Edge Computing w niedalekiej przyszłości

Edge Computing w niedalekiej przyszłości

Analiza podkreśla znaczenie strategicznego podejścia dla wykorzystania rozwiązań związanych z możliwościami funkcji Edge Computing w niedalekiej przyszłości.

Edge Computing

Najważniejsze informacje:

  • Odpowiedzi udzielone przez ponad 1000 specjalistów IT i decydentów z całego świata ukazują czynniki stymulujące wdrażanie technologii Edge Computing, wyzwania i rozwiązania mające na celu utrzymanie odporności, łączności i wspieranie pierwszych połączonych operacji cyfrowych, które są bezpieczne, niezawodne, odporne i realizowane w sposób zrównoważony.
  • Edge Computing to kluczowy czynnik umożliwiający przejście do operacji połączonych w oparciu o technologię cyfrową (digital-first connected operations). Organizacje inwestują w infrastrukturę brzegową przede wszystkim po to, aby „poprawić bezpieczeństwo cybernetyczne” (50%) oraz „odporność i niezawodność systemów” (44%).
  • Projektowanie, planowanie, budowanie i utrzymywanie technologii niezbędnych do wspierania przejścia na system operacji połączonych może stanowić wyzwanie – począwszy od braku dostępu do wykwalifikowanych osób zajmujących się wdrażaniem i utrzymaniem, a skończywszy na problemach związanych z zarządzaniem infrastrukturą brzegową w skali całego przedsiębiorstwa.
  • Odporne, bezpieczne i zrównoważone zasoby, zdalne oprogramowanie i rozwiązania w zakresie usług cyfrowych oraz zaufani partnerzy mają kluczowe znaczenie dla pokonania wyzwań i odniesienia sukcesu w Edge Computing.

Test Yale Indoor WiFi Camera Pan & Tilt – kamera domowa

Schneider Electric, lider w dziedzinie cyfrowej transformacji zarządzania energią i automatyki, prezentuje wyniki najnowszego badania IDC zatytułowanego „Succeeding at Digital First Connected Operations”. Podkreśla ono znaczenie technologii przetwarzania brzegowego w procesie przechodzenia na świat cyfrowy. Raport zawiera odpowiedzi ponad 1000 specjalistów IT i operacyjnych m.in. z branży przemysłowej, sektora ochrony zdrowia i edukacji, działających w organizacjach liczących od 100 do ponad 100 pracowników.

Odpowiedzi dostarczyły informacji na temat czynników napędzających inwestycje w rozwiązania wspierające przetwarzanie brzegowe, wyzwań, jakie firmy napotkały podczas wdrażania rozwiązań z tego zakresu, przeszkód w kontynuowaniu inwestycji oraz zaleceń strategicznych mających na celu wzmocnienie możliwości rozwiązań brzegowych w przyszłości.

W miarę jak organizacje starają się tworzyć nowe lub ulepszone doświadczenia dla klientów, zwiększać ich efektywność operacyjną, poprawiać bezpieczeństwo i ochronę oraz działać w sposób bardziej zrównoważony, coraz silniej polegają na technologiach cyfrowych. Nasze badanie poddaje analizie kluczową rolę, jaką obliczenia i wdrożenia na brzegu sieci odgrywają w tworzeniu cyfrowych i połączonych operacji – mówi Chris Hanley, SVP, ds. operacji handlowych, globalnych kanałów i aliansów odpowiadający za strategię przetwarzania brzegowego w Schneider Electric.

W ramach projektu zwróciliśmy też uwagę na strategie, które specjaliści IT i osoby podejmujące decyzje mogą zastosować, aby w przyszłości wzmocnić swoje możliwości w zakresie przetwarzania brzegowego w celu wspierania zdalnych, połączonych, bezpiecznych, niezawodnych, odpornych i zrównoważonych operacji.

Edge Computing jest jednym z głównych czynników umożliwiających realizację paradygmatu digital-first. W rzeczywistości, najczęstsze przypadki użycia infrastruktury brzegowej obejmują systemy cyberbezpieczeństwa do lokalnego monitorowania sieci operacyjnej, a także przechowywanie i przetwarzanie danych operacyjnych w celu przeniesienia ich do chmury. Ponadto, gdy zapytano specjalistów, dlaczego ich organizacje inwestują w infrastrukturę brzegową w celu wsparcia obciążeń pracą na różnych poziomach, respondenci wymieniali „poprawę bezpieczeństwa cybernetycznego” (50%) oraz „odporność i niezawodność systemów” (44%).

Test Poly Sync 10 – świetny zestaw głośnomówiący do domowego biura

Istnieje jednak wiele wyzwań, z którymi przedsiębiorstwa muszą się zmierzyć, aby zapewnić odporność i niezawodność infrastruktury brzegowej, a tym samym połączonych operacji. Pomimo obietnicy, jaką niesie ze sobą infrastruktura do operacji tego typu, wiele organizacji zgłasza problemy związane z łącznością i przerwami w dostawie prądu. W rzeczywistości 32% respondentów doświadczyło „braku łączności lub powolnej łączności” we wdrożonych przez siebie rozwiązaniach brzegowych. Co więcej, 31% doświadczyło „przerwy w dostawie prądu lub skoku napięcia trwającego dłużej niż 60 sekund”.

Wyzwania, które należy zaadresować podczas przechodzenia na operacje połączone z technologią cyfrową (digital-first) to m.in.:

Odporne zasoby brzegowe są podstawą przejścia na cyfrowe i połączone operacje – podkreśla Jennifer Cooke, dyrektor ds. badań w dziale Edge Strategies w IDC. – Organizacje stają się bezbronne, kiedy ich technologia zawodzi. Aby uodpornić się na awarie infrastruktury brzegowej, liderzy muszą opracować strategię, która rozwiąże problemy obejmujące obszar cyberbezpieczeństwa i kwestii łączności, a także zapewni dostęp do umiejętności wymaganych do utrzymania odpornej infrastruktury brzegowej.

W jaki sposób organizacje mogą udoskonalać Edge Computing, aby wspierać przejście na operacje połączone w pierwszej kolejności z technologią cyfrową: 

  • Odporne, bezpieczne i zrównoważone zasoby zasilania i łączności: dzięki uwzględnieniu odpornych zasobów zasilania i łączności już na wczesnych etapach planowania infrastruktury brzegowej firmy mogą zmniejszyć ryzyko przestojów.
  • Zdalne monitorowanie i zarządzanie zasobami brzegowymi w dużej skali: bieżące zarządzanie infrastrukturą brzegową w większej skali będzie wyzwaniem dla wszystkich organizacji. Posiadanie odpowiednich umiejętności we właściwym miejscu i czasie będzie trudne, jeśli nie niemożliwe. Należy upewnić się, że zasoby brzegowe są wyposażone w sprzęt umożliwiający ciągłe zdalne monitorowanie i autonomiczne działanie.

 

  • Zaufani partnerzy, którzy mogą zapewnić niezbędne umiejętności w zakresie wyżej wymienionych zasobów brzegowych: warto sprawdzić, czy zaufani partnerzy nie zapewnią najlepszych praktyk branżowych i usług w sytuacjach lub miejscach, w których samodzielne działanie jest niewykonalne z ekonomicznego lub fizycznego punktu widzenia. Często potrafią oni przewidzieć problemy, zanim te wystąpią. Ponadto należy szukać partnerów, którzy są również zaangażowani w zrównoważony rozwój, ponieważ wśród ankietowanych 82% podało właśnie “zaangażowanie w zrównoważony rozwój” jako kryterium wyboru dostawców rozwiązań brzegowych.

Test realme Pad mini – z myślą o potrzebach całej rodziny

Jako zaufany partner i dostawca kompleksowych rozwiązań, Schneider Electric ściśle współpracuje z klientami przy opracowywaniu strategii mających na celu zapewnienie pewności, odporności, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju w trakcie projektowania, wdrażania i zarządzania na brzegu sieci w zakresie:

  • Odpornego, bezpiecznego, połączonego i zrównoważonego rozwiązania infrastruktury fizycznej dla dowolnego środowiska brzegowego – by zagwarantować pewność w połączonym świecie;
  • Opartej na chmurze platformy monitorowania i zarządzania EcoStruxure IT zapewniającej zdalną widoczność, w tym bezpieczeństwo, wgląd i zalecenia oparte na danych, możliwości raportowania oraz funkcje usług cyfrowych;
  • Zintegrowanego ekosystemu składającego się z „sojuszy” w dziedzinie technologii informatycznych, globalnej sieci zaufanych, doświadczonych partnerów handlowych i inżynierów serwisowych oraz narzędzi projektowych opartych na regułach.

Cały document “Succeeding at Connected Operations with Edge Computing” przygotowany przez IDC we współpracy ze Schneider Electric jest dostępny tutaj

 

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: