Centrum pobytu dla uchodźców z Ukrainy

Siemens i m.st. Warszawa otwierają centrum pobytu dla uchodźców z Ukrainy

  • Siemens przeznaczył część powierzchni biurowej swojej warszawskiej siedziby na centrum pobytu długoterminowego dla osób z Ukrainy.
  •  Firma na zasadzie użyczenia przekazała przestrzeń m.st. Warszawa, a operatorem miejsca będzie Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta.
  •  Realizacja projektu jest możliwa dzięki instytucji charytatywnej Siemens Caring Hands oraz pracownikom Siemensa.

Centrum pobytu dla uchodźców z Ukrainy

Część kampusu Siemensa przy ul. Żupniczej w Warszawie przekształciła się w centrum długoterminowego pobytu dla uchodźców z Ukrainy. Finalizacją zainicjowanego w marcu projektu jest podpisanie z m.st. Warszawa umów użyczenia powierzchni i darowizny wyposażenia. Na jej podstawie podległe miastu jednostki przejmują obowiązki związane z prowadzeniem centrum oraz opieką nad uchodźcami, którzy już niedługo zamieszkają przy Żupniczej.

W sytuacji wojny i kryzysu humanitarnego jedną z pilniejszych potrzeb jest zapewnienie schronienia osobom uciekającym przed działaniami wojennymi. Z uwagi na ograniczenia lokalowe w Warszawie, nadal obserwujemy duże zapotrzebowanie na odpowiednie miejsca długoterminowego pobytu dla uchodźców z Ukrainy. Mając takie możliwości, zdecydowaliśmy się przekształcić część naszych biur i zaoferować około 160 osobom możliwość zamieszkania na terenie kampusu Siemensa w Warszawie.

Mi Smart Band 6 NFC – krótka relacja z płatności zbliżeniowych opaską

Nie tylko zaadaptowaliśmy istniejące pokoje na mieszkania dla uchodźców, ale wybudowaliśmy także łazienki, a w części pomieszczeń urządziliśmy pokoje do pracy, nauki i wypoczynku.– mówi Maciej Zieliński, CEO Siemens Polska.

Z inicjatywy Siemens AG i przy wsparciu Siemens Caring Hands e.V. powołano fundusz pomocy, którego celem jest pomoc charytatywna zarówno lokalnym rodzinom ukraińskim, jak i uchodźcom szukającym schronienia w sąsiednich krajach. Podjęcie ważnych działań pomocowych było możliwe głównie dzięki darowiznom przekazanym przez pracowników firmy.

– Realizacja projektu była możliwa dzięki funduszom instytucji charytatywnej Siemens Caring Hands e.V. , przekazanym przez Siemensa i pracowników firmy z całego świata. Nie udałoby się to bez wielu miesięcy pracy wolontariuszy Siemensa i naszego zespołu projektowego. Od marca jego członkowie z dużym zaangażowaniem poświęcali dodatkowy czas i energię na zadania związane ze stworzeniem centrum. –  dodaje Daniela Armano-Wallner, CFO Siemens Polska.

Siemens Caring Hands e.V. jest szczególnie aktywna w niesieniu pomocy w przypadku poważnych sytuacji kryzysowych. Instytucja realizuje takie cele charytatywne i non-profit jak niesienie pomocy ofiarom katastrof, wspieranie obrony cywilnej czy rozwój publicznej służby zdrowia.

– Siemens Caring Hands jako organizacja charytatywna założona przez firmę i pracowników Siemensa, pokazała swoją skuteczność w łagodzeniu cierpienia i zwalczaniu katastrof. Katastrof, które niestety coraz częściej pojawiają się w naszym codziennym życiu. – mówi prof. Stephan Frucht, członek zarządu Siemens Caring Hands e.V.

Z kompleksu biurowego Siemensa została wydzielona przestrzeń o łącznej powierzchni ok. 2600 mkw, podzielona na odrębne pokoje, które zapewnią prywatność poszczególnym rodzinom. Przedstawiciele operatora, warszawskiego Biura Pomocy i Projektów Społecznych, podkreślają, że centrum pobytowe Siemensa ma także pomóc obywatelom Ukrainy w usamodzielnianiu się. W tym celu przygotowano rozbudowany program integracyjny.

Test Garmin Dash Cam Mini 2 – kamerka z dużym potencjałem

Centrum przy ul. Żupniczej nie będzie funkcjonować wyłącznie jako schronienie dla osób uciekających przed wojną. Razem z organizacjami międzynarodowymi takimi jak International Organization for Migration (IOM), International Rescue Committee (IRC), UNICEF, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) oraz siłami Urzędu Pracy będziemy oferować wsparcie w znalezieniu pracy, opiekę nad dziećmi czy pomoc psychologiczną, a także realizować szkolenia językowe dla dorosłych. – dodaje Tomasz Pactwa, dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawa.

Do dyspozycji nowych mieszkańców oddany zostanie także plac zabaw dla dzieci. Pierwsi uchodźcy wprowadzą się do centrum już w tym tygodniu.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: