Ceny prądu – energia w budżetach domowych Polaków

Ceny prądu – energia w budżetach domowych Polaków

70 proc. Polaków odczuło wzrost cen energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych w ciągu ostatniego roku – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Columbus Energy. Właściciele instalacji fotowoltaicznych rzadziej zgłaszali odczuwalność podwyżek cen energii.
Badanie konsumenckie, przeprowadzone na zlecenie Columbus Energy na przełomie marca i kwietnia br. wykazało, że zdecydowana większość Polaków odczuwa podwyżki cen w zakresie energii elektrycznej i cieplnej – przyznaje to 7 na 10 respondentów. Tylko co piąty badany twierdzi, że nie odczuwa wzrostu cen, a co dziesiąty nie ma zdania na ten temat.

Ceny prądu

Polacy wyraźnie odczuwają wzrost cen wszystkich surowców energetycznych. 69 proc. badanych potwierdza, że podrożała energia elektryczna, 68 proc. odczuwa wzrost cen gazu, a 58 proc. twierdzi, że więcej płaci za paliwa stałe (węgiel, ekogroszek, drewno, pellet).

Odczuwalność podwyżek cen energii a źródło ogrzewania domu
Odczuwalność podwyżek cen energii elektrycznej i cieplnej jest mocno skorelowana ze źródłem ogrzewania domów. Wzrost cen najczęściej zgłaszali właściciele domów ogrzewanych gazem – 79 proc. oraz węglem – 75 proc. W przypadku osób korzystających z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz tych, którzy ogrzewają dom energią elektryczną odczuwalność podwyżek zgłosiło o ok. 10 proc. mniej respondentów – odpowiednio 65 i 64 proc.

Ceny prądu - energia w budżetach domowych Polaków

Udział wydatków na energię w budżetach domowych Polaków
Z badania wynika również, że prawie połowa Polaków (48 proc.) deklaruje, że wydatki na energię elektryczną i cieplną przekraczają 10 proc. ich domowego budżetu. Czterech na dziesięciu respondentów (39 proc.) uważa, że wydatki te nie przekraczają 10 proc. dochodów gospodarstwa domowego, a 13 proc. nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie.

Odsetek osób przyznających, iż wydatki na energię przekraczają 10 proc. ich budżetu maleje proporcjonalnie do wysokości zarobków. Najliczniej potwierdzają to osoby najuboższe, z miesięcznymi dochodami do 2 000 zł netto – aż 63 proc. Tylko 1/4 osób z dochodami w przedziale od 8 000 do 10 000 zł przyznaje, że wydatki na energię przekraczają 10 proc. ich budżetu.

Odczuwalność wzrostu cen energii a posiadanie PV
Kolejnym, ciekawym wnioskiem wynikającym z badania jest fakt, iż właściciele instalacji fotowoltaicznych rzadziej zgłaszają odczuwalność podwyżek cen energii elektrycznej i cieplnej. W pierwszej grupie odczuwalność wzrostu cen potwierdza 62 proc. badanych, zaś w grupie drugiej, bez fotowoltaiki – 72 proc.

Jak pokazało nasze badanie, podwyżki cen energii, które miały miejsce na przestrzeni ostatniego roku, są mocno odczuwalne przez większość Polaków, a u blisko połowy respondentów wydatki na prąd i ogrzewanie przekraczają 10 proc. ich domowego budżetu – twierdzi Damian Różycki, prezes Columbus Obrót Sp. z o.o.

Test Huawei MateBook D16 2022 – pełnia moje potrzeby

Badanie wyeksponowało też różnicę w odczuwaniu wzrostu cen energii pomiędzy osobami posiadającymi instalację fotowoltaiczną a tymi, którzy jej nie mają. Właściciele PV rzadziej zgłaszali odczuwalność podwyżek cen energii, co potwierdza, że inwestycja we własne źródło OZE jest sposobem na ochronę przed podwyżkami. Przy obecnych cenach energii i czekających nas kolejnych podwyżkach, warto zmienić myślenie na sumaryczny koszt posiadania energii w dłuższej perspektywie.

Powyższe informacje to pierwsza część wyników badania przeprowadzonego na zlecenie Columbus Energy. W kolejnych częściach zostaną zaprezentowane m.in. strategie radzenia sobie z podwyżkami cen energii elektrycznej i cieplnej oraz ocena fotowoltaiki przez Polaków.

***
Szczegóły badania:
Badanie postrzegania fotowoltaiki oraz nastrojów i postaw konsumentów dotyczących cen energii elektrycznej i cieplnej.
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Columbus Energy S.A. w terminie 2 marca – 6 kwietnia 2022 r. na próbie N = 1031 dorosłych Polaków. Próba badawcza posiada strukturę zbliżoną do reprezentatywnej grupy pełnoletnich konsumentów.
Badanie miało zasięg ogólnopolski i zostało przeprowadzone metodą wywiadu telefonicznego (CATI).

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: