Grupa Kino Polska TV podsumowała 2021 r.

Przychody Grupy Kino Polska TV w 2021 r. pierwszy raz w historii firmy przekroczyły ćwierć miliarda zł. Zysk netto wzrósł o 78,5% r/r – do 48,6 mln zł

Kino Polska TV

  • W 2021 roku Grupa Kino Polska TV odnotowała przychody na poziomie 257,2 mln zł (+21,4% r/r), przy wzroście wpływów zarówno z emisji, jak i z reklam.
  • Zysk netto Grupy wyniósł 48,6 mln zł (+78,5% r/r), a wynik EBITDA – 121,2 mln zł (+37% r/r).
  • Dzięki wyższej dynamice wzrostu przychodów niż kosztów Grupa poprawiła rentowność w głównych segmentach działalności.
  • Rentowność netto Grupy wzrosła do 18,9%, wobec 12,9% rok wcześniej.
  • Grupa wygenerowała nadwyżkę finansową w kwocie 14,2 mln zł, w porównaniu do długu netto, który na koniec 2020 roku wynosił 33,8 mln zł.
  • Przychody z emisji zwiększyły się o 14,1% r/r i stanowiły 50,1% całkowitej sprzedaży Grupy. Wpływy z reklam wzrosły o 26% r/r, a ich udział w przychodach ogółem wyniósł 37,6%.
  • Segment Stopklatka poprawił swój wynik o 726% r/r i osiągnął rentowność na poziomie 7,58 mln zł.
  • Przychody na rynkach międzynarodowych wyniosły 92,4 mln zł i stanowiły 35,9% całkowitych przychodów Grupy.
  • Marża EBITDA wzrosła do 47,1%, wobec 41,8% rok wcześniej.
  • Średni udział kanałów Grupy w oglądalności widowni komercyjnej w 2021 roku wyniósł 2,51% (SHR%, All 16-49, live), co oznacza wzrost o 8,7% r/r.

Recenzja Epson EF-11 – postaw na duży format

– Po raz kolejny zanotowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe, co jest efektem dynamicznego rozwoju firmy w głównych segmentach działalności, który przekłada się na wzrost przychodów zarówno z emisji, jak i z reklam. Zbudowaliśmy bardzo efektywny model biznesowy, dzięki któremu możemy powiększać skalę działalności przy niewielkim wzroście kosztów. To z kolei sprawia, że wynik EBITDA i zysk netto rosną wyraźnie szybciej niż przychody – mówi Bogusław Kisielewski, prezes Zarządu Kino Polska TV SA.

Największe wzrosty przychodów Grupa odnotowała w segmencie sprzedaży reklam i emisji kanałów filmowych marki FilmBox i kanałów tematycznych (+20,9 mln zł, +19,3% r/r), w sprzedaży reklam na kanale Stopklatka (+9,7 mln zł, wzrost o 30,6% r/r) oraz sprzedaży praw licencyjnych (+9,5 mln zł, +50% r/r). Wzrost przychodów osiągnęły także segmenty kanały marki Kino Polska (+4,4 mln zł, +13,9% r/r) oraz Zoom TV (+1,7 mln zł, +9,6% r/r).

Test Ferguson Ariva T75 – odbiornik telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC

Sprzedaż reklam wygenerowała łącznie 96,7 mln zł, tj. 26% więcej niż rok wcześniej. Przychody Grupy z emisji wzrosły w minionym roku o 14,1% r/r i wyniosły 128,8 mln zł. Grupa kontynuuje rozwój na rynkach międzynarodowych, gdzie osiągnęła sprzedaż na poziomie 92,4 mln zł, co oznacza wzrost o 20,2% r/r. Sprzedaż poza granicami Polski stanowiła w omawianym okresie 35,9% łącznych przychodów Grupy.

W 2021 roku rynek reklamowy był w bardzo dobrej kondycji, a jego wartość po raz pierwszy przekroczyła 10 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 16% rok do roku. My pokazaliśmy, że w zakresie sprzedaży reklam możemy rosnąć jeszcze szybciej niż rynek, który w pierwszych miesiącach 2022 roku wciąż jest bardzo mocny. Co istotne, nie jesteśmy uzależnieni tylko od sprzedaży reklam, bo ponad połowę przychodów Grupy stanowią opłaty od operatorów, którym udostępniamy sygnał naszych kanałów. Opłaty za emisję i sprzedaż treści oraz praw licencyjnych łącznie generują ponad 60% przychodów Grupy. To stabilne, bezpieczne i stale rosnące źródło wpływów – dodaje Bogusław Kisielewski, prezes Zarządu Kino Polska TV SA.

W 2021 r. łączna oglądalność kanałów Grupy wzrosła o ponad 9%, a udział kanałów Grupy w oglądalności widowni komercyjnej wyniósł 2,51% (SHR%, All 16-49, live). Najwyższe wzrosty oglądalności odnotowały takie kanały filmowo-serialowe, jak Kino Polska (+26,5%), Kino TV (+23,5%) i Stopklatka (+13,8%). Udział kanału Zoom TV był niższy w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 8,8%, co wynika m.in. z konieczności ciągłej optymalizacji oferty programowej i prób jak najlepszego dopasowania jej do profilu widza na bardzo szybko zmieniającym się rynku telewizyjnym.

W 2021 r. widzowie przeznaczali na oglądanie kanałów Grupy więcej czasu niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Średni dzienny czas oglądania stacji Grupy wyniósł 43 minuty i 12 sekund (ATS, All 16-49, live) i był o 4,9% dłuższy niż w 2020 r. To wynik wyraźnie lepszy niż średnia rynkowa, gdzie wskaźnik ATS spadł o 5% r/r.

źródło: Grupa Kino Polska TV

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl