Kino Polska 1Q2022 r – wzrosty przychodów

Kino Polska 1Q2022 r – z przychodami wyższymi o 16% r/r; Rentowność w górę dzięki dalszemu ograniczaniu kosztów 

 • W I kw. 2022 r. Grupa Kino Polska odnotowała przychody na poziomie 66,4 mln zł (+15,8% r/r), przy wyraźnym wzroście wpływów zarówno z emisji, jak i z reklam.
 • Dzięki wyższym przychodom i niższym niż rok wcześniej kosztom zakupu i produkcji treści zysk netto Grupy w I kw. 2022 r. wyniósł 12,7 mln zł (+99,9% r/r).
 • Grupa zanotowała wynik EBITDA na poziomie 30,1 mln zł (+17,5% r/r).
 • Rentowność netto Grupy wzrosła do 19,1%, wobec 11,1% rok wcześniej.
 • Na koniec I kw. 2022 r. Grupa nie posiadała zadłużenia finansowego netto, zanotowała nadwyżkę finansową w wysokości 26 mln zł.
 • Przychody z emisji zwiększyły się o 16,9% r/r i stanowiły 53% całkowitej sprzedaży Grupy. Wpływy z reklam wzrosły o 12,8% r/r, a ich udział
  w przychodach ogółem wyniósł 35,9%.
 • Przychody na rynkach międzynarodowych wyniosły 23 mln zł i stanowiły 34,6% całkowitych przychodów Grupy.
 • Marża EBITDA wzrosła do 45,4%, wobec 44,7% rok wcześniej.
 • Średni udział kanałów Grupy w oglądalności widowni komercyjnej w I kw.
  2022 r. wyniósł 2,69% (SHR%, All 16-59, live).

Kino Polska TV / Kino Polska 1Q2022 r

– W I kwartale 2022 r. na rynek telewizyjny w Polsce miało wpływ kilka czynników, takich jak wojna w Ukrainie, która spowodowała odpływ widzów do kanałów informacyjnych, ale także zmiany w zakresie pomiarów oglądalności telewizji. Mimo tych nie zawsze sprzyjających okoliczności osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe, co tylko potwierdza, że – podobnie jak w okresie pandemii – nasz model biznesowy pozostaje odporny na zawirowania rynkowe.

Przychody z emisji rosły znacząco i stanowią więcej niż połowę przychodów ze sprzedaży Grupy, a wpływy z reklam są na bardzo satysfakcjonującym poziomie. Dynamika wzrostu przychodów była większa niż dynamika kosztów operacyjnych, co przełożyło się na wyraźnie wyższą rentowność i zysk netto – mówi Bogusław Kisielewski, prezes Zarządu Kino Polska TV SA.

W I kwartale 2022 r. Grupa odnotowała znaczące wzrosty przychodów w najważniejszych segmentach swojej działalności. Wpływy ze sprzedaży reklam oraz emisji kanałów filmowych marki FilmBox i kanałów tematycznych wyniosły 35,1 mln zł, (+18,3% r/r), zaś przychody ze sprzedaży reklam w kanale Stopklatka wzrosły do 10,8 mln zł, (+19,9% r/r). Sprzedaż praw licencyjnych przyniosła Grupie 6,7 mln zł, (+26% r/r). Wzrost przychodów osiągnęły także segmenty Kanały marki Kino Polska – łącznie 8,8 mln zł (+2,9% r/r) z emisji i sprzedaży reklam oraz Zoom TV, który wygenerował 4,4 mln zł ze sprzedaży reklam (+2,5% r/r).

Recenzja polsat box 4K – dekoder z Polsat Box w praktyce

Reklamy
Zwiększ zasięg Twojej sieci Wi-Fi

Łącznie sprzedaż reklam w I kw. 2022 r. wygenerowała 23,8 mln zł, tj. 12,8% więcej niż rok wcześniej. Przychody Grupy z emisji wzrosły o 16,9% r/r i wyniosły 35,2 mln zł. Grupa kontynuuje dalszy rozwój na rynkach międzynarodowych, nawiązując współpracę z nowymi operatorami kablowymi. Sprzedaż poza granicami Polski sięgnęła 23,0 mln zł, co oznacza wzrost o 17,5% r/r i stanowiła w omawianym okresie 34,6% całkowitych przychodów Grupy.

Zysk netto Grupy na koniec marca 2022 r. wyniósł 12,7 mln zł i wzrósł o 99,9% r/r, co jest efektem wyższych przychodów notowanych w najważniejszych segmentach działalności, ale również następstwem niższych kosztów związanych z zakupem i produkcją treści programowych w pierwszym kwartale br.

 – Od początku 2022 roku rozliczamy się w „nowej”, poszerzonej grupie komercyjnej 16-59, która zdecydowanie lepiej oddaje charakterystykę aktualnej konsumpcji mediów, co sprzyja osiąganiu przez nas jeszcze wyższych przychodów ze sprzedaży reklam. Łączna dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży reklam oraz z emisji daje pogląd na możliwą skalę naszego rozwoju w całym 2022 r. – dodaje Bogusław Kisielewski, prezes Zarządu Kino Polska TV SA.

 W I kwartale 2022 r. łączna oglądalność kanałów Grupy wyniosła 2,69% i była niższa o około 10,9% r/r, przy uwzględnieniu porównywalnej grupy widowni komercyjnej (SHR%, All 16-59, live). W 2021 r. Grupa raportowała udział w oglądalności przy uwzględnieniu węższego zakresu grupy wiekowej (SHR%, All 16-49, live), co dawało wtedy udział w oglądalności na poziomie 2,53%.

Recenzja Epson EF-11 – postaw na duży format

Na wyniki oglądalności kanałów Grupy w I kwartale 2022 r. miał wpływ znaczący wzrost udziału kanałów informacyjnych oraz – w przypadku kanałów naziemnych takich jak Stopklatka – zmiany standardu nadawania (refarming) oraz cykliczne zmiany w panelu pomiarowym służącym do pomiaru oglądalności. Kanał filmowo-serialowy Kino Polska odnotował spadek oglądalności (SHR%, All 16-59, live) o 16,9% r/r, kanał Kino TV o 11,1% r/r, zaś Stopklatka o 13,5% r/r. Udział kanału Zoom TV w oglądalności nie zmienił się w porównaniu do I kwartału ubiegłego roku.

źródło: Grupa Kino Polska

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl