Program szkolny – przeładowany informacjami

Program szkolny – przeładowany informacjami

Santander Consumer Bank zapytał rodziców dzieci w wieku szkolnym, co ich zdaniem będzie największym wyzwaniem dla uczniów w roku 2022/2023. Na pierwszym miejscu badani wymienili zbyt obszerny program nauczania (40 proc.). Rodzice wskazywali również zmęczenie spowodowane dużą liczbą zadań domowych i zajęć pozalekcyjnych (33 proc.) oraz uzależnienie od mediów społecznościowych (31 proc.).

 

Program szkolny

Badanie przeprowadzone na zlecenie Santander Consumer Banku na rzecz raportu „Polaków Portfel Własny: edukacja pod znakiem inflacji” wykazało, że aż 40 proc. rodziców uważa przeładowany program szkolny za największe wyzwanie dla uczniów w nowym roku szkolnym. Najczęściej odpowiadali tak najmłodsi respondenci przed 30 rokiem życia (73 proc.) i niemal równa liczba badanych z wykształceniem podstawowym i wyższym (kolejno 46 i 43 proc. wskazań).

Test Creative Zen Hybrid – wygoda i komfort, by wszystko słyszeć dookoła nas

Na drugim miejscu rodzice wymieniali zmęczenie spowodowane wieloma zadaniami domowymi i pozalekcyjnymi (33 proc.). Zwróciło na nie uwagę ponownie najwięcej badanych przed 30 rokiem życia (57 proc.). Co ciekawe, znużenie dużą liczbą obowiązków związanych z nauką poza lekcjami częściej dostrzegają ojcowie (38 proc. w porównaniu z 27 proc. z grupy matek).

W dalszej kolejności ankietowani wymieniali uzależnienie od mediów społecznościowych (31 proc.). Na nie największą uwagę zwracali respondenci w wieku 40-49 i 50-59 lat (kolejno 34 i 54 proc.) i z wykształceniem wyższym (46 proc.). Za to najmniej jako wyzwanie postrzegają je, równie mocno powiązani z social mediami, 18-29 latkowie (8 proc.).

Co czwarty rodzic jako wyzwanie wymieniał całkowity powrót do tradycyjnej, stacjonarnej nauki po pandemii i integrację z rówieśnikami z Ukrainy – komentuje Magdalena Grzelak, Rzecznik Prasowy z Santander Consumer Banku. – Z kolei co piąty wskazywał na niedostateczne wsparcie i edukację psychologiczną, o której to w kontekście dzieci w ostatnich latach mówi się coraz częściej.

 Niektórych może zaskoczyć to, że badani za najmniejsze wyzwanie dla dzieci uznali presję rodziców i nauczycieli na oceny (8 proc.). Ciekawy jest fakt, że tej odpowiedzi nie udzielił żaden respondent poniżej 30 roku życia, czyli pokolenie, które jeszcze niedawno samo było w szkole. Poza tym ankietowani rzadko wymieniali również samotność wśród rówieśników i brak zrozumienia młodych ludzi przez nauczycieli (w obu przypadkach 10 proc. wskazań).

Wielu rodziców w badaniu przeprowadzonym na zlecenie Santander Consumer Banku zauważyło problemy, które wynikają ze zbyt dużej ilości informacji do przetworzenia przez uczniów w programie szkolnym  – komentuje wyniki Marta Michałków, Starszy Menadżer ds. Marketingu i Rozwoju Produktów Kartowych z Santander Consumer Banku.

Test realme Watch 3 – zegarek do prowadzenia rozmów

– Chcąc wesprzeć dzieci w tych wyzwaniach można sięgnąć po profesjonalną pomoc, udając się do korepetytora. Jeśli jednak rodzic nie jest w stanie sam pokryć kosztów takich spotkań, może zwrócić się po wsparcie do banku i skorzystać z kredytu gotówkowego, np. równoratki. Jednak to nie jedyne dostępne opcje.

Warto wspomnieć również o karcie ratalnej, której posiadacz zawsze spłaca stałą kwotę, ustaloną na starcie. Obecnie istnieje wiele produktów, które mogą ułatwić życie w dowolnych wyzwaniach finansowych bez konieczności martwienia się o stabilność domowego budżetu. Warto z nich skorzystać i cieszyć się spokojną głową.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w lipcu 2022 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1001.

źródło: Santander Consumer Bank

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: