Jacek Wiśniewski wyróżniony FTTH Individual Award 2022

Jacek Wiśniewski wyróżniony FTTH Individual Award 2022

Prezes firmy NEXERA, Jacek Wiśniewski, został uhonorowany prestiżową nagrodą FTTH Individual Award 2022. Przyznawane przez branżową organizację FTTH Council Europe laury są wyrazem szczególnego uznania dla osób i organizacji, które aktywnie przyczyniły się do przyspieszenia rozwoju sieci światłowodowej w Europie. Ceremonia wręczenia wyróżnień odbyła się 24 maja w Wiedniu w trakcie tegorocznej odsłony FTTH Conference.

Jacek Wiśniewski

FTTH Council Europe to branżowe stowarzyszenie, którego celem jest efektywny rozwój technologiczny kontynentu oraz integracja interesariuszy zaangażowanych w rozwój infrastruktury światłowodowej w Europie. Prestiżowe gremium zapewnia możliwości współpracy i wymiany doświadczeń z wiodącymi firmami technologicznymi, działającymi na arenie europejskiej i międzynarodowej.

W trakcie corocznego spotkania gromadzącego czołowych europejskich operatorów światłowodowych organizacja przyznaje branżowe nagrody dla podmiotów, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju sieci FTTH na Starym Kontynencie. Złożone z telekomunikacyjnych ekspertów jury przyznaje laury w trzech kategoriach.

The Individual Award stanowi wyróżnienie pojedynczej osoby za jej wyjątkowe wysiłki na rzecz wprowadzenia sieci FTTH w Europie. The Operator Award otrzymują operatorzy, natomiast The Charles Kao Award to nagroda dla osoby, która przez całe życie dokonywała wybitnych osiągnięć w promowaniu pełnej łączności światłowodowej (na całym świecie, ale w szczególności w Europie). Wyróżnienie zdobyte przez Jacka Wiśniewskiego stanowi wydarzenie bez precedensu na polskim rynku telekomunikacyjnym.

Test Garmin Dash Cam Mini 2 – kamerka z dużym potencjałem

Bardzo się cieszę z nagrody przyznanej przez FTTH Council, ponieważ jest ona dowodem, że to, co robimy w Regionach Nexery, jest zauważane oraz doceniane na arenie ogólnoeuropejskiej. Międzynarodowi eksperci potwierdzają, że realizowane przez nas działania i oferowane usługi są na najwyższym, europejskim poziomie. Otrzymaliśmy również jasny sygnał, że rozwijanie otwartych sieci światłowodowych oraz szerokopasmowej infrastruktury telekomunikacyjnej mają wielki potencjał rozwoju i zwrotu z inwestycji.

Warto jest pracować z pasją i zaangażowaniem, wymieniając się przy tym doświadczeniem z innymi przedstawicielami branży. To również docenienie ciężkiej pracy całego zespołu Nexery przez ostatnie pięć lat! – mówi Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu Nexery.

– FTTH Individual Award stanowi najwyższe uhonorowanie branżowych liderów za wysiłek włożony w rozwój sieci FTTH w Europie. Jacek Wiśniewski przyczynił się do stworzenia jednego z największych hurtowych operatorów sieci światłowodowych w Polsce.

W Nexerze zbudował zespół, który w ciągu niespełna 5 lat, przy udziale stosunkowo niewielkiej liczby zatrudnionych osób, zdołał uruchomić sieć światłowodową, obejmującą swym zasięgiem tereny centralnej i północno-wschodniej Polski – od zera do ponad 300 tys. przyłączy domowych. To wielki sukces, dowodzący równocześnie strategicznej wizji oraz umiejętności zarządczych wspaniałego branżowego menedżera – mówi Eric Festraets, Przewodniczący FTTH Council Europe.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl