Huawei ICT Competition – 132 drużyny z 43 krajów w finale

Huawei ICT Competition – 132 drużyny z 43 krajów w finale

W siedzibie głównej Huawei w Chinach trwają globalne finały Huawei ICT Competition 2021-2022. Łącznie 132 drużyny z 43 krajów dostały się do tej fazy konkursu po rozegraniu zawodów na poziomie krajowym i regionalnym. Ze względu na pandemię, wszyscy finaliści będą brali udział w finałowych zmaganiach w formie online. Łącznie inicjatywa przyciągnęła 150 tys. studentów reprezentujących ponad 2000 uniwersytetów i szkół wyższych z całego świata.

Huawei ICT Competition

Huawei co roku organizuje konkurs ICT Competition na partnerskich uczelniach biorących udział w programie ICT Academy. W tym roku konkurs odbędzie się już po raz szósty. To swoista platforma, która daje studentom i studentkom okazję do współzawodnictwa i wymiany innowacyjnych pomysłów oraz poszerzenia wiedzy w zgodzie ze światowymi standardami. W ramach tego projektu Huawei wspiera m.in. polskie uczelnie i pomaga im rozwinąć ich laboratoria badawcze, a także proponuje certyfikowane kursy zarówno dla studentów, jak i dla naukowców. Zaangażowane uczelnie z Polski to aktualnie Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka, Akadamia Leona Koźmińskiego oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Rozwój branży ICT będzie wymagał dużej liczby wysoko wykwalifikowanych ekspertów ICT. Firma Huawei stara się budować ekosystem talentów tak w edukacji, jak i przemyśle, jednocześnie podnosząc umiejętności cyfrowe w całym społeczeństwie, aby nasza branża mogła się rozwijać kompleksowo i spójnie. Konkurs jest ważnym elementem działań firmy Huawei na rzecz budowania innowacyjnej edukacji, a jego celem jest promowanie sprawiedliwego i wysokiej jakości systemu kształcenia – skomentował Steven Zhu, prezes Huawei Enterprise ds. rozwoju partnerów podczas ceremonię otwarcia tegoroczen edycji ICT Competition

Trening z innowacyjności

Tegoroczna edycja będzie się składać z trzech ścieżek wyzwań: Praktyka, Innowacje i Przemysł. W pierwszej części sprawdzana będzie wiedza studentów oraz studentek z zakresu ICT, ich umiejętności praktyczne i zdolność do pracy zespołowej. Z kolei w części Innowacje uczestnicy konkursu dostaną do rozwiązania zagadnienie o istotnej wartości społecznej i biznesowej, z wykorzystaniem takich technologii, jak AI, IoT, big data, chmura i Internet mobilny. Nowo wprowadzona w tym roku ścieżka dot. rozwoju różnych gałęzi przemysłu skoncentruje się na scenariuszu inteligentnych dróg, aby zachęcić uczniów do rozwiązywania rzeczywistych problemów tej branży i zapewniania jej wartości biznesowej poprzez innowacyjne rozwiązania.
Każda ze ścieżek zakończy się zadaniem specjalnym. W ramach ścieżki praktycznej uczestnicy odbędą pełen 8-godzinne egzaminacyjne praktyki laboratoryjne, a finały ścieżek Innowacje oraz Przemysł polegać będą na prezentacjach zespołów na temat ich rozwiązań przed jury. Ponadto w tym roku uczestnicy będą mogli po raz pierwszy ubiegać się o nagrody Women In Tech Awards, które zostały stworzone, aby uhonorować wybitne talenty wśród młodych liderek, biorących udział w konkursie.

Edukacja przyszłości

Podczas gali otwarcia konkursu wystąpił Peter Wells, szef Sekcji UNESCO ds. Szkolnictwa Wyższego, który chwalił możliwości, jakie stwarza inicjatywa ICT Competition i dzięki którym studenci na całym świecie mogą uzyskać bezpłatny dostęp do kursów edukacyjnych i materiałów do nauki. Na zakończenie swojego wystąpienia powiedział, że ma nadzieję, iż UNESCO i Huawei będą wspólnie pracować nad poprawą umiejętności cyfrowych i technologicznych ludzi na całym świecie, promować zrównoważony i sprawiedliwy rozwój w różnych regionach oraz niwelować podziały cyfrowe na świecie.
Konkurs Innowacji oraz ceremonia zamknięcia finału będą transmitowane na żywo. Podczas transmisji na żywo zostanie również zaprezentowane najnowsze rozwiązanie Huawei w zakresie rozwijania talentów – Huawei Academy Talent Training Platform. Ceremonia zamknięcia i wręczenia nagród odbędzie się 25 czerwca.
Więcej informacji na temat finału ICT Academy można znaleźć na stronie: https://e.huawei.com/topic/huawei-ict-competition2021-2022-global/en/index.html

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: