Ten Square Games 1Q2022 – wyniki finansowe

Ten Square Games 1Q2022 – wyniki finansowe

W pierwszym kwartale 2022 roku skonsolidowane płatności użytkowników gier Grupy Ten Square Games wyniosły 142,6 mln PLN, natomiast łączne przychody Grupy ukształtowały się na poziomie 150,3 mln PLN.

Ten Square Games

W pierwszym kwartale 2022 płatności użytkowników gier Grupy Ten Square Games były niższe o 15% niż w czwartym kwartale 2021, na co wpływ miało wyraźne zmniejszenie ograniczeń związanych ze skutkami pandemii COVID-19 na kluczowych dla spółki rynkach regionu Ameryki Północnej oraz Europy Zachodniej.

Niemal całkowite zniesienie obowiązujących wcześniej obostrzeń znalazło swoje odzwierciedlenie w zachowaniach oraz decyzjach zakupowych konsumentów – dodatkowym składnikiem negatywnie wpływającym na sentyment graczy, pozostaje globalna sytuacja gospodarcza, w tym wzrost niepewności związany z rekordowym w wielu krajach wzrostem inflacji. Kolejnymi czynnikami istotnie wpływającymi na wyniki Grupy była jakość pozyskiwanego ruchu, a także sytuacja związana z rozpoczęciem i trwaniem wojny w Ukrainie.

Vive Pro 2 – krótka przygoda z goglami HTC

Na początku marca br. Grupa podjęła decyzję o zablokowaniu możliwości pobierania, instalowania, korzystania oraz dokonywania płatności w jej grach przez użytkowników z terytoriów Rosji i Białorusi, co przede wszystkim miało negatywny wpływ na wyniki gry Fishing Clash, dla której w 2021 roku płatności pochodzące od graczy z Rosji stanowiły ok. 6,5% całości przychodów.

– Wyniki Grupy w pierwszym kwartale 2022 roku nie są dla nas satysfakcjonujące i znajdują się poniżej ambicji TSG. Pomimo rynkowych wyzwań, które w znacznej mierze wpływają w ostatnich miesiącach na całą branżę rozrywki online, realizujemy szereg działań, których celem jest zwiększenie efektywności i związana z nią oczekiwana poprawa wyników poszczególnych produktów.

Pracujemy nad rozwojem kluczowych tytułów, Fishing Clash i Hunting Clash, oraz publikacją nowych gier i wykreowaniem wartości w podmiotach powiązanych, tj. Rortos i Gamesture. Każdy z filarów naszej strategii ma przygotowany plan działań, na których efekty liczymy jeszcze w tym roku – zaznacza Maciej Zużałek, Prezes Zarządu Ten Square Games S.A.

Fishing Clash pozostaje kluczowym produktem Grupy Ten Square Games, posiadającym największy wpływ na jej przychody. W I kw. 2022 roku płatności dla tego tytułu wyniosły 95,8 mln PLN, co stanowiło 67% wszystkich skonsolidowanych płatności. Co istotne, coraz większy udział w tym obszarze odnotowuje gra Hunting Clash, która w pierwszym kwartale tego roku wypracowała rekordowy w swojej historii poziom płatności wynoszący 32,3 mln PLN.

Test Logitech Lift – wyjątkowa mysz

Na wyniki Grupy Ten Square Games coraz większy wpływ mają także płatności pochodzące z gier znajdujących się w portfolio Rortos, lidera segmentu mobilnych symulatorów lotu, którego akwizycja została sfinalizowana w lipcu ubiegłego roku. W I kw. 2022 wyniosły one 7,5 mln PLN, co w zestawieniu z wynikami za czwarty kwartał 2021 roku, stanowi wzrost na poziomie 9%. W marcu 2022 roku Ten Square Games S.A. przejęła pakiet 24,8% udziałów w spółce Gamesture specjalizującej się w produkcji gier z gatunku RPG. Obecnie jej dwa główne tytuły to Questland oraz Slash & Roll, natomiast dwa kolejne są na etapie produkcji.

– Niezwykle cieszy nas performance tytułów oferowanych przez studio Rortos, a także udany start nowej gry “Wings of Heroes”. Słuszność obranego kierunku w obszarze akwizycji potwierdza także dynamiczny rozwój Gamesture, który przekracza nasze wstępne oczekiwania – dodaje Maciej Zużałek.

Zgodnie z przedstawionym wcześniej planem, Grupa rozwija nowe tytuły. W tym roku za sobą ma już debiuty dwóch z nich – “Football Elite” oraz “Wings of Heroes”, dostępne testowo na kilku najbardziej obiecujących rynkach, natomiast ‘Undead Clash’ i ‘Fishing Master’ zostaną przedstawione w ostatnim kwartale tego roku.

Recenzja Sennheiser HD 560S – dla entuzjastów dźwięku

W pierwszym kwartale 2022 r. Grupa Kapitałowa Ten Square Games wypracowała 25,6 mln zysku netto, natomiast skorygowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 41,1 mln PLN.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: