HPE Partner Ready Vantage – odpowiedzią na zachodzące zmiany rynkowe

HPE Partner Ready Vantage – odpowiedzią na zachodzące zmiany rynkowe

Nowy program partnerski HPE Partner Ready Vantage umożliwia Partnerom HPE dynamiczny rozwój w sprzedaży w modelu as-a-service. Wraz z odświeżonym HPE Partner Ready Portalem i nowymi możliwościami w ramach platformy Partner Connect, program partnerski HPE Partner Ready Vantage stanowi idealną podstawę do kreowania sprzedaży w szeroko pojętym obszarze usług.    

HPE Partner Ready Vantage

HPE ogłosiło nowy program partnerski: HPE Partner Ready Vantage. Program został stworzony na bazie istniejącego programu HPE Partner Ready, jednego z najlepszych programów partnerskich na rynku. HPE Partner Ready Vantage został opracowany z myślą o tym, aby jak najlepiej pomóc Partnerom dostosować się do dynamicznie zmieniającego się rynku i umożliwić wspólne osiąganie sukcesów. Program koncentruje się na Partnerach oferujących sprzedaż w modelu as-a-service pozwalając Partnerom w pełni wykorzystać swoją wiedzę i kompetencje. HPE Partner Ready Vantage zapewnia Partnerom elastyczność, co z kolei pozwala wspólnie szybko sprostać zmieniającym się wymaganiom klientów.

Recenzja Oclean Endurance – soniczna szczoteczka

Dodatkowo, aby ułatwić współpracę HPE wprowadza zmiany w HPE Partner Ready Portalu oraz na platformie Partner Connect.

Partnerzy stoją obecnie w obliczu poważnych zmian na rynku. Klientom nie wystarczają już Partnerzy, którzy dostarczają jedynie konkretne wybrane elementy infrastruktury. Od Partnerów oczekuje się, że będą dobrze rozumieli biznes klienta a dostarczane rozwiązania będą odpowiedzią na konkretne wyzwania biznesowe i pozwolą osiągać wymierne cele. Zamiast tradycyjnego podejścia klienci domagają się obecnie rozwiązań elastycznych, pozwalających najefektywniej wykorzystać rozwiązania IT.

Odpowiedzią są rozwiązania as-a-service, w których klienci płacą tylko za to, co wykorzystują. Klienci poszukują również godnych zaufania Partnerów, którzy zapewniają kompleksową, pełną obsługę i stałe wsparcie dostosowane do ich unikalnych potrzeb i celów biznesowych. Według IDC,[1] 76% klientów biznesowych chce, aby Partnerzy brali na siebie większą odpowiedzialność jeśli chodzi o bieżące administrowanie infrastrukturą i jej funkcjonowanie, co pozwoli zatrudnionym w danej firmie pracownikom IT skupić się na aspektach biznesowych.

Test Huawei Watch Fit 2 – elegancja dla każdego

Program HPE Partner Ready Vantage jest odpowiedzią na zachodzące zmiany rynkowe i daje Partnerom szereg możliwości. Między innymi, zapewnia Partnerom elastyczność pozwalającą na identyfikowanie i wykorzystywanie nowych szans biznesowych, wzmacnianie relacji z klientami, rozszerzanie swego zasięgu rynkowego i dostarczanie kompleksowych rozwiązań, które przekładają się na wymierne wyniki biznesowe po stronie klientów. Podsumowując, program HPE Partner Ready Vantage pozwala Partnerom najskuteczniej realizować swoje cele biznesowe dostarczając rozwiązania, których faktycznie potrzebują klienci.

Cenimy sobie nasz ekosystem partnerski i inwestujemy w jego sukces. Wierzymy we współpracę, która pozwala dostarczać najlepsze rozwiązania oraz w usługi, które pomagają naszym Partnerom w pełni wykorzystać swój potencjał” – powiedział George Hope, Dyrektor Generalny Partner Sales w HPEE. „Partnerzy rozwijają swoje modele biznesowe starając się sprostać dzisiejszym wymaganiom klientów, potrzebują więc elastycznego programu, który pomoże im w realizacji usług dla klientów niezależnie od tego, jaki model zakupu preferują klienci i jakie mają priorytety. HPE Partner Ready Vantage umożliwia Partnerom pełniejszy udział w całym cyklu życia firmy klienta i jest zoptymalizowany pod kątem zmieniających się potrzeb biznesowych naszych Partnerów, co przełoży się na szybszy rozwój i osiąganie sukcesów.”

HPE Partner Ready Vantage

 • Jest dopasowany do tego, jak Partnerzy chcą prowadzić swój biznes. The Centers of Expertise (COE) koncentrują się na kluczowych obszarach biznesowych i są zorganizowane tak, aby w pełni wykorzystać posiadane lub przyszłe kompetencje Partnerów. Dzięki temu Partnerzy mogą dotrzeć na nowe rynki i uzyskać dostęp do nowych strumieni przychodów, wybierając odpowiednie modele sprzedaży: on-prem, w chmurze lub w modelu hybrydowym.
 • Cechuje się większą elastycznością. Zunifikowany program partnerski i odświeżony portal obejmują portfolio HPE i Aruba, dzięki czemu Partnerzy mogą dostarczać rozwiązania, które pasują do profilu ich działalności biznesowej. Partnerzy są w stanie szybko i łatwo uzyskiwać dostęp do potrzebnych informacji, poświęcając mniej czasu na ich wyszukiwanie, a więcej na dostarczanie wartości klientom.
 • Jest zaprojektowany pod kątem rozwoju sprzedaży w modelu as-a-service. Niezależnie od tego, jak zaawansowany jest dany Partner w swojej transformacji w stronę modelu as-a-service, może on poszerzać lub doskonalić swoje kompetencje w tym obszarze. Partnerzy mogą rozwijać swoją firmę uzyskując przewagę rynkową stosując rozwiązania HPE typu edge-to-cloud z wykorzystaniem HPE GreenLake.

Zdajemy sobie sprawę jak wiele ról odgrywają nasi Partnerzy i że chcą być postrzegani, jako eksperci w bardzo różnych dziedzinach, dlatego HPE Partner Ready Vantage zapewnia kompleksowe podejście do partnerskich modeli biznesowych jednocześnie promując i podnosząc rangę Partnera w oparciu o jego zdolności i kompetencje” – mówi Jesse Chavez, wiceprezes ds. Partner Programs and Operations w HPE.

Test 70mai Dash Cam Lite 2 – na każdą porę dnia i nocy

Nowy program jest podzielony na trzy ścieżki: The Build Track, The Sell Track i The Service Track. Każda z tych ścieżek posiada własne COE (Center of Expertise) oferujące dostosowane do potrzeb szkolenia, inicjatywy rynkowe i narzędzia sprzedażowe.

 • The Build Track pozwala Partnerom na integrację z technologią HPE oraz wykorzystanie sprawdzonych, gotowych rozwiązań dostarczanych przez firmę HPE i jej Partnerów technologicznych. Wykorzystując otwarte platformy firmy HPE, Partnerzy mogą również tworzyć własne rozwiązania dostosowane do potrzeb ich klientów.
 • The Sell Track została zaprojektowana, aby pomóc Partnerom rozwijać sprzedaż w modelu as-a-service oferując rozwiązania w oparciu o całościowe portfolio HPE.
 • The Service Track została zaprojektowana specjalnie dla partnerów koncentrujących się na świadczeniu usług w całym cyklu życia klienta, takich jak: doradztwo, ocena, projektowanie, integracja, wdrażanie, migracja, wsparcie i zarządzanie.

Stworzyliśmy usługowe COE, aby pomóc Partnerom osiągać doskonałe wyniki w sprzedaży w modelu as-a-service– mówi Donna Grothjan, wiceprezes ds. Worldwide Channels w należącej do HPE firmie Aruba.Opracowując wszystkie komponenty nowego programu przyjęliśmy spersonalizowane podejście. Oprócz wielu niezbędnych szkoleń i warsztatów, celowo uwzględniliśmy również mentoring dla Partnerów. Tworząc komponenty programu wykorzystaliśmy najlepsze globalne praktyki, aby pomóc naszym Partnerom w rozszerzaniu zakresu i charakteru ich działalności, skrócić czas aktywacji nowych usług zmniejszyć migrację klientów i osiągnąć wyższe od średniej współczynniki odnowień kontraktów u klientów”.

Obecnie Aruba udostępnia usługowe COE obejmujące następujące obszary tematyczne: współpraca z klientem, usługi zarządzane i usługi profesjonalne. COE dla ścieżek: The Build Track i The Sell Track oraz COE dla hybrydowych usług chmurowych będą dostępne dla wszystkich Partnerów w przyszłym roku.

Test Eufy HomeVac S11 Reach – na codzienne porządki

Najnowsze rozszerzenia HPE Pro Series

HPE Pro Series umożliwia Partnerom HPE wyróżnienie się na rynku swoją wiedzą i kompetencjami. Zapewnia rozwój dla specjalistów w zakresie sprzedaży, technologii i marketingu w sposób spersonalizowany i dostosowany do indywidulanych potrzeb. Do dyspozycji Partnerów są fora dyskusyjne pozwalające na kontakt z ekspertami, dostęp do szkoleń oraz dostęp do zasobów i narzędzi marketingowych pozwalający na zwiększenie skuteczności działań marketingu cyfrowego

 • HPE Tech Pro został zaktualizowany i zgodnie z programem HPE Partner Ready Vantage oferuje rozszerzoną ofertę wspierającą nowe role dla osób technicznych. Oferta skierowana jest do partnerów, którzy działają w oparciu o modele biznesowe as-a-service i potrzebują kompetencji w zakresie usług zarządzanych oraz chmury.
 • HPE Sales Pro został zmodyfikowany w oparciu o opinie ze strony Partnerów, w sposób umożliwiający rozwój w zakresie skutecznego prowadzenia rozmów z klientami a przez to zwiększania sprzedaży. Nowości to m.in. spersonalizowany portal z unique certification status i modułami szkoleniowymi, programy nauczania Portfolio Learning Curriculums z wyselekcjonowanymi, interaktywnymi ścieżkami edukacyjnymi oraz „najlepsze zalecane szkolenia” (Top Recommended Training) pozwalające Partnerom na wyszukiwanie i priorytetyzację istotnych dla nich modułów szkoleniowych. Dodano również nowe funkcje On-The-Go Learning, w których moduły szkoleniowe mogą być wykorzystywane w formie podcastów, filmów lub seminariów internetowych; przewodniki Outcome Discussion Guide z szybkim dostępem do istotnych dla klienta zagadnień, które można wykorzystać w rozmowach sprzedażowych; oraz Industry Business Value Framework pozwalające Partnerom lepiej przygotować się do rozmów z klientami z poszczególnych branż.
 • HPE Marketing Pro został przeprojektowany tak, aby najlepiej zaspokajać potrzeby Partnerów w zakresie Marketingu HPE  i zapewnić łatwiejszy dostęp do narzędzi i treści marketingowych. Nowa platforma HPE Marketing Pro zapewnia prosty i intuicyjny dostęp do wszystkich narzędzi marketingowych HPE. Przeprojektowane centrum HPE Social Media Center oferuje ulepszony interfejs użytkownika z uproszczoną nawigacją, filtrowaniem treści, zaktualizowanymi przewodnikami i innymi dodatkowymi funkcjami. Z kolei w HPE Partner Learning Center odnaleźć można nowe treści edukacyjne, w tym moduły dotyczące analityki marketingowej, trendów społecznościowych, oraz wykorzystania mediów społecznościowych do generowania sprzedaży.

Partner Connect

Partner Connect to cyfrowa platforma ułatwiająca Partnerom HPE nawiązywanie kontaktów nie tylko z klientami, ale również z innymi Partnerami, co w rezultacie, pozwala szybciej znaleźć właściwe rozwiązania i kompetencje odpowiadające potrzebom biznesowym klientów. Partner Connect zapewnia także funkcje lokalizatora łączącego klientów z tysiącami Partnerów HPE na całym świecie. Pozwala wyszukiwać Partnerów według kompetencji, Poziomu akredytacji lokalizacji oraz słów kluczowych, a wkrótce także według oferowanych rozwiązań.

Partner Connect bazuje na Cloud28+, cyfrowej platformie biznesowej, która w ciągu ostatniej dekady stała się największą społecznością dla osób związanych z usługami chmurowymi. Ten historyczny sukces pozwala platformie Partner Connect wejść na wyższy poziom, jeśli chodzi o własność intelektualną i funkcjonalność. Platforma ta pozwala również wszystkim Partnerom HPE zwiększyć swoją widoczność na rynku i skutecznie zaprezentować swoje kompetencje dostarczane rozwiązania i innowacyjne koncepcje dla szerokiego spektrum Klientów.

Od momentu uruchomienia platformy Partner Connect w grudniu 2021 r. stale wdrażane są ulepszenia zwiększające łatwość użytkowanie i zwiększające szanse na znalezienie nowych możliwości biznesowych. Podstawowe autoprofilowanie pozwalało do tej pory Partnerom aktualizować i kategoryzować informacje na swój temat. Obecnie wprowadzane ulepszone autoprofilowanie, umożliwia Partnerom prezentowanie swoich kompetencji w zakresie produktów i usług z całego portfolio HPE i daje większą kontrolę nad tym, jak Partnerzy wyróżniają się na rynku i promują swoje rozwiązania.

HPE Partner Ready Portal to nowe możliwości dla użytkownika

HPE Partner Ready Portal został przeprojektowany pod kątem uproszczonej nawigacji i integracji z najważniejszymi narzędziami. Nowa strona główna zawiera istotną sekcję „co nowego” zawierającą wiadomości, informację o wydarzeniach i promocjach oraz dostępnych seminariach internetowych. Nowe zmodyfikowane menu zapewnia szybki dostęp do narzędzi biznesowych i innych istotnych treści.

 • Odświeżony wygląd i działanie: Ulepszone kafelki pulpitu nawigacyjnego są zoptymalizowane pod kątem dostępu do najważniejszych danych biznesowych, takich jak Kompensacja partnera czy Rejestracja transakcji. Wszystkie inne narzędzia można dodać, jako szybki link, co pozwana przejście do nich za pomocą jednego kliknięcia i dostosowanie Portalu do wymagań użytkownika.
 • Uproszczona nawigacja: W odświeżonym HPE Partner Ready Portalu wszystkie powiązane informacje są zgrupowane w obszarze „Partner Status & Benefits” w menu nawigacyjnym. Scentralizowany katalog narzędzi umożliwia na zarządzaniem dostępem do narzędzi za pomocą przycisku „Request access”.
 • Integracja Portalu: Odświeżony HPE Partner Ready Portal oferuje nowy, widok interfejsu użytkownika, który każdy może dostosować do swoich wymagań. Co ważne interfejs ten jest wspólny dla wszystkich Partnerów niezależnie od regionu czy kraju.

Nowy program HPE Partner Ready Vantage i ogłoszone dziś aktualizacje narzędzi są przejawem zaangażowania HPE w działania na rzecz Partnerów, którzy stanowią kluczową część szerokiego ekosystemu. Dla Partnerów te przełomowe inwestycje oznaczają maksymalizację korzyści wynikających z partnerstwa z HPE. Wskazują jasno kierunek rozwoju koncentrując się na przyszłej współpracy w modelu as-a-service.

[1] https://blogs.idc.com/2022/01/24/enterprise-digital-infrastructure-buyers-transforming-strategic-vendor-relationships-in-2022

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: