BEZpieczeństwo – STOP przemocy wobec osób starszych

BEZpieczeństwo – STOP przemocy wobec osób starszych

Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi – kampania Fundacji Dla Seniora pod hasłem „BEZpieczeństwa”

Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi
The old person’s praying hand. Concept: hope, belief, dramatic loneliness, sadness, depression, cry, disappointed, healthcare, pain.

15 czerwca to Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi, a zarazem start kampanii Fundacji Dla Seniora pod hasłem „BEZpieczeństwa”. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na skalę problemu w Polsce oraz edukacja. Fundacja oferuje pomoc i wsparcie seniorom oraz wzywa do tego, abyśmy dostrzegali sygnały wskazujące na przemoc i odpowiednio na nie reagowali.

Reklamy
Zwiększ zasięg Twojej sieci Wi-Fi

Zgodnie z publikacją Światowej Organizacji Zdrowia zjawisko przemocy w krajach rozwiniętych dotyka ok. 15,7% populacji osób starszych*. To przerażające dane, które skłaniają do refleksji nad stanem społeczeństwa, a także mobilizują do podjęcia wszelkich możliwych środków, by temu przeciwdziałać. Przemoc może przybierać różne oblicza: od przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej, aż po intencjonalne lub nieintencjonalne zaniedbanie.

Wiele przestępstw nigdy nie wychodzi na światło dzienne, a ofiary nie otrzymują należnej im pomocy. Ze względów takich jak m.in. przekonanie o bezskuteczności organów ścigania, obawa odwetu ze strony agresorów czy poczucie wstydu seniorzy nie zgłaszają nigdzie informacji o swojej ciężkiej sytuacji życiowej. Tym bardziej dlatego, że najczęściej agresorami okazują się być osoby najbliższe**.

 

Fundacja dla Seniora – misja

Fundacja Dla Seniora powstała w 2010 roku z inicjatywy Teresy i Jarosława Cichorackich. Misją Fundacji jest poprawa jakości życia seniorów poprzez zapewnienie im godnych warunków mieszkaniowych, odpowiedniej opieki oraz bezpieczeństwa. Po latach działalności Fundacja doskonale wie, z jakimi problemami spotykają się w Polsce osoby starsze, a także zna ich potrzeby. Na co dzień prowadzi lokalne działania angażując się w życie codzienne seniorów z Poznania i okolic. Niestety, często zderza się w swojej pracy z przypadkami przemocy. To z kolei stało się bodźcem do tego, aby podjąć temat w ramach kampanii społecznej. Symbolem kampanii, a zarazem elementem nowego logo Fundacji, jest kwiat bzu.

Jako fundacja na co dzień spotykamy się ze strachem naszych podopiecznych, bezradnością, osamotnieniem, dyskryminacją ze względu na wiek, poczuciem odrzucenia. 15 czerwca, czyli Światowy Dzień Świadomości Znęcania się nad Osobami Starszymi, to doskonała okazja do tego, aby podjąć temat szerzej, edukować i zachęcać do współdziałania. Poczucie bezpieczeństwa to jedna z najwyższych wartości danych człowiekowi – jest podstawą dla spokojnego, szczęśliwego i godnego życia. Chcielibyśmy, aby bez kojarzył się z bezpieczeństwem osób starszych, aby budził pozytywne emocje i dawał nadzieję na lepsze jutro”– powiedział Jarosław Cichoracki, prezes Fundacji Dla Seniora.

Mi Smart Band 6 NFC – krótka relacja z płatności zbliżeniowych opaską

„BEZpieczeństwo – STOP przemocy wobec osób starszych” – kampania społeczna

Raport Polskiej Policji wskazuje na ponad 46 tys. zgłoszonych przypadków przemocy wobec seniorów 65+ w 2021 roku**. Najczęściej odnotowywana była przemoc ekonomiczna (75%), następnie fizyczna (15%) i psychiczna (10%). Niski odsetek zgłoszeń dotyczących przemocy psychicznej, podczas gdy jest to najczęściej zgłaszana forma przemocy wobec osób starszych na świecie, daje podstawy do tego, by przypuszczać, że polscy seniorzy szukają pomocy dopiero, gdy sytuacja staje się skrajna. Czy przemoc psychiczna może być racjonalizowana? Ile przypadków przemocy nigdy nie zostaje zgłoszonych?

Według danych GUS na koniec 2020 roku Polskę zamieszkiwało ok 7,1 mln osób w wieku 65+***. Jeśli przyjąć wskazania WHO mówiące o 15,7% populacji seniorów doświadczających przemocy, daje nam to liczbę ok. 1,1 mln przypadków. Jak sprawić, aby liczba zgłoszeń wzrosła, a sprawcy przestali czuć się bezkarni? Tu potrzebna jest przede wszystkim edukacja, uwrażliwienie społeczeństwa na sygnały mówiące o tym, że dana osoba doświadcza przemocy, a także kompleksowe działania mające na celu ochronę i wsparcie seniorów.

Recenzja Gorenje AF1409DW – frytkownica beztłuszczowa

W ramach rozpoczętej 15 czerwca kampanii „BEZpieczeństwo – STOP przemocy wobec osób starszych”, która potrwa do końca tego roku, Fundacja Dla Seniora prowadziła będzie działania edukacyjne obejmujące m.in. media relations, social media, opracowywanie i dystrybucję materiałów tj. broszury i infografiki. Elementem kampanii jest także spot zrealizowany przez dom produkcyjny Zero Studio w Warszawie. Celem Fundacji Dla Seniora na najbliższe lata jest uruchomienie całodobowego ośrodka opieki na terenie Poznania – działającego w modelu współfinansowania ze środków Fundacji – który świadczyłby opiekę medyczną, psychologiczną oraz pomoc prawną. Aby takie miejsce mogło powstać, Fundacja uruchomiła właśnie zbiórkę na siepomaga.pl.

„W wyniku naszego kilkunastoletniego doświadczenia w sprawowaniu opieki nad osobami ze schorzeniami wieku podeszłego, w tym z demencją i chorobą Alzheimera, mamy wiedzę na temat funkcjonowania oraz potrzeb osób w okresie starzenia się i starości, którą jesteśmy w stanie w sposób profesjonalny wykorzystać w naszej działalności. Chcemy zapewniać osobom starszym bezpieczne schronienie – być dla nich szansą na lepsze, gdy inne możliwości się kończą” – dodaje prezes Fundacji Dla Seniora Jarosław Cichoracki.

Fundacja Dla Seniora zaprasza do współpracy wszystkich, którzy zechcieliby wesprzeć jej działania, aby mogła świadczyć pomoc jeszcze większej liczbie osób starszych, docierać szerzej i realizować kolejne cele.

Zachęcamy do obejrzenia spotu Fundacji Dla Seniora:

Chcesz wesprzeć Fundację Dla Seniora?

Wejdź na siepomaga.pl – wystartowała zbiórka.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Fundacja Dla Seniora oraz na profilu FB.

______________————————

*  Źródło: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/elder-abuse

** Raport Polskiej Policji za lata 2017-2021 – liczba przestępstw stwierdzonych z pełnego katalogu przestępstw, w których osobą pokrzywdzoną jest kobieta lub mężczyzna w wieku 65 lat lub więcej.

*** Raport GUS „Sytuacja osób starszych w Polsce w 2020 r.” – Warszawa, Białystok 2021

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl