Ten Square Games – rozwija flagowe produkty

Ten Square Games – rozwija flagowe produkty

Pomimo trudnej sytuacji rynkowej, Grupa Kapitałowa Ten Square Games osiągnęła w drugim kwartale 2022 roku szacunkowe skonsolidowane płatności użytkowników w grach w wysokości 122,9 mln PLN, bez uwzględnienia przychodów odroczonych w czasie. Łączne przychody wygenerowane przez flagowe tytuły „Fishing Clash” i „Hunting Clash” w czerwcu, w porównaniu do maja br., wzrosły o 14,2 proc. W kolejnych miesiącach spółka wprowadzi na rynek dwie kolejne gry „Undead Clash” i „Fishing Masters”, natomiast projekt „Football Elite” nie będzie kontynuowany. 

Ten Square Games

„Dostosowaliśmy się do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych powodowanych zakończeniem lockdownów, utratą graczy w Rosji i na Białorusi, globalnym wzrostem inflacji oraz wyższymi kosztami pozyskania graczy w segmencie gier mobilnych, co miało swój istotny wpływ na wyniki osiągnięte w maju br. Zmiany produktowe i dostosowanie oferty do aktualnej sytuacji  przyniosły pozytywne efekty widoczne w wynikach za czerwiec” – podkreśla Maciej Zużałek, Prezes Zarządu Ten Square Games S.A.

Pełne dane zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie okresowym za pierwsze półrocze 2022 w dniu 5 września br.

Recenzja Oclean Endurance – soniczna szczoteczka

Ten Square Games konsekwentnie realizuje przyjętą strategię opartą na rozwoju flagowych produktów oraz testowaniu nowych konceptów. W 2022 roku zadebiutowały trzy nowe tytuły – „Football Elite”, „Wings of Heroes” oraz „The Gang”, dostępne testowo na kilku najbardziej obiecujących rynkach.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z wczesnych wyników „Wings of Heroes” i na rozwoju tego tytułu będziemy się koncentrowali w najbliższych miesiącach. Potencjał tej gry oceniamy bardzo wysoko, a odzew ze strony graczy jest tego potwierdzeniem” – dodaje Maciej Zużałek.

W kolejnych miesiącach spółka wprowadzi na rynek dwie kolejne gry: „Undead Clash” i „Fishing Masters”.

Jednym z największych wyzwań dla podmiotów działającym w segmencie gier mobilnych jest sprostanie rosnącym kosztom pozyskania graczy. Spółka restrykcyjnie analizuje potencjał każdej z wprowadzanych gier i rezygnuje z projektów, które nie osiągają oczekiwanych celów.

Test Eufy HomeVac S11 Reach – na codzienne porządki

To podejście skłoniło zarząd Ten Square Games do zamknięcia z początkiem lipca projektu „Football Elite”. Decyzja ta wynika wprost z przeprowadzonej w czerwcu analizy kosztów marketingowych w zestawieniu z potencjałem rynkowym i zaangażowaniem graczy, którzy mogli testować nową grę. W ocenie spółki optymalizacja projektu zajęłaby wiele miesięcy, a poniesione koszty byłyby niewspółmierne do potencjalnych przychodów i rozmiaru segmentu tego typu gry.

Zdobyte doświadczenie i potencjał pracowników zaangażowanych w ten projekt zostaną wykorzystane do wzmocnienia pozostałych rozwijanych gier. Na koniec czerwca br. wartość skapitalizowanych kosztów związanych z produkcją gry Football Elite wyniosła około 8,5 mln PLN. Spółka dokona odpisu z tytułu utraty wartości aktywa niematerialnego w tej samej wysokości pod datą 30.06.2022 roku.

Test Huawei Watch Fit 2 – elegancja dla każdego

Do generowania wzrostów wyników spółki mają przyczynić się także nowe funkcjonalności  we flagowych tytułach – „Fishing Clash” i „Hunting Clash”. Ten Square Games jest liderem w segmencie wędkarskim i myśliwskim, a spółka stale powiększa potencjał obu rynków. Wprowadzane rozwiązania mają zachęcić nowe osoby do dołączenia do społeczności tych gier, jak i dać nowe doświadczenia osobom związanym z nimi od dawna.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: