Sieci 5G – wymyślają koło na nowo

Sieci 5G – wymyślają koło na nowo

Vertiv opublikował raport specjalny „Edge Archetypes 2.0 – Deployment-Ready Edge Infrastructure Models”, w którym zaprezentował cztery wzorcowe modele wdrażania infrastruktury brzegowej. Stanowią one filar dla projektantów tego typu rozwiązań i umożliwiają osiągnięcie znacznych oszczędności, jak też przyspieszenie prac implementacyjnych.

Sieci 5G

Sieci 5G mogą być nawet pięciokrotnie szybsze niż 4G i zapewnić stukrotny wzrost wydajności ruchu. Tak znaczny postęp wymaga fundamentalnych zmian w infrastrukturze telekomunikacyjnej. Dlatego operatorzy obecnie wdrażają w swoich sieciach duże ilości zasobów do przetwarzania danych ich brzegu (edge), aby operacja ta odbywała się jak najbliższej źródła danych – bez konieczności przesyłania ich na duże odległości, co ze względu na pojawiające się opóźnienia zawsze ma negatywny wpływ na wydajność.

Test Motorola Moto G82 5G – zaskakuje możliwościami i ceną

Tempo wdrożeń infrastruktury brzegowej odzwierciedla znaczenie, jakie ma ona dla branży telekomunikacyjnej. Szacunkowo, globalnie dochody z 5G w 2021 r. miały wzrosnąć o około 39%, do 19,1 mld USD[1] i prognozuje się, że do 2035 r. 5G wygeneruje łączny przychód na poziomie 12,3 bln USD[2]. Na same inwestycje i działania badawczo-rozwojowe związane z 5G (w tym dużą część na przetwarzanie na brzegu sieci) branża telekomunikacyjna przeznacza rocznie 265 mld USD[3].

Istnieje zatem pilna potrzeba rozwoju tej infrastruktury, ale szybkie i ekonomiczne wdrażanie nowych środowisk brzegowego przetwarzania danych napotyka na poważne problemy. Operatorzy potrzebują setek, a w niektórych przypadkach tysięcy nowych, różnorodnych obiektów działających na brzegu sieci, aby w pełni wykorzystać potencjał 5G. Warunki geograficzne, klimatyczne, zapotrzebowanie na moc obliczeniową do przetwarzania danych i energię elektryczną, a także niezliczone przepisy i lokalne wytyczne stawiają konkretne wyzwania architektoniczne i inżynieryjne. Operatorzy miewają wrażenie, że przy każdym wdrażaniu infrastruktury brzegowej wymyślają koło na nowo.

Test realme GT NEO 3 – gdy zapominasz naładować baterię telefonu

To właśnie ten problem stara się rozwiązać Vertiv prezentując zestaw wzorcowych modeli tworzenia infrastruktury brzegowej, co może przełożyć się na jej standaryzację i usprawnienie wdrażania w różnych lokalizacjach, także w przypadku sieci 5G. Modele te zostały wypracowane na bazie zdobytego przez inżynierów Vertiv doświadczenia przy różnego typu projektach. Uzupełniono je o opinie praktyków z różnych branż, w tym operatorów telekomunikacyjnych, dzięki czemu zdefiniowano cztery różne modele infrastruktury brzegowej. Są to: urządzenia brzegowe (Device Edge), infrastruktura brzegowa w skali mikro (Micro Edge), rozproszone brzegowe centra danych (Distributed Edge Data Center) i regionalne brzegowe centra danych (Regional Edge Data Center).

Znaczące ułatwienia dla operatorów telekomunikacyjnych

Branża telekomunikacyjna jest inna niż wszystkie, ponieważ jest zarówno klientem usług przetwarzania brzegowego, jak i twórcą infrastruktury brzegowej. Jako klienci, operatorzy telekomunikacyjni do obsługi swoich wewnętrznych funkcji sieciowych korzystają z obiektów w skali mikro lub rozproszonych brzegowych centrów danych. Jako dostawcy zaś inwestują w rozproszone brzegowe centra danych i oferują te zasoby swoim klientom w modelu kolokacyjnym, w ramach partnerstwa w chmurze publicznej oraz w postaci infrastruktury jako usługi (IaaS).

Ponadto, operatorzy telekomunikacyjni korzystają z innych usług chmurowych, aby zaspokoić swoje potrzeby w zakresie standaryzacji infrastruktury i sprzętu. Operatorzy wież komórkowych i dostawcy usług kolokacyjnych również odgrywają tu ważną rolę, ponieważ współpracują z operatorami telekomunikacyjnymi i zarazem pracują jako ich partnerzy oraz potencjalni dostawcy. Jest to złożone, ciągle rozwijające się środowisko. Wielu potencjalnych partnerów wykorzystuje również regionalne brzegowe centra danych w swoich sieciach.

Test realme GT 2 pro – dostosowuje się do nas

Firmy telekomunikacyjne mogą korzystać z tych modeli, aby uzyskać przewagę nad innymi podmiotami wdrażającymi rozwiązania brzegowe. W ten sposób mogą wcześniej przygotować ogólne założenia projektowe i architektoniczne, a niezbędne modyfikacje wprowadzać szybko i równolegle z innymi zadaniami. Zamiast tysiąca unikalnych projektów, mogą wybrać jeden lub dwa modele infrastruktury brzegowej, dzięki czemu zamawianie rozwiązań do jej budowy i wdrażanie będzie przebiegało sprawniej, a przyszła obsługa stanie się prostsza i spójna we wszystkich lokalizacjach.

Modele te są przydatne w różnych branżach, ale w oczywisty sposób rozwiązują niektóre z głównych przeszkód, na jakie napotykają operatorzy telekomunikacyjni przy wdrażaniu sieci 5G, takich jak nieznajomość systemów IT, powolne planowanie i wdrażanie oraz wysokie koszty modyfikacji. Umożliwiają one standaryzację dostosowaną do indywidualnych potrzeb, na którą czekali operatorzy telekomunikacyjni. Stanowią też bardzo znaczący postęp w dziedzinie obliczeń brzegowych od początku tej rewolucji.

[1] https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-08-04-gartner-forecasts-worldwide-5g-network-infrastrucutre-revenue-to-grow-39pc-in-2021

[2] https://cdn.ihs.com/www/pdf/IHS-Technology-5G-Economic-Impact-Study.pdf

[3] https://www.qualcomm.com/5g/what-is-5g

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: