Taryfikator mandatów – jak bezpiecznie jeździć?

Taryfikator mandatów – jak bezpiecznie jeździć?

Już 17 września wchodzi w życie nowy taryfikator mandatów. Wyższe kary za przewinienia kierowców z założenia mają zwiększyć bezpieczeństwo na drodze.

Komentarz w tej sprawie przygotowała Magdalena Buchalska, Brand Development Director polskiej firmy AutoMapa przedstawiając konkretne działania i funkcje aplikacji mające na celu zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa na drogach takie, jak:

  • Asystent Pasa Ruchu (APR) – funkcja sygnalizująca kierowcy z wyprzedzeniem, który pas ruchu powinien zająć, by łatwo i bezpiecznie wykonać kolejny manewr.
  • Komunikaty głosowe w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości o 40 km/h.
  • Informowanie o przejazdach kolejowych strzeżonych i niestrzeżonych, również za pomocą komunikatu głosowego.
  • Podpisanie przez firmę AutoMapa „Deklaracji w sprawie kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” będącej inicjatywą Urzędu Transportu Kolejowego, wspieraną przez przeszło dwieście organizacji.

Komentarz rynkowy: jak bezpiecznie jeździć w kontekście nowego taryfikatora mandatów

Taryfikator mandatów

Komentarz Magdaleny Buchalskiej, Brand Development Director AutoMapy:

– Już 17 września kierowcom na terenie Polski przyjdzie stawić czoła nowemu taryfikatorowi mandatów za złamanie przepisów ruchu drogowego. Warto nadmienić, iż wysokie kary finansowe za nieprzestrzeganie dozwolonej prędkości obowiązują już od początku bieżącego roku. Teraz w życie wejdzie nowy system naliczania punktów karnych.

Priorytetem dla prowadzących auta powinno być zachowanie bezpieczeństwa na drodze, w każdej sytuacji. Badania zdarzeń drogowych i analizy ich skutków jednoznacznie pokazują, że od zachowania ostrożności, zdrowego rozsądku i kultury jazdy zależy często zdrowie i życie nas oraz innych kierowców.

W praktyce zawsze dobrze jest korzystać z pomocy usprawniającej jazdę. Mając to na uwadze wdrożyliśmy w nawigacji AutoMapa szereg funkcjonalności wspierających kierowcę w bezpiecznej podróży. Przede wszystkim jest to Asystent Pasa Ruchu (APR), funkcja sygnalizująca kierowcy z wyprzedzeniem, który pas ruchu powinien zająć, by łatwo i bezpiecznie wykonać kolejny manewr. Aplikacja informuje też o ograniczeniu prędkości obowiązującym na drodze, którą się właśnie poruszamy. To o tyle ważne, że nie wszystkie ograniczenia są widoczne na drodze wprost, w postaci znaków – niektóre wynikają z kategorii drogi czy terenu zabudowanego, gdzie kierowca nie zawsze ma pewność jakie ograniczenie aktualnie go obowiązuje. Znak wyświetlony na ekranie aplikacji daje taką informację w każdym momencie nie rozpraszając skupienia, a ewentualne przekroczenie prędkości sygnalizuje graficznie, zmieniając stopniowo kolor obwódki znaku na czerwony. W sytuacji znacznego naruszenia przepisu – powyżej 40 km/h – nawigacja daje ostrzegawczy komunikat głosowy ”Zwolnij”. Rozwiązania te wspomagają prowadzących i ułatwiają bezpieczną jazdę, w odróżnieniu od poszukiwania sposobów na ominięcie przepisów czy uniknięcie kary.

Kolejną funkcją jest informowanie o możliwych fotoradarach, kontrolach drogowych, czy zdarzeniach na drodze – każde z nich może być także dodane i aktualizowane w aplikacji samodzielnie przez użytkownika. Co więcej, AutoMapa wyposażona jest we własny komunikator głosowy – AutoCB – pozwalający na bieżącą wymianę informacji z innymi użytkownikami znajdującymi się w promieniu kilkudziesięciu kilometrów, na drodze, którą jedziemy lub na wybranych kanałach prywatnych – niezależnie od odległości. Rozwiązanie to niejednokrotnie stanowiło dodatkowe potwierdzenie zdarzeń zgłoszonych w aplikacji.

Promowanie bezpieczeństwa na drodze to dla nas z jednej strony realne działania, jak kolejne dostępne w nawigacji funkcje: ostrzeżenia o strzeżonych i niestrzeżonych przejazdach kolejowych, z wykorzystaniem komunikatu głosowego o dojeździe do przejazdu. Z drugiej to również zobowiązania i opracowywanie rozwiązań na przyszłość – jak podpisana przez AutoMapa w ostatnim czasie „Deklaracja w sprawie kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, będąca inicjatywą Urzędu Transportu Kolejowego, wspieraną przez przeszło dwieście organizacji związanych z transportem kolejowym i drogowym oraz zapewnieniem szeroko pojętego bezpieczeństwa na drogach.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: