12 roboczych dni na jednego pracownika rocznie

12 roboczych dni na jednego pracownika rocznie

Nowe badanie: ponad 60% europejskich MŚP optymalizuje swoją działalność z myślą o pracy hybrydowej

  • 12 roboczych dni na jednego pracownika rocznie – tyle, według nowych badań firmy Dynabook, traci prawie połowa europejskich małych i średnich firm (MŚP) z powodu przestoju IT.
  • Cyberbezpieczeństwo, rozwiązania chmurowe i zdalne wsparcie IT należą do głównych priorytetów inwestycyjnych w firmach w całej Europie.
  • Wzrastają również wydatki na rozwiązania informatyczne – 44% MŚP przyznaje, że w tym roku planuje zwiększyć swój budżet na ten cel.

12 roboczych dni

Dynabook Europe GmbH przedstawia wyniki najnowszego badania „An SMB Guide to Making Hybrid Working Permanent„. Badanie pokazuje, że wiele europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wciąż zmaga się z wyzwaniami związanymi z pracą hybrydową. Dwie trzecie z nich (67%) nie potrafi jeszcze w pełni zoptymalizować swoich systemów IT pod tym kątem. Badanie, przeprowadzone na zlecenie firmy Dynabook we współpracy z Walnut Unlimited, objęło ponad 1200 osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w zakresie IT w MŚP w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Holandii, Belgii i Włoszech.

12 roboczych dni / Dynabook

Według danych, we wszystkich regionach budżety na IT są zwiększane. Najbardziej widoczne jest to w Wielkiej Brytanii, gdzie 54% MŚP zadeklarowało wyższy budżet na działania IT w 2022 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym. Prawie połowa (48%) MŚP we Francji potwierdziła zwiększenie budżetu na ten cel, a tuż za nią uplasowała się Hiszpania (46%). Zmniejszenie budżetów na działania IT, zadeklarowało tylko 22% respondentów. Trzy najbardziej priorytetowe obszary inwestycji w IT w ciągu najbliższych 12 miesięcy to: cyberbezpieczeństwo (46%), rozwiązania chmurowe (46%) i zdalne wsparcie IT (44%). Równie częstym priorytetem inwestycyjnym jest wyposażenie pracowników w odpowiedni sprzęt (40%).

Test Dynabook Portege X30L-K – doskonały towarzysz w podróży

Praca hybrydowa nadal stanowi wyzwanie dla europejskich małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności. Z naszych badań wynika, że w związku z tym problemem, firmy działają w bardziej złożonym środowisku IT niż kiedykolwiek wcześniej” – mówi Damian Jaume, prezes Dynabook Europe GmbH.

Chociaż nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, jasne jest, że budżety firm muszą się zwiększać, ze względu na coraz trudniejszy ekonomicznie czas. To ważne, by MŚP traktowały priorytetowo inwestycje oraz wdrażanie niezawodnych, opłacalnych i bezpiecznych technologii. Ich celem jest trwałe przejście na model hybrydowy”.

Test Vasco Translator V4 – swobodnie rozmawiać i czuć się zagranicą jak u siebie

Eliminowanie przestojów w pracy IT

Dla małych i średnich przedsiębiorstw przejście z tradycyjnego biura na hybrydowy model pracy wiąże się z wieloma wyzwaniami operacyjnymi. Podczas tej zmiany, ograniczenie przestojów IT okazało się głównym wyzwaniem dla nieco ponad połowy (51%) badanych. Prawie 50% europejskich MŚP traci co najmniej 7 godzin miesięcznie na jednego pracownika z powodu przestoju IT. Odpowiada to 12 dniom w całym roku. Tylko 16% ankietowanych uważa, że posiada wystarczające zasoby IT do obsługi swoich pracowników. Przedsiębiorcom o niewystarczających zasobach, najczęściej brakuje personelu – 36% wskazało brak pracowników zajmujących się bezpieczeństwem IT, a 34% twierdzi, że to samo dotyczy szerszego personelu IT.

Przy tak ograniczonych zasobach nie dziwi fakt, że małe i średnie przedsiębiorstwa zwracają się w kierunku bardziej przystępnych cenowo i niezawodnych rozwiązań technologicznych. To one mogą uprościć zarządzanie IT przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i wydajności pracowników. W centrum uwagi znajdują się urządzenia – 64% MŚP uważa, że decyzje dotyczące zakupu laptopów są obecnie ważniejsze niż przed pandemią. Podobnie, nowe technologie, takie jak wirtualne infrastruktury desktopowe (VDI) (55%) i rozwiązania edge computing (52%). Zajmują one wysokie miejsce w tej kategorii, ze względu na ich zdolność do zapewnienia bezpiecznego, a zarazem produktywnego środowiska pracy zdalnej.

 Bezpieczeństwo głównym priorytetem

Bezpieczeństwo pozostaje głównym priorytetem dla wielu firm. Jest to spowodowane nieustannie rozwijającym się obszarem cyberzagrożeń. Badanie wykazało, że 45% małych i średnich przedsiębiorstw uważa zapewnienie bezpieczeństwa IT za największe wyzwanie, z jakim musieli się zmierzyć podczas pandemii. Wynik ten został podzielony pomiędzy bezpieczeństwo w sieci (24%) i bezpieczeństwo urządzeń (21%). Podkreśla to konieczność zabezpieczenia każdego elementu infrastruktury IT, od rdzenia sieci, aż po sprzęt w rękach pracowników.

Aby pobrać pełny raport, należy wejść na stronę: https://emea.dynabook.com/secure/generic/blogs-smb-making-hybrid-permanent/

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: