Polacy są hojni

Polacy są hojni – rośnie hojność Polaków w Internecie

  • W trakcie ostatniego roku prawie 80 proc. Polaków wsparło finansowo akcje charytatywne oraz organizacje pozarządowe, z czego większość pomogła uchodźcom z Ukrainy i organizacjom działającym na ich rzecz – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie PayPal[1].
  • Aż 66 proc. badanych chciałoby przekazywać darowizny podczas płatności online. Dynamicznie rosnący rynek e-commerce w Polsce jest już wart ponad 100 mld zł, co stanowi ogromną szansę dla organizacji charytatywnych

Polacy są hojni, a w czasie pandemii i wojny w Ukrainie nasza gotowość do niesienia pomocy jeszcze się zwiększyła. Jak wynika z najnowszego badania „Wsparcie Polaków dla organizacji i akcji charytatywnych”, przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie PayPal[2], 80 proc. Polaków wspiera finansowo różne inicjatywy dobroczynne. Trzy czwarte z nich przekazało pieniądze na pomoc walczącym i ofiarom wojny w Ukrainie oraz uchodźcom z tego kraju. Co trzeci respondent, który przekazuje pieniądze przez Internet, przyznaje, że jego hojność wzrosła od początku pandemii COVID-19.

Polacy są hojni

Największą popularnością cieszą się darowizny internetowe – 62 proc. darczyńców wybiera tę metodę wsparcia. Najchętniej korzystają z przelewów bankowych (33 proc.), przekazując 1 proc. podatku (27 proc.), a prawie co dziesiąty Polak wybiera do tego celu PayPal[3].

Test Motorola edge 30 – szansa, by sporo zaoszczędzić na flagowcach

Ponad 1/3 ankietowanych darczyńców dokonała w trakcie ostatniego roku tylko jednej wpłaty przez Internet, a prawie połowa (47 proc.[4]) od 2 do 5 razy. Aż 66 proc. respondentów przyznaje, że byliby skłonni przekazać darowiznę, gdyby mogli to zrobić podczas zakupów online. Taką możliwość oferuje między innymi PayPal, który uruchomił funkcję „Give at Checkout”, umożliwiającą klientom ofiarowanie 5 złotych darowizny na cele charytatywne podczas dokonywania płatności w systemie PayPal. Niewielkie kwoty przekazywane w ten sposób zamieniają się z czasem w większe sumy, stanowiąc dodatkowe źródło funduszy dla organizacji niosących pomoc.

„Entuzjazm Polaków wobec wnoszenia darowizn online przy okazji zakupów to świetna wiadomość i jednocześnie wielka szansa dla organizacji pozarządowych. Według szacunków rynek e-commerce w Polsce w 2026 roku będzie wart około 162 miliardów złotych[5]. Jeśli nawet tylko część  transakcji zakończy się przekazaniem darowizny, do organizacji zmieniających świat na lepsze popłynie prawdziwa rzeka pieniędzy” – mówi Efi Dahan, dyrektor generalny PayPal Na Europę Środkowo-Wschodnią, Rosję i Izrael.

Polacy są hojni

Pomoc dzieciom, osobom nieuprzywilejowanym i zwierzętom

Jak wynika z badania PayPal[6], Polacy deklarują, że przez ostatni rok przekazywali darowizny o średniej łącznej wartości 399 zł, przy medianie wynoszącej 195 zł. Najczęściej wspierają organizacje działające na rzecz dzieci (43 proc.), następnie organizacje pomagające osobom chorym lub                                                      z niepełnosprawnościami (30 proc.) oraz zwierzętom (25 proc.).

Test Samsung Galaxy A53 5G – w codziennym użytkowaniu

Polacy zdecydowanie chętniej wybierają instytucje działające lokalnie, skupione na jednym, konkretnym celu (68 proc.), niż duże, międzynarodowe organizacje pozarządowe, prowadzące działalność na wielu płaszczyznach (18 proc.). Widać to na przykładzie ogromnej fali pomocy dla Ukrainy i uchodźców z tego kraju. Ponad dwie trzecie darczyńców (67%) wsparło polskie organizacje działające lokalnie na rzecz uchodźców, zaś 12 proc. przekazało darowiznę organizacjom międzynarodowym.

Respondenci deklarują, że lubią pomagać, ponieważ czują się z tym dobrze. Taka jest motywacja około 1/3 badanych darczyńców (30 proc.). Ważne jest też osobiste przekonanie do konkretnego celu (27 proc.) oraz poczucie sprawczości i chęć uczynienia świata lepszym (22 proc.)[7]. Pozwala to przypuszczać, że hojność Polaków będzie coraz większa, szczególnie dzięki rosnącej liczbie nowoczesnych rozwiązań płatniczych, które sprawiają, że dobroczynność nie tylko daje nam satysfakcję, ale stała się prosta i szybka.

„Polacy są wspaniałomyślni i chętnie dzielą się z potrzebującymi. Jednocześnie chcą, aby przekazanie darowizny było proste, szybkie i wygodne. Dlatego właśnie stworzyliśmy Give at Checkout, narzędzie, które naszym klientom upraszcza życie, a organizacjom pozarządowym ułatwia zbieranie funduszy na szczytne cele. O potencjale takich rozwiązań najlepiej świadczy fakt, że od czasu globalnego uruchomienia Give at Checkout w 2019 r. za jej pośrednictwem przekazano prawie 49 milionów dolarów na rzecz organizacji non-profit na całym świecie,” – komentuje Efi Dahan.

Give at Checkout jest kolejnym rozwiązaniem PayPal, które pomaga organizacjom charytatywnym w zbieraniu funduszy. Inne sposoby dotarcia do szerokiego grona darczyńców to przycisk ” Przekaż darowiznę” na stronie internetowej organizacji lub łatwy w użyciu kod QR, który dana instytucja może następnie umieścić w różnych materiałach, takich jak filmy wideo czy broszury informacyjne.

źródło: PayPal

***

[1] „Wsparcie Polaków dla organizacji i akcji charytatywnych”, zrealizowane przez SW Research na zlecenie PayPal w maju 2022. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI na grupie 1259 respondentów i objęło osoby w wieku powyżej 18 roku życia.

[2] Ibidem.

[3] Ibidem.

[4] Ibidem.

[5] PwC analysis „Prospects for development of e-commerce market in Poland 2021-26”

[6] „Wsparcie Polaków dla organizacji i akcji charytatywnych”, zrealizowane przez SW Research na zlecenie PayPal w maju 2022.

[7] „Wsparcie Polaków dla organizacji i akcji charytatywnych”, zrealizowane przez SW Research na zlecenie PayPal w maju 2022.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: