejmować biznesowi trafne decyzje i unikać ryzyka.

Finanse firm pod ochroną

BIG InfoMonitor ma jedną z największych baz dłużników – zasoby rejestru obejmują blisko 6 mln informacji o długach. Jest również jednym z najchętniej wykorzystywanych. Średnio co 1,2 sekundy z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor pobierany jest raport o firmie lub osobie. Czy raport ten zawiera informacje o zaległościach, czy też jest dla sprawdzanych korzystny zależy od solidności płatniczej weryfikowanych podmiotów jak i aktywności wierzycieli w zgłaszaniu dłużników.

Od początku działania, zainteresowani prześwietlaniem swoich klientów pobrali z BIG InfoMonitor 224,5 mln raportów, ponad 195 mln na temat konsumentów i ponad 29 mln na temat firm. Tylko w 2021 roku takich sprawdzeń było więcej niż 26 mln i dotyczyły 23 proc. dorosłej populacji Polaków (7,2 mln konkretnych osób) oraz 53 proc. działających firm (1,3 mln różnych przedsiębiorstw). Obecnie w rejestrze BIG InfoMonitor widnieje poniżej 10 proc. dorosłych Polaków i mniej niż 10 proc. firm, można więc zakładać, że większość raportów okazywała się dla sprawdzanych korzystna.

– Rosnąca z roku na rok liczba udostępnianych przez BIG InfoMonitor raportów-zapytań pokazuje, jak ważne stało się sprawdzanie z kim warto robić interesy, a na kogo uważać. Takie działanie pozwala uniknąć kłopotów i strat wynikających z relacji z niewypłacalnym klientem, a z drugiej strony wywiera presję na dłużników by zwrócili zaległości, bo inaczej wykluczają się z obiegu gospodarczego – zaznacza Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Wysoka skuteczność działania – 50 mld zł odzyskanych długów

Informacje o dłużnikach przekazują do BIG InfoMonitor m.in. dostawcy energii elektrycznej, gazu, wody i inne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, banki, firmy pożyczkowe, operatorzy telefonii stacjonarnej i komórkowej, operatorzy telewizyjni, firmy ubezpieczeniowe, faktoringowe, leasingowe, zarządcy nieruchomości, sektor MŚP, sądy, gminy, urzędy miasta, a także osoby fizyczne. Dzięki czemu dziś w jego bazie znajduje się 2,4 mln dłużników (osób i firm), którzy w sumie winni są ponad 44,6 mld zł.

Test Jabra Elite 4 Active – doskonały towarzysz ćwiczeń

Od początku istnienia Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wpisanych zostało prawie 25 mln różnego rodzaju zobowiązań osób i firm, o łącznej wartości blisko 127 mld zł. Firmy czy instytucje, które zgłaszają dłużników często też sprawdzają w rejestrze swoich potencjalnych klientów. Jeśli ci mają negatywny wpis, nie uda im się podpisać kontraktu, zaciągnąć kredytu, pożyczki, skorzystać z leasingu, faktoringu, franczyzy, podpisać umowy abonamentowej na telefon, itd. I w rezultacie jest to jeden ze skuteczniejszych sposobów oddziaływania rejestrów BIG.

– Rejestr Dłużników BIG jest świetną odpowiedzią na niesolidność płatniczą i widzimy, że coraz większa liczba uczestników życia gospodarczego zdaje sobie z tego sprawę. BIG pozwala bowiem poszkodowanym zamieszczać niemal na publicznym widoku informacje o długach i dłużnikach. W parze z rosnącą aktywnością w sprawdzaniu potencjalnych klientów przez rynek długi stają się trudniejsze do ukrycia. I właśnie o to chodzi. Efekt? Przez 18 lat udało się odzyskać ponad 50 mld zł długów – mówi Sławomir Grzelczak.

Wsparcie i wszechstronność rozwiązań

Nie bez znaczenia dla mobilizowania dłużników, osób i firm zgłoszonych do rejestru BIG InfoMonitor jest też fakt, że informacje o ich długach pokazywane są na większości raportów wychodzących z BIK, pobieranych głównie przez banki. BIK jest  dominującym akcjonariuszem BIG InfoMonitor. Obecność BIG InfoMonitor w Grupie BIK ma dla jego klientów jeszcze inną zaletę. Jeśli uzyskają zgodę sprawdzanego podmiotu – firmy czy konsumenta, mogą go prześwietlić również w danych bankowych z Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich. Dzięki temu otrzymują  pełniejszy obraz kondycji finansowej.

W wykorzystaniu pełni możliwości BIG InfoMonitor od 2021 r. pomaga prosty i intuicyjny w obsłudze nowy system transakcyjny dla klientów biznesowych – Biznes BIG.pl. System powstał  we współpracy z klientami i ekspertami od prostej polszczyzny.

Test Sony LinkBuds – łączą świat online i offline

Jako twórca Programu Firma Wiarygodna Finansowo BIG InfoMonitor promuje też terminowe płatności i rzetelne rozliczenia pomiędzy kontrahentami. Jego misją jest współtworzenie gospodarki opartej na zaufaniu i eliminowanie z rynku nieuczciwych płatników.

Warto wiedzieć, że w Polsce aktywnie działa 5 Biur Informacji Gospodarczej: BIG InfoMonitor, KRD, ERIF, KBIG i KIDT. Każde z nich jest prywatne, prowadzi własny rejestr dłużników i działa w oparciu o te same zapisy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 9 kwietnia 2010 r.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: