Tandu – darmowe zajęcia online dla obywateli Ukrainy

Tandu – darmowe zajęcia online dla obywateli Ukrainy

Tandu, platforma edukacyjna, udostępniła ofertę skierowaną do obywateli Ukrainy. Zajęcia z języka polskiego przeznaczone są dla dorosłych i dzieci. Dzięki  finansowaniu przez  Polską Fundację Przedsiębiorczości wszystkie kursy są bezpłatne.

Tandu to projekt, który ma wyrównywać szanse i dostęp do edukacji bez względu na miejsce zamieszkania. Powstał z inicjatywy fabryki startupów The Heart oraz dzięki  inwestycji poprzez fundusz zalążkowy Pomeranus Seed Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Partnerem merytorycznym jest Fundacja Szkoła z Klasą. Niedawno z sukcesem zakończył się program pilotażowy platformy.

Tandu

Tandu oferuje zajęcia pozaszkolne online. Startup pozwala rozwijać pasje i zainteresowania oraz pogłębiać zdobytą wiedzę. Jego ideą jest wyrównywanie szans edukacyjnych, niezależnie od miejsca zamieszkania. Elastyczność platformy pozwoliła na bardzo szybkie rozbudowanie oferty o zajęcia z języka polskiego dla dzieci i dorosłych z Ukrainy. Dzięki finansowaniu przez Polską Fundację Przedsiębiorczości, są one całkowicie darmowe.

Obywatele Ukrainy, którzy znaleźli się w ostatnich miesiącach w Polsce, potrzebują długotrwałego wsparcia, także w zakresie edukacji. Aby sprawnie funkcjonować w społeczeństwie muszą mieć możliwość komunikowania się w języku polskim . Dlatego bardzo szybko przystosowaliśmy Tandu do ich potrzeb.

Test Poly Studio P5 – kamera wideokonferencyjna

Wersję polskojęzyczną rozbudowaliśmy o wersję ukraińskojęzyczną, gdzie opublikowaliśmy zajęcia skierowane do różnych grup wiekowych. Cykl 24 spotkań pozwala na opanowanie podstaw języka polskiego pod okiem specjalistów oraz ćwiczenia w grupie rówieśników – mówi Jan Rudziński, założyciel, pomysłodawca i CEO Tandu. Już w tej chwili kurs cieszy dużym powodzeniem.

Wsparciem merytorycznym i głównym partnerem Tandu jest Fundacja Szkoła z Klasąjedna z największych i najbardziej doświadczonych pozarządowych organizacji edukacyjnych w Polsce. Dzięki tej współpracy, Tandu ma dostęp do najwyższej klasy edukatorów. Fundacja współpracuje z ponad 150 tys. nauczycieli i 9,5 tys. szkół.

– Od lat pracujemy z wyjątkowymi nauczycielami i nauczycielkami z całej Polski. Doświadczenie zdalnej edukacji pozwoliło nam sprawdzić, które tematy, metody pracy z grupą, ale też jakie kompetencje osób prowadzących zajęcia są niezbędne, żeby mądrze i skutecznie uczyć online. To wszystko pozwala nam przygotować najlepszą ofertę na platformę Tandu – mówi Michał Szeląg, dyrektor programowy Fundacji Szkoła z Klasą.

W powstanie Tandu zaangażowała się także Polska Fundacja Przedsiębiorczości, od której spółka pozyskała finansowanie w fazie pre-seed. Umożliwiło to zbudowanie technologii oraz stworzenie mechanizmów operacyjnych i biznesowych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania.

– Projekt Tandu wpisuje się w naszą strategię szerzenia wiedzy nowoczesnymi, dostępnymi i dynamicznymi kanałami. Dla Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości jest to bardzo ważny obszar. Jesienią 2021 roku powołaliśmy do życia również nowoczesną platformę szkoleniową dla przedsiębiorców, korzysta z niej już kilkanaście tysięcy osób. Nasze szkolenia wspierają przedsiębiorców i mają sprawić, że więcej osób będzie gotowych do podjęcia pracy. W tym duchu wychodzimy również naprzeciw osób z Ukrainy, dla których możliwość pracy to szansa na godne, możliwie normalne życie – mówi Marcin Pawłowski prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

– Tandu to projekt biznesowy, o wielkim potencjalne społecznym. Dowodem na to może być choćby zaangażowanie w tworzenie ukraińskiej wersji językowej platformy. Udało się to zrobić ekspresowo, co umożliwia jeszcze szerszą funkcjonalność projektu – dodaje Pawłowski.

Edukacja bez wykluczeń

Z analizy przeprowadzonej przez The Heart wynika, że dostępność zajęć offline w Polsce jest bardzo nierówna. Przykładowo, mieszkaniec Lublina lub Olsztyna ma prawie 10 razy mniejszy wybór niż mieszkaniec Warszawy, natomiast mieszkańcy małych miast i wsi wyboru nie mają prawie w ogóle. Tandu chce rozwiązać ten problem i wyrównać dostęp do edukacji. Ogólnodostępna platforma edukacyjna oferuje szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia są dostępne online i może w nich wziąć udział każdy – bez względu na to, gdzie mieszka.

Użytkownicy sami określają tematy, które ich interesują. Poza wartością merytoryczną takich lekcji, rozwijane są także umiejętności komunikacji i pracy projektowej. Tandu stawia na edukację grupową, choć dostępne są także zajęcia w formule 1:1. Dzięki temu, że uczniowie pracują w małych zespołach (4-12 osób), mogą poznać rówieśników o podobnych zainteresowaniach, ćwiczyć umiejętności współpracy, dyskusji oraz wzajemnie się inspirować. Taka forma zajęć pozwala także na znaczne obniżenie kosztów uczestnictwa.

Recenzja Sennheiser HD 560S – dla entuzjastów dźwięku

Wszystkie zajęcia odbywają się na żywo. W czasie ich trwania uczniowie są angażowani w kolejne zadania tak, aby stali się rzeczywistymi uczestnikami lekcji, a nie wyłącznie słuchaczami – to zupełnie nowy model edukacji zdalnej. Tematyka skupia się wokół kluczowych wyzwań szkolnych, takich jak matura czy egzamin ósmoklasisty oraz edukacji w modelu STEM (technologia i nauka).

Tandu skierowane jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę ponad tę nabytą w szkole. Wg badań, aż 56 proc. dzieci i młodzieży korzysta z edukacji pozaszkolnej, wydając na to średnio 585 zł miesięcznie. Edukacja pozaszkolna jest bardzo potrzebna i cieszy się dużym zainteresowaniem. Niestety, barierą wciąż pozostaje miejsce zamieszkania. Wsi i małe, a nawet średnie miasta, często nie mają wystarczająco rozwiniętej oferty edukacyjnej. Naszą misją jest walka z tym wykluczeniem za pomocą technologii – mówi Jan Rudziński. – Technologia daje nam ogromne możliwości kreatywnego przekazywania wiedzy. Dzięki nowoczesnym narzędziom dajemy dostęp do najlepszej kadry, bez względu na miejsce zamieszkania – dodaje.

Tandu to otwarta przestrzeń dla nauczycieli, którzy chcą dzielić się pasjami i kreatywnością, jednocześnie rozszerzając swoje doświadczenie.  Dobra edukacja opiera się na mądrej, partnerskiej i dwustronnej relacji uczeń-nauczyciel. Dzięki formule online Tandu pozwala doświadczyć takiej relacji również tym, którzy jeszcze nie spotkali nauczycieli lub nauczycielek, którzy potrafiliby rozbudzić w nich kreatywność, pasję i zaangażowanie.

źródło: Tandu

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: