Co oprócz auta? – postawy ekologiczne Polek i Polaków

Co oprócz auta? – Polacy & alternatywne formy podróżowania

Niemal połowa Polaków jest zdania, że samochody znacznie przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza. Co nie znaczy jednak, że jesteśmy gotowi na alternatywne formy podróżowania. Co piąty badany deklaruje, że rozważa zakup elektryka, choć jednocześnie większość przyznaje, że ich cena jest zdecydowanie za wysoka – wynika z badania Blue Media “Postawy ekologiczne Polek i Polaków”.

  • Z 39 proc. do 46 proc. wzrósł w ciągu ostatniego roku odsetek osób uważających, że samochód znacznie przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza.
  • 30 proc. deklaruje ograniczenie używania samochodu (wzrost o 5 punktów proc. r/r).
  • Biorąc pod uwagę kontekst wojny i wysokich cen paliw stałych, 19 proc. badanych przyznaje, że rozważa zakup samochodu elektrycznego.

Po 2035 r. w Unii Europejskiej będzie można kupować już wyłącznie samochody bezemisyjne – ta wiadomość z ostatnich dni elektryzuje opinię publiczną. Propozycja Komisji Europejskiej – zaakceptowana niedawno przez Parlament Europejski – by zakazać sprzedaży aut spalinowych po 2035, to część pakietu Fit for 55, którego celem jest zredukowanie do 2030 roku emisji CO2 o co najmniej 55 proc. w stosunku do roku 1990.

Test 70mai M300 Dash Cam – rejestrator trasy bez zbędnych opcji

Co do tego, że samochody wpływają na jakość powietrza istnieje raczej zgoda. 46 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że auta przyczyniają się do znacznego zanieczyszczenia powietrza. 25 proc. jest przeciwnego zdania. Niemal co trzeci badany nie ma zdania na ten temat. Bardziej świadome wpływu transportu drogowego na jakość powietrza są kobiety oraz osoby z najmłodszej grupy wiekowej (18-34 lata) – wynika z badania Blue Media. Na pytanie o indywidualnie podejmowane działania proekologiczne aż 30 proc. badanych wskazuje ograniczenie używania aut (wzrost o 5 punktów proc. w porównaniu do badania z 2021).

Co oprócz auta?

Z alternatywnych wobec auta i bardziej ekologicznych form transportu korzystamy raczej okazjonalnie. Czterech na dziesięciu badanych podróżuje rowerem, 38 proc. korzysta z komunikacji publicznej, a co czwarty z nas z pociągu. Aż 28 proc. respondentów przyznaje, że nie korzysta z żadnej alternatywy wobec auta (wzrost o 5 punktów proc. w ciągu 2 lat, co może być efektem pandemii).

Co oprócz auta?

Z innych niż samochody form transportu najczęściej korzystają osoby z najstarszej grupy wiekowej (55+) oraz mieszkańcy miast. Co naturalne, mieszkańcy największych miast korzystają częściej z komunikacji miejskiej i mają najwięcej możliwości znalezienia alternatywnych do samochodu form podróżowania.

Niemal połowa badanych mogłaby zrezygnować z auta, gdyby komunikacja zbiorowa była tańsza i bardziej dostępna. O ile w ostatnim roku wzrósł odsetek pozytywnych odpowiedzi, to wciąż nie jest na takim poziomie, jak jeszcze przed pandemią (wówczas było to niemal 60 proc.). Kobietom oraz mieszkańcom największych miast łatwiej byłoby zrezygnować z własnego samochodu na rzecz komunikacji zbiorowej.

Elektryfikacja transportu? Polacy się przyglądają

Zdaniem co dziesiątego badanego elektryfikacja samochodów jest jednym z działań na rzecz uzdrowienia sytuacji ekologicznej na świecie. Także co dziesiąty badany wskazuje, że konieczne jest odejście od samochodów z silnikiem Diesla dla dobra planety.

Test Nextbase 422GW – wideorejestrator z „Emergency SOS”

Większość Polek i Polaków jest zdania, że elektryki są wciąż za drogie (wzrost z 75 proc. na 81 proc.) i nie ma dla nich infrastruktury (wzrost o 12 punktów proc. r/r). Paradoksalnie, stopniowy wzrost odsetka sceptycznych odpowiedzi w ciągu ostatnich dwóch lat najpewniej świadczy o ogólnym wzroście świadomości, czym są samochody elektryczne, jaki jest faktyczny ich koszt oraz stan całej infrastruktury do ładowania elektryków.

Z drugiej strony na pytanie, “jakie planujesz działania / inwestycje w związku z wojną i rosnącymi cenami surowców energetycznych” aż 19 proc. deklaruje, że rozważa zakup samochodu elektrycznego. Warto jednak zauważyć, że w grupie najmłodszych respondentów taki zakup planuje co czwarty badany. Można przypuszczać, że ta opcja jest dla tej grupy wiekowej naturalnym wyborem – podczas gdy starsze pokolenie rozpatruje ją w kategoriach zmiany.

– Jako Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych wspólnie z naszymi partnerami działamy na rzecz ukształtowania odpowiedniego otoczenia gospodarczego i prawnego pozwalającego na dynamiczny rozwój zero- i niskoemisyjnych technologii w transporcie. Kwestią czasu jest stworzenie kompletnej, przyjaznej dla przyszłych użytkowników infrastruktury i przekonanie do niej większości. Badanie Blue Media pokazuje, że przywiązanie Polaków do samochodu wciąż jest bardzo silne.

Dostrzegamy jednak potrzebę systemowych zmian w transporcie z uwagi na sytuację ekologiczną, w tym konieczność rezygnacji z paliw kopalnych. Lepszy transport zbiorowy, infrastruktura przyjazna rowerzystom i pieszym, aż wreszcie popularyzacja elektrycznej mobilności to przyszłość, i wydaje się, że jako społeczeństwo powoli do tego się przekonujemy– komentuje Łukasz Lewandowski z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Badanie “Postawy ekologiczne Polek i Polaków” przeprowadzono w kwietniu 2022 na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej 1037 osób.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl