eSala – ratując ludzkie życie

eSala – ratując ludzkie życie

Dynamiczny rozwój technologii sprawia, że jest ona obecna w każdym obszarze naszego życia. Od wielu lat dzięki niej skomplikowane zabiegi i operacje ratujące ludzkie życie są możliwe i ułatwiają prace lekarzy. eSala to kolejne innowacyjne narzędzie, które pozwala na bardziej efektywną pracę w służbie zdrowia.

eSala to nowatorskie rozwiązanie umożliwiające planowanie operacji oraz rejestrację danych audio-video oraz parametrów urządzeń medycznych będących na bloku operacyjnym lub SOR.

vivo X Fold – miałam w ręce składany super smartfon

System umożliwia planowanie i przeprowadzanie operacji online z udziałem innych ośrodków medycznych lub ośrodków akademickich. System eSala to rozwiązanie programowo-sprzętowe, które może znaleźć również zastosowanie w telemedycynie.

eSala
Widok z poziomu operatora aplikacji

eSala umożliwia zarządzanie sygnałem Audio-Video (AV) i przeznaczona jest dla sal operacyjnych i zabiegowych, jak również do każdego miejsca, gdzie nadzór nad pacjentem powinien być dokumentowany.

Recenzja Oclean Endurance – soniczna szczoteczka

System gromadzi, zapisuje i udostępnia sygnał AV z cyfrowych kamer IP oraz innych urządzeń medycznych do obrazowania, które znajdują się w poszczególnych salach operacyjnych, co pozwala na kontrolę, zapis, przetwarzanie i archiwizację sygnałów dźwiękowych, video oraz zdjęć, z wykorzystaniem technologii IP.

eSala
Widok z poziomu administratora aplikacji

Korzystanie z systemu pozwala na optymalizację pracy w placówkach medycznych oraz zapewnia szereg korzyści takich jak:

  • możliwość planowania operacji w systemie z zaznaczeniem udziału konkretnych lekarzy, a także rezerwację sal operacyjnych
  • możliwość dodania plików z danymi/obrazami medycznymi podczas planowania operacji, które wyświetlone zostaną w jej trakcie na wielkoformatowym ekranie na sali operacyjnej
  • możliwość udostępnienia plików z danymi/obrazami medycznymi zewnętrznym ekspertom
  • harmonogramowanie zajętości sal operacyjnych
  • rejestracja i archiwizacja przebiegu zabiegów operacyjnych oraz innych zabiegów medycznych
  • możliwość podłączenia do systemu urządzeń medycznych, w celu dokumentowania danych lub prezentacji danych online na ekranach monitorów
  • zarządzanie grupami kamer na blokach operacyjnych lub SOR
  • możliwość bezpośredniej transmisji obrazu z sali operacyjnej w dowolne miejsce w obrębie szpitala, a także na zewnątrz – do ośrodków akademickich lub innych placówek medycznych
  • prowadzenie videokonsultacji medycznych on-line lub w formule „na życzenie”
  • opisywanie zarchiwizowanych danych jednolitymi metadanymi w celu szybkiego ich pozyskiwania z archiwum

Aplikacja posiada polski interfejs użytkownika i jest intuicyjna w obsłudze.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: