Światowy Raport Zamożności 2022 (HNWI) – ogromna akumulacja bogactwa

Światowy Raport Zamożności 2022 (HNWI) – ogromna akumulacja bogactwa

Firma Capgemini opublikowała właśnie raport dotyczący zamożności na świecie. World Wealth Report (WWR) ujawnia, że globalna populacja osób dysponujących majątkiem na poziomie min. 1 mln dolarów amerykańskich, czyli grupa tzw. High Net Worth Individuals (HNWI) – wzrosła o 7,8 proc., a ich bogactwo o 8 proc. w 2021 r., dzięki ożywieniu gospodarek stymulowanym przez giełdę. Ameryka Północna kontynuowała pozytywny trend, mogąc pochwalić się najwyższym wzrostem liczby ludności HNWI i bogactwa (odpowiednio 13,2 proc. i 13,8 proc.).
Z punktu widzenia ogólnego tempa zmian, powolny przyrost HNWI w regionie Azji i Pacyfiku plasuje ten dominujący w ciągu ostatniej dekady region na trzecim miejscu. Raport o światowym bogactwie firmy Capgemini analizuje globalne ruchy majątkowe w ubiegłym roku, badając trendy i analizując potrzeby tego nowego typu klienta.
HNWI
Miniony rok był okresem ogromnej akumulacji bogactwa na całym świecie: odradzające się gospodarki stymulowane przez wzrosty giełdowe popchnęły globalną populację HNWI i globalne bogactwo do wzrostów. Kluczową rolę odegrały tu Stany Zjednoczone, gdzie silny sektor technologiczny napędzał wyniki majątkowe, zwłaszcza w drugiej części roku. Patrząc jednak bliżej, strefa euro także osiągnęła kolejny najwyższy wskaźnik wzrostu dotychczas – 6,7 proc. w populacji HNWI i 7,5 proc. w przyroście majątku. W rezultacie tempo wzrostu w regionie Azji i Pacyfiku było na trzecim miejscu.

Aby uchwycić nowe segmenty klientów, firmy muszą przemyśleć swoje strategie zaangażowania

Demografia HNWI stale ewoluuje, a coraz więcej kobiet, osób LGBTQ+, przedstawicieli pokolenia millenialsów i pokolenia Z poszukuje usług wspierających zarządzanie majątkiem. Każdy z tych wschodzących segmentów klientów ma swoje własne wartości, preferencje i wymagania, do spełnienia których wiele firm zarządzających majątkiem nie jest obecnie przygotowanych, co powoduje, że wiele z tych HNWI przestawia się na bardziej adaptacyjnych konkurentów lub mniejsze biura rodzinne.
Co ciekawe, aż 39 proc. przedstawicieli HNWI z pokolenia millenialsów zmieniło dostawcę usług finansowych w ubiegłym roku z powodu braku przejrzystości. Partner finansowy dla tej grupy musi zapewniać dobry poziom interakcji cyfrowych, edukację i wygodę. Słowem – nowa fala osób zamożnych ma unikalne potrzeby klienckie, które wymagają od firm dostosowania strategii biznesowych do nowego rodzaju wymagań.
Nasz raport wskazuje, że aby odblokować ten w dużej mierze niewykorzystany segment klientów, firmy zarządzające majątkiem muszą skoncentrować się na zapewnianiu większej wygody, spersonalizowanych doświadczeń i budowaniu zaufania poprzez takie podejście, jak współpraca ekosystemowa, kompleksowe rozwiązania cyfrowe i większa różnorodność przy zatrudnianiu nowych talentów – mówi Grzegorz Wołodko, dyrektor Software Solutions Center w Capgemini.

Firmy zarządzające majątkiem muszą wykorzystywać możliwości oparte na danych

Sektor zarządzania majątkiem przechodzi dywersyfikację opcji inwestycyjnych, od zrównoważonych inwestycji (sustaibable investing, SI) po rosnące rozpowszechnienie aktywów cyfrowych. To jednak nie wszystko.
Ponieważ wciąż rośnie znaczenie ESG, firmy zarządzające majątkiem muszą dążyć do tego, aby wsparcie edukacyjne i szeroki wybór produktów dla osób z grupy HNWI były kluczowymi filarami ich strategii w zakresie zagospodarowania tego segmentu. Według raportu na całym świecie 55 proc. osób z grona HNWI stwierdziło, że inwestowanie w sprawy o pozytywnym wpływie ESG ma dla nich kluczowe znaczenie, a 64 proc. z nich, prowadząc rozmowy z potencjalnym partnerem finansowym, poprosiło o ocenę ESG, aby zyskać świadomość dotyczącą wpływu funduszu na społeczeństwo.
Jednak 40 proc. zarządzających majątkiem ma trudności z pokazaniem wpływu ESG. To duża lekcja do odrobienia dla firm – dodaje Grzegorz Wołodko, dyrektor Software Solutions Center w Capgemini.
Aby sprostać wyzwaniom, coraz więcej firm zarządzających majątkiem ustanawia nową rolę w strukturach organizacji – Chief Customer Officer (CCO). Osoby na tym stanowisku mają za zadanie pielęgnowanie relacji z klientem i umieszczenie go w centrum procesu zarządzania majątkiem. Rola ta koncentruje się na organizowaniu zarówno danych, jak i korzyści cyfrowych w całej organizacji, aby sprostać zmieniającym się i złożonym wymaganiom klientów oraz zwiększyć ich lojalność.
Z raportu wynika, że ​​nadając priorytet automatyzacji i analizom opartym na danych, menedżerowie ds. majątków mogą zapewnić hiperspersonalizowane doświadczenia, aby sprostać oczekiwaniom nowych – młodych i różnorodnych klientów. CCO będą odgrywać integralną rolę w budowaniu takich zintegrowanych ekosystemów, jednocześnie zwiększając możliwości swoich doradców poprzez praktyczną analizę danych. W ten sposób firmy mogą pracować nad przyjęciem podejścia typu one-stop-shop, aby wygodnie zaspokajać wszystkie potrzeby klientów, uwzględniając unikalny styl życia i preferencje, ostatecznie napędzając rozwój firmy.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: